Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

EPs sel nädalal: patendid, CIA, energiatõhusus

Muu Artikkel - Institutsioonid09-07-2012 - 12:47
 
Parlamendis kogunevad enne suvepuhkust viimast korda komisjonid   Parlamendis kogunevad enne suvepuhkust viimast korda komisjonid

Euroopa Parlamendi (EP) komisjonide teemadevalik ulatub sel nädalal seinast seina, tähelepanu saavad näiteks patendisüsteem ja kuriteoohvrid. Hääletusele tulevad raportid, mis puudutavad ühenduse energiatõhususe direktiivi ning USA Luure Keskagentuuri (CIA) väidetavat vangide ebaseaduslikku kinnipidamist Euroopas. Lisaks keskenduvad kuulamised organiseeritud kuritegevusele ja innovaatilistele materjalidele ning esmaspäeval annab EPs aru Euroopa Keskpanga president Mario Draghi.


Draghi ühineb parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni istungiga, et käsitleda eurotsooni tulevikku, Euroopa pankade rekapitaliseerimist ja riigivõlgadega toimetulekut.


Esmaspäeval on õiguskomisjonis kesksel kohal Euroopa uus patendisüsteem ja õigusloomemenetluse edasine käik. Euroopa Ülemkogu tegi viimasel hetkel muudatusi juba parlamendiga kokkulepitud tekstis ning seetõttu otsustas parlament patendisüsteemi eelmise nädala täiskogu päevakorrast maha võtta.


Parlament ja ELi Nõukogu soovivad üle kogu ühenduse panna paika kuriteoohvrite õigused ning neile pakutava toe miinimumnõuded. Kodanikuvabaduste komisjon ning naiste õiguste komisjon asuvad toimikut hääletama teisipäeval.


Organiseeritud kuritegevus


Kolmapäeval toimub organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu erikomisjonis kuulamine, kus keskendutakse ELi organiseeritud kuritegevuse valdkondadele ja vahenditele, samuti on tähelepanu all ennetamine, uurimine ja karistamine.


Seminar innovaatiliste materjalide väljatöötamisest toob teisipäeval parlamenti teadlasi, tööstussektori esindajaid ja ELi poliitikuid.


Teisipäeval on kodanikuvabaduste komisjonis hääletusel Hélène Flautre (Greens/EFA, FR) raport, mis käsitleb CIA poolset vangide väidetavat transporti ja ebaseaduslikku kinnipidamist Euroopas. Flautre raport keskendub CIA tegevust uurinud parlamendi komisjoni raporti järelmeetmetele. 


Neljapäeval on energeetikakomisjonis hääletusel ELi uus energiatõhususe direktiiv. Selle alusel peavad liikmesriigid rakendama energiasäästuks konkreetseid meetmeid, muu hulgas puudutab direktiiv hoonete renoveerimist ning liikmesriikide poolt seatavaid energiasäästu tingimusi ja eesmärke.

Viide : 20120706STO48451
Ajakohastatud: ( 09-07-2012 - 13:30)