Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Riikide vaatenurgad

 

Eesti EP saadikud tegid kokkuvõtte aprilli täiskogust

Infoühiskond − Eesti − 20-04-2016 - 14:23
23726  

15. aprilli Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo meediahommikul kohtusid ajakirjanikega EP liikmed Tunne Kelam (EPP), Marju Lauristin (S&D), Urmas Paet (ALDE) ja Indrek Tarand (Greens/ EFA). Meediabriifingu üks peateema oli aprillikuisel Strasbourgi täiskogu istungil parlamendi poolt heaks kiidetud uus andmekaitse reform, mis viib ELi vastava seadusandluse kooskõlla tänapäevase digitaalse arenguga. (Loe lähemalt: Eesti EP saadikud tegid kokkuvõtte aprilli täiskogust )

 
Lauristinbriifing 19864.jpg  

18. märtsil toimus Euroopa Parlamendi Eesti infobüroos meediahommik, kus ajakirjanikega vestles pagulasküsimusest EP liige Marju Lauristin (S&D). Meediabriifing keskendus EP põhiõiguste komisjonis (LIBE) vastu võetud raportile, mille eesmärk on luua tsentraliseeritud süsteem ELi varjupaigataotluste haldamiseks ja jaotamiseks. (Loe lähemalt: Marju Lauristin tutvustas EP värsket pagulasküsimust käsitlevat raportit )

 

Euroopa Kodaniku auhinna laureaadid täna Brüsselis tseremoonial

Institutsioonid − Eesti − 14-10-2015 - 16:34
Katri Raik 97436.jpg  

2015. aasta Euroopa Kodaniku auhinna saanud 47 üksikisikut ja ühendust kogunevad täna Brüsselisse auhinnatseremooniale. Eestist pälvis laureaadi staatuse oma töö eest Narva kolledži direktorina Katri Raik, kellele andis üle Euroopa Kodaniku medali Eesti EP liige Urmas Paet (ALDE) augustis Arvamusfestivalil Paides. Liikmesriikides toimunud auhinnatseremooniatele järgnebki täna laureaatide tunnustamine Euroopa Parlamendis Brüsselis. (Loe lähemalt: Euroopa Kodaniku auhinna laureaadid täna Brüsselis tseremoonial )

 

Katri Raik on üks 47-st Euroopa Kodaniku 2015. aasta laureaadist. Auhinda annab välja Euroopa Parlament alates 2008. aastast. Laureaadiks on inimesed või organisatsioonid, kes aitavad kaasa kodanike lõimumisele või arendavad piiriülest koostööd EL-is. (Loe lähemalt: Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Katri Raik saab Euroopa Kodaniku auhinna )

 

Päevakorral EL ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Julgeolek ja kaitse − Eesti − 20-05-2015 - 15:30
Päevakorral EL ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika  56764  

Homme, 21. mail tuleb Euroopa Parlamendis hääletusele ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) rakendamine ja rahastamine. Vahetult enne istungit avasid teemat Euroopa Liidu Majas toimunud pressibriifingul Euroopa Parlamendi liikmed Indrek Tarand (Greens/ EFA), Tunne Kelam (EPP) ning Urmas Paet (ALDE). (Loe lähemalt: Päevakorral EL ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika )

 

Marju Lauristin tegi ülevaate oma tööst EP komisjonides

Infoühiskond − Eesti − 17-03-2015 - 14:51
Marju Lauristin maksupettuste komisjoni tööst, USA-EL läbirääkimistest ja andmekaitsereformist  31709  

Reedel, 13. märtsil Tallinnas Euroopa Liidu majas toimunud meediabriifingul andis EP liige Marju Lauristin (S&D) ülevaate teemadest, millega ta Euroopa Parlamendis praegu tegeleb. Ta kõneles oma tööst maksupettuste komisjonis, läbirääkimistest USA-EL vabakaubanduslepingu üle, EL andmekaitse reformikavast ning lennureisijate broneeringuinfo süsteemist. (Loe lähemalt: Marju Lauristin tegi ülevaate oma tööst EP komisjonides )

 

Karl Suure Euroopa noorteauhind 2015

Noorsugu − Eesti − 17-12-2014 - 18:48
CharlemagneYP15_ET  

Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Rahvusvaheline Karl Suure Auhinnafond kuulutasid välja 2015. aasta noorteauhinna konkursi. Eesmärgiks on noorte projektide kaudu aidata kaasa erinevate rahvuste teineteisemõistmisele ja soodustada ühtse Euroopa identiteedi kujunemist. Projektide esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2015. (Loe lähemalt: Karl Suure Euroopa noorteauhind 2015 )

 

EYE2014: noored esitasid oma visiooni Euroopast

Noorsugu − Eesti − 19-05-2014 - 10:12
European Youth Event  

Tuhanded noored osalesid mai alguses Euroopa Parlamendi noorteüritusel EYE2014 Strasbourgis, mis pakkus noorele põlvkonnale unikaalse võimaluse käia välja ideid ja vahetada arvamusi Euroopa tuleviku osas. (Loe lähemalt: EYE2014: noored esitasid oma visiooni Euroopast )

 
Head Est 44517.jpg  

Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2014 rahvusliku vooru võitja Eestis on MTÜ Headest projekt nimega "The Rolling Citizens", mis kaasas 50 noort seitsmest Euroopa riigist. Kolm Euroopa parimat noorteprojekti kuulutatakse välja 27. mail. (Loe lähemalt: Karl Suure Euroopa noorteauhinna Eesti vooru võitis projekt Rolling Citi )

 

EP saadik Indrek Tarand tunnustas Viljandis Eesti õpetajate tööd

Tööhõivepoliitika − Eesti − 12-03-2014 - 15:13
2ER07MAR14C136.jpg  

Ajalehe Sakala ja Euroopa Parlamendi infobüroo koostöös toimus Viljandis 7. märtsil maakonna arvamusliidrite haridusteemaline seminar, kus peatähelepanu sai Eestis pakutava hariduse kvaliteet. Sellel peatusid oma sõnavõttudes nii Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand kui ka kõik teised peaesinejad. (Loe lähemalt: EP saadik Indrek Tarand tunnustas Viljandis Eesti õpetajate tööd )

 
 
Täna #EPistung - MEPid:laste huvid peavad olema piiriülestes hooldusvaidlustes esmatähtsad https://t.co/W4T8L5D3Dh https://t.co/d4PAUV2LBH
Euroopa Parlament kuulutab välja konkursi meedia ja teavitusürituste kaasfinantseerimiseks. Lähem teave: https://t.co/iGQFtvEVSx