Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Kodanikualgatus: tee kodanike Euroopa poole

Muu Artikkel - Kodanike õigused04-04-2012 - 16:22
 
Georgios Papastamkos tegeleb EPs Euroopa Kodanikualgatuse küsimustega   Georgios Papastamkos tegeleb EPs Euroopa Kodanikualgatuse küsimustega

Möödunud pühapäeval ehk 1. aprillil jõustunud Euroopa Kodanikualgatus on Euroopa kodanikele pretsedenditu võimalus ühineda ja mõjutada Euroopa poliitikat. See võib osutuda millekski suuremaks, tõeliseks "kodanike Euroopaks", nagu ütles Euroopa Parlamendi (EP) asepresident Georgios Papastamkos, kes vastas EP Facebooki järgijate küsimustele.


Kuidas lahendab see algatus Euroopa probleeme? Kas parlament ei peaks hoopis keskenduma näiteks sellele, et muuta Euroopa Parlamendi valimised tõsiseltvõetavaks? Kui iga fraktsioon nimetaks oma kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi kohale ja seejärel saaks kodanikud otsustada, kes selle koha saab? See tähendaks tõelist poliitika tegemist Euroopas.

Euroopa Kodanikualgatuse raames saavad ühenduse kodanikud nüüdsest osaleda Euroopa Liidu (EL) õigusloome protsessis,  tehes Euroopa Komisjonile tema kompetentsi piirides õigusloome ettepanekuid. Lissaboni lepe aitab siinkohal tegeleda ELi ühe peamise probleemiga, nimelt kodanike vähese osalusega demokraatlikus elus.

Sinu küsimus on äärmiselt huvitav ja antud teema  üle arutletakse EPs juba üsnagi palju. Ma isiklikult toetan juba alates 90ndatest volinike otsevalimist koos EP saadikutega. Samas on seda teemat hetkel arutatud de lege ferenda (tulevase õigusakti kujul), kuna hetkel kehtivate aluslepingute põhjal ei ole seda võimalik teha.

Mis juhtub siis, kui ELi ametnikud saavad laialdase toetusega algatusi, mis soovivad radikaalseid muutusi ELis, seda näiteks küsimustes nagu edasine integratsioon või isegi lagunemine?

Ma loodan, et kodanikualgatuse innovatiivne kontseptsioon omab sellele küsimusele vastust. Ma isiklikult usun, et algatuse menetlussevõtmise üle otsustav Euroopa Komisjon peab iga saabuva algatuse puhul arvestama, kui suure toetuse see kodanike seas saab. Siiski, nõudmised, mis on vastuolus ELi põhimõtetega, ei saa olla algatuse objektiks.

Igal juhul eeldab iga algatus saamine, hindamine ja selle alusel tegutsemine minimaalset Euroopa integratsiooni ning loomulikult seda, et Euroopa Komisjonil on õigus antud vallas tegutseda.

Kuidas aitab parlament kodanikualgatuse organiseerijaid? Kuidas hakkavad parlamendis välja nägema avalikud kuulamised?


Tagamaks algatuse esitlemise kõige paremal võimalikul viisil pakub parlament algatuse organiseerijatele kogu võimalikku tuge, nii taristu kui inimressursi osas. Lisaks organiseerijatele ja ELi institutsioonide esindajatele kutsutakse kuulamistele ka kodanikuühiskonna esindajad ja kõik teised huvigrupid. Kuulamiste pidamine ainukeses ELi otsevalitud institutsioonis on äärmiselt märgilise tähendusega.


Kas Te kardate, et huvitavaid algatusi ei võeta vastu, kuna Euroopa Komisjonil ei ole piisavalt võimu nendega tegelemiseks? Näiteks algatus, mis lõpetaks EP pideva kolimise Brüsseli ja Strasbourg'i vahet.


Minu mure seisneb selles, et osa inimesi võib pettuda. Seda mitte põhjusel, et nende algatustel polnud soovitud tulemust, vaid hoopis eriti kõrgele kruvitud ootuste tõttu, mille loomisega mõned eesmärgipäraselt tegelevad nii praegu kui tulevikus.


Nii EP president Martin Schulz kui mina oleme igal võimalikul juhul rõhutanud, et kodanikke tuleb paremini teavitada reeglitest ja nõuetest ning sellest, mida saab Euroopa Komisjonilt paluda.


Parlamendi asukoha küsimus on hea näide: Euroopa Komisjonil puudub selles asjas võim, kuna institutsioonide asukohad on paika pandud liikmesriikide ja valitsuste ühise kokkuleppe alusel.  Me peame Euroopa Kodanikualgatust igal võimalikul juhul kaitsma manipulatsioonide ja häbistamise eest.


On mitmeid algatusi mida võib käivitada ja mis aitavad muuta Euroopa paremini nähtavaks, demokraatlikumaks ja tõhusamalt toimivamaks. Algatused, mis aitavad luua tõelise kodanike Euroopa.

Viide : 20120404STO42544