Mida toob endaga kaasa Arktika sulamine? 

Parlamendi seisukohad ELi Arktika poliitika suhtes on kirjas raportis, mis sai täiskogul kinnituse neljapäeval, 16. märtsil. Raporti üheks autoriks on Eesti saadik Urmas Paet. Kliimamuutused ja keskmise temperatuuri tõus on pannud polaarjää sulama ning see muudab piirkonnas tõenäolisemaks kaubaveod, maavarade ammutamise ja turismi. Kasvavate huvidega võib kaasneda militariseerimine. Vaata infograafikult, millised on Arktikat ees ootavad muutused.

Parlament kiitis raporti heaks 483 poolhäälega, vastu oli 100 saadikut, erapooletuid 37.


„Arktikas on pikka aega tehtud konstruktiivset rahvusvahelist koostööd ning seal on püsinud väheste pingetega regionaalne kord. Soovime, et see nii jääks. Vältida tuleb Arktika militariseerimist. Samuti on oluline, et Arktika küsimustes järgitaks rahvusvahelist õigust,“ ütleb liberaalide fraktsiooni kuuluv Paet.


Raport kutsub Euroopa Liitu üles kõnelema ühtsel häälel, et tagada Arktika senise staatuse ja ainulaadse ökosüsteemi säilimine.

 

Viimastel aastakümnetel on Arktika temperatuur kerkinud ülemaailmsest keskmisest umbes kaks korda kiiremini ning 35 aasta jooksul on suvine merejää vähenenud üle 40 protsendi. Osa prognooside järgi võib selle tulemusel käesoleval sajandil mereveetase maailmas keskmiselt kerkida kuni 50 sentimeetrit.

 

Paeti kõrval on raporti teiseks autoriks Rahvaparteid ja Soomet esindav Sirpa Pietikäinen.