Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Maailma pagulaste päev – mida teeksid Sina?

Muu Artikkel - Inimõigused / Sisseränne / Varjupaigapoliitika20-06-2012 - 12:01
 

Mida teeksid Sina? Jääksid oma riiki või linna riskides eluga konfliktis, mis Sind ei puuduta, või põgeneksid ja riskiksid röövimise, vägistamise, piinamise või millegi hullemaga? Need on küsimused, mida 20. juunil, maailma pagulaste päeval küsib ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (UNHCR). Varjupaigataotlejate kõige populaarsem sihtpunkt industrialiseeritud maailmas on Euroopa – vaata täpsemaid andmeid meie infograafikult.


Euroopa Parlament peab hetkel Euroopa Liidu (EL) Nõukoguga läbirääkimisi kahe eelnõu osas, mis puudutavavad varjupaigataotlejaid. Cecilia Wikström (LIBE, SV) juhib läbirääkimisi Dublini konventsiooni muutmise osas, mis paneb paika, milline liikmesriik peab varjupaigataotlusega tegelema. Seni kehtinud reeglite alusel peab taotlusega tegelema riik, kuhu varjupaigataotleja ELis esimesena saabub, kuid parlament soovib seda muuta, vähendades osa riikide suuremat koormat ja jagada vastutust.


Samuti on läbirääkimiste faasis Antonio Masip Hidalgo (S&D, ES) raport, mis tegeleb varjupaigataotlejatele vastuvõtmisel pakutavate miinimumnõuetega, sealhulgas majutus, tervishoid, haridus.


Varjupaigataotleja on inimene, kes on esitanud avalduse varjupaiga saamiseks. Ta jääb varjupaigataotlejaks seni kuni tema taotlus on läbivaatamisel. Varjupaigataotleja, kelle avaldus on heaks kiidetud, on pagulane.


Viide : 20120615STO46948