Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Konfliktimineraalid: importijad peavad tarneahelas rakendama kontrolli

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus21-03-2017 - 17:35
 

Tina, tantaali, volframi ja kulda kasutatakse nutitelefonides ja mujal kõrgtehnoloogias, kuid samal ajal rahastatakse nende mineraalidega veriseid konflikte näiteks Aafrika Suure järvistu piirkonnas. Kaevandamist ja müüki kontrollivad rühmitused kasutavad tulu oma võimu kindlustamiseks ja kohalike kogukondade mahasurumiseks. Möödunud nädalal, 16. märtsil, kiitis parlament heaks õigusloome, mille alusel peavad importijad teostama kontrolle tarneahelas, et tagada vastutustundlik hankimine. (Loe lähemalt: Konfliktimineraalid: importijad peavad tarneahelas rakendama kontrolli )

 

Euroopa Liidu tulevik: kodanikud võtavad sõna Euroopa Parlamendis

Täiskogu istung Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Institutsioonid21-03-2017 - 12:31
Plagu parlamendis: Rooma lepingud 60  

Euroopa majanduslikule koostööle aluse pannud ja rahu püsimist kindlustanud Rooma lepingud sõlmiti 60 aasta eest. See oli aluseks tänasele Euroopa Liidule. Kuid kuidas edasi? Ühenduse tulevik on aktuaalne teema ning Euroopa Parlament tahab selles küsimuses kuulda inimeste arvamust. Teisipäeva, 21. märtsi pärastlõunal täidavad Brüsseli istungitesaali kodanikud kogu Euroopast, et esitada oma seisukohad. Jälgi sõnavõtte otseülekandes. (Loe lähemalt: Euroopa Liidu tulevik: kodanikud võtavad sõna Euroopa Parlamendis )

 

Kokkuvõte märtsi täiskogust: võitlus toidupettustega, jäätmepakett, Arktika

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus / Keskkond / Toiduohutus17-03-2017 - 11:03
 

Märtsi täiskogul sai kinnituse õigusloome, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu tarneahela ulatuses. Parlament kinnitas positsiooni jäätmepaketti osas, soovides näha olmeprügi taaskasutamist 2030. aastal 70 protsendi ulatuses. Arktikas tuleb säilitada väheste pingetega regionaalne kord, ütleb vastav resolutsioon. Päevakorral oli kangekaelselt püsiv palgalõhe ning USA otsus lõpetada abordiga seotud organisatsioonide rahastamine. (Loe lähemalt: Kokkuvõte märtsi täiskogust: võitlus toidupettustega, jäätmepakett, Arktika )

 

Infograafik: ressursside kokkuhoid kaitsekoostöö arendamisest

Täiskogu istung Julgeolek ja kaitse16-03-2017 - 15:42
Infograafik: ELi ja USA kaitsesektorite võrdlus  

Tihedam kaitsekoostöö Euroopa Liidus sõltub poliitilisest tahtest, sest võimalused selle arendamiseks on sisse kirjutatud Lissaboni lepingusse, seisab neljapäeval, 16. märtsil kinnituse saanud resolutsioonis. Kaitsealastele riigihangetele kehtivate tõkete, dubleerimise ja ülevõimsuse tõttu läheb ELis igal aastal kaotsi miljardeid eurosid. Euroopa Liidu ja USA kaitsesektorit võrdleb meie infograafik. (Loe lähemalt: Infograafik: ressursside kokkuhoid kaitsekoostöö arendamisest )

 

Konfliktipiirkonnast pärit mineraalide vastutustundlik hankimine

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus16-03-2017 - 14:56
African gold mine  

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks määruse, mille eesmärgiks on tagada, et konfliktipiirkondadest pärit mineraalide hankimisel ei soodustataks relvastatud konflikte ja inimõiguste rikkumist. Nn. konfliktimineraalide määrusega sätestatakse konfliktipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ning kulla importijatele kohustus viia läbi kontrolle oma tarneahelates, et tagada mineraalide vastutustundlik hankimine. (Loe lähemalt: Konfliktipiirkonnast pärit mineraalide vastutustundlik hankimine )

 

Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist

Täiskogu istung Välissuhted / Keskkond16-03-2017 - 13:35
Picture of iceland glacier lagoon bay  

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt on kliimamuutused suurendanud keskkonna- ja julgeolekualaseid väljakutseid Arktikas, sest sulava jää tõttu avanevad uued meresõiduteed ning muutuvad kättesaadavaks uued kalapüügipiirkonnad ja loodusvarad. Resolutsioonis nõutakse Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana, selle ökosüsteemi kaitsmist ja nafta puurimise keelamist. (Loe lähemalt: Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist )

 

MEPs welcome 2016 reform efforts in Montenegro

Plenary Session External relations16-03-2017 - 12:34

Montenegro made further progress in its EU accession negotiations last year, topping the list of the most advanced EU accession countries, but corruption and organised crime remain a serious concern, said MEPs on Thursday. MEPs also highlight Russia’s attempts to influence developments in Montenegro, as it pursues Euro-Atlantic integration. (Read more: MEPs welcome 2016 reform efforts in Montenegro )

 

Defence: MEPs urge member states to show political will and join forces

Plenary Session Security and defence16-03-2017 - 12:28

Increasing defence cooperation in the EU now depends more upon the political will to make it happen than upon legal considerations, say MEPs in a resolution approved by Parliament on Thursday. They stress that member states can and should use the treaty tools in place to build a truly common defence policy. (Read more: Defence: MEPs urge member states to show political will and join forces )

 

Human rights: Zimbabwe, Ukrainian political prisoners in Russia, and Philippines

Plenary Session Humanitarian aid / Development and cooperation / External relations16-03-2017 - 12:15

Parliament deplores the arrest of Pastor Evan Mawarire and political violence against human rights defenders in Zimbabwe, calls for the release of Ukrainians illegally detained in Russia and urges the Philippines to release human rights advocate Senator Leila M. De Lima, detained on drug-trafficking charges, in three resolutions voted on Thursday. (Read more: Human rights: Zimbabwe, Ukrainian political prisoners in Russia, and Philippines )

 

MEPs commemorate Brussels terror attack victims, stress need to step up security

Plenary Session Institutions / Justice and home affairs15-03-2017 - 18:01

MEPs examined progress made in fighting terrorism since the 22 March 2016 attacks in Brussels in Wednesday afternoon’s “topical debate”. They stressed the need to do more to ensure swift and efficient information sharing among member states and improve the interoperability of EU databases, as well as to prevent radicalization and help victims of terrorism. (Read more: MEPs commemorate Brussels terror attack victims, stress need to step up security )

 

Saadikud: Arktikas tuleb vältida pingete tekkimist

Täiskogu istung Välissuhted / Keskkond15-03-2017 - 17:06
Infograafik: mida toob endaga kaasa Arktika sulamine?  

Parlamendi seisukohad ELi Arktika poliitika suhtes on kirjas raportis, mis sai täiskogul kinnituse neljapäeval, 16. märtsil. Raporti üheks autoriks on Eesti saadik Urmas Paet. Kliimamuutused ja keskmise temperatuuri tõus on pannud polaarjää sulama ning see muudab piirkonnas tõenäolisemaks kaubaveod, maavarade ammutamise ja turismi. Kasvavate huvidega võib kaasneda militariseerimine. Vaata infograafikult, millised on Arktikat ees ootavad muutused. (Loe lähemalt: Saadikud: Arktikas tuleb vältida pingete tekkimist )

 

Saadikud arutasid ülemkogu tulemusi ja ELi tuleviku teemal

Täiskogu istung Euroopa Ülemkogu / Institutsioonid15-03-2017 - 16:05
debate layout  

Kolmapäeval toimunud arutelul esitasid parlamendi fraktsioonide esindajad oma seisukohad möödunud nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu tulemuste kohta ja reastasid oma prioriteedid Rooma deklaratsiooni osas, mis keskendub ELi tulevikule. Enamik saadikuid rõhutas, et liikmesriigid peavad andma ELile suuna, mis peab silmas kodanike kõige olulisemaid vajadusi. (Loe lähemalt: Saadikud arutasid ülemkogu tulemusi ja ELi tuleviku teemal )

 

Toidutarneahela kontrollide tõhustamine

Täiskogu istung Toiduohutus15-03-2017 - 15:13
Prodotti tipici della Cucina Sarda  

Kolmapäeval võeti vastu määrus, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu toidutarneahela ulatuses. Uute reeglite eesmärk on parandada tarbijate kaitset võimalike toidupettuste eest ja taastada tarbijate usaldus. (Loe lähemalt: Toidutarneahela kontrollide tõhustamine )

 

EU security policy debate one year after Brussels terrorist attacks, 15.00 today

Plenary Session Institutions / Justice and home affairs15-03-2017 - 14:00

MEPs will debate progress on the European security agenda since the 22 March 2016 terrorist attacks in Brussels with EU Commissioners Dimitris Avramopoulos and Sir Julian King, and Maltese Parliamentary Secretary Ian Borg for the Council Presidency, on Wednesday at 15.00. Enhancing information sharing, combatting terrorism financing, preventing radicalisation and strengthening controls at the EU’s external borders are key priorities. (Read more: EU security policy debate one year after Brussels terrorist attacks, 15.00 today )

 

Sustainable growth, jobs and security: MEPs adopt 2018 budget priorities

Plenary Session Budget15-03-2017 - 12:51

Growth and jobs, particularly for young people, must remain key EU budget priorities, along with tackling migration and climate change, MEPs say in guidelines, voted on Wednesday, for EU Commission officials preparing the EU’s draft 2018 budget. The budget “must be equipped with the tools to enable it to respond to multiple crises simultaneously” and must also address EU citizens' safety and security concerns, they add. (Read more: Sustainable growth, jobs and security: MEPs adopt 2018 budget priorities )

 

German road toll scheme would breach EU non-discrimination rule, say MEPs

Plenary Session Transport15-03-2017 - 12:47

Germany’s planned road toll scheme for private cars would discriminate against foreign drivers, even though changes to it have been accepted by the EU Commission, say MEPs in a resolution voted on Wednesday. They argue that the scheme would breach EU law by allowing German drivers to deduct toll costs from their vehicle tax, even though foreigners cannot do so. (Read more: German road toll scheme would breach EU non-discrimination rule, say MEPs )

 
Kõnelejad täiskogul: Stylianides, Corazza, Mcavan, Škripek, In 'T Veld, Björk, Reintke, Von Storch, Arnautu  

President Donald Trumpi otsus taaskehtestada reegel, mille alusel keelustatakse USA poolne rahastus abordi läbiviimise ja sellealase nõustamisega tegelevatele organisatsioonidele, oli täiskogul arutelul teisipäeval, 14. märtsil. Kui enamik saadikutest mõistis otsuse hukka, kuna see seab ohtu naiste tervise, siis osa parlamendiliikmeid kaitses sündimata laste õigusi ja seisis vastu ELi poolsele rahastamisele. (Loe lähemalt: Saadikute sõnavõtud: USA keeld abordiga seostatavate vabaühenduste rahastamisele )

 

US “global gag” anti-abortion rule a major setback for women’s health, say MEPs

Plenary Session Humanitarian aid / External relations14-03-2017 - 17:34

Political group speakers reacted to President Donald Trump’s reinstatement of the “global gag” rule in a debate with EU humanitarian aid Commissioner Christos Stylianides on Tuesday. The executive order, signed on 23 January, obliges US-funded foreign NGOs to certify that they will not perform or actively promote abortion. (Read more: US “global gag” anti-abortion rule a major setback for women’s health, say MEPs )

 

Põllult söögilauale: tõhusam kontroll toidutarneahelas

Täiskogu istung Toiduohutus14-03-2017 - 16:45
 

Euroopat 2013. aastal tabanud hobuseliha skandaal näitas, et toiduainetööstuse tegemisi tuleb põhjalikumalt kontrollida. Seda eesmärki kandev õigusloome sai täiskogul kinnituse kolmapäeval, 15. märtsil. Raportöör Karin Kadenbach ütleb EuroparlTV videolõigus, et määrus peab sarnased skandaalid ära hoidma tulevikus ning tagama eurooplastele hea tervise. (Loe lähemalt: Põllult söögilauale: tõhusam kontroll toidutarneahelas )

 
Pile of waste garbage_  

Teisipäeval hääletatud ettepanekute kohaselt tõuseks jäätmete taaskasutuse osakaal tänaselt 44 protsendilt 70 protsendini aastaks 2030. Saadikud soovivad “jäätmepaketi” ettepanekutes piirata ka jäätmete ladestamist 5 protsendini ja vähendada toidujäätmeid tootmis- ja tarneahelas poole võrra aastaks 2030. Vastu võetud muudatused on aluseks parlamendi läbirääkimisteks ELi Nõukoguga. (Loe lähemalt: Parlament: edendada taaskasutust, piirata jäätmeladestust ja toidu raiskamist )

 

MEPs back mercury pollution curbs, in line with UN Minamata convention

Plenary Session Public health14-03-2017 - 13:23

New legislation restricting the use of mercury, a persistent pollutant that has adverse effects on the environment and human health, was adopted by Parliament on Tuesday. The bill, already informally agreed with the Council of Ministers, aims to close the gap between existing EU legislation and the United Nations Minamata Convention against mercury pollution. (Read more: MEPs back mercury pollution curbs, in line with UN Minamata convention )

 

EU is stuck half way to achieving gender equality, MEPs say

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities14-03-2017 - 13:18

The EU and its member states should step up their efforts to achieve equality between women and men. Despite progress on some issues, much remains to be done to reduce pay gaps, remove “glass ceilings” blocking women’s careers, remedy their lack of economic independence and improve their work/life balance, say MEPs in a non-legislative resolution voted on Tuesday. (Read more: EU is stuck half way to achieving gender equality, MEPs say )

 

Sanctions against MEP who offended women

Plenary Session Parliament's Rules of Procedure14-03-2017 - 13:09

Sanctions of unprecedented severity were announced by EP President Antonio Tajani on Tuesday, against Polish MEP Janusz Korwin-Mikke for his unacceptable remarks against women during a plenary debate on the "Gender pay gap" on 1 March. (Read more: Sanctions against MEP who offended women )

 

Parliament approves revised EU gun law to close security loopholes

Plenary Session Free movement of goods14-03-2017 - 12:39

Tighter controls on blank-firing and inadequately deactivated weapons, like those used in the Paris terror attacks, and an obligation for EU member states to have an appropriate monitoring system in place for the issuance or renewal of licences and to exchange information, are among the updates approved by MEPs to the 1991 firearms directive on Tuesday. (Read more: Parliament approves revised EU gun law to close security loopholes )

 

Stronger rights for shareholders in EU companies

Plenary Session Justice and home affairs14-03-2017 - 12:35

New tools to sharpen big EU firms’ focus on their long-run performance, by fostering their shareholders’ commitment to it, were approved by Parliament on Tuesday. They will include giving shareholders a say on directors’ pay and making it easier for firms to identify their shareholders. (Read more: Stronger rights for shareholders in EU companies )

 

Debate on US “global gag” anti-abortion rule at 15.00 on Tuesday

Plenary Session Humanitarian aid / External relations14-03-2017 - 11:00

MEPs will debate US President Donald Trump’s reinstatement of the “global gag” rule, which obliges US-funded foreign NGOs to certify that they will not perform or actively promote abortion, with Commissioner for Humanitarian Aid Christos Stylianides on Tuesday at 15.00. (Read more: Debate on US “global gag” anti-abortion rule at 15.00 on Tuesday )

 

EP president: naisi solvanud saadikule määratakse asjakohane karistus

Täiskogu istung Institutsioonid13-03-2017 - 19:13

Poola parlamendiliikme Janusz Korwin-Mikke suhtes rakendatakse asjakohased sanktsioonid tema vastuvõetamatu sõnavõtu eest soolise palgalõhe teemal niipea kui uurimine sel teemal on läbi viidud, lubas EP president Antonio Tajani täiskogu istungjärku avades. Sellist sõnakasutust, mis solvas “igat naissoost isikut selles majas” ei saa taluda, rõhutas Tajani. (Loe lähemalt: EP president: naisi solvanud saadikule määratakse asjakohane karistus )

 

Jäätmepakett: taaskasutuse suurendamine toetab ringmajandusele üleminekut

Täiskogu istung Keskkond10-03-2017 - 12:01
Infograafik: prügimajandus Euroopa Liidus  

Kodumajapidamiste ja väikeäride poolt toodetava prügi taaskasutuse määr peab 2030. aastaks kerkima praeguselt 44 protsendilt 70 protsendini, ütleb teisipäeval, 14. märtsil, täiskogul hääletusele tulev parlamendi positsioon. Kõnealused olmejäätmed moodustavad ELis tekkivast prügist kaheksa protsenti. Neli jäätmepaketti kuuluvat direktiivi keskenduvad olmejäätmetele, prügilatele, pakenditele ja kasutuselt kõrvaldatud sõidukitele. (Loe lähemalt: Jäätmepakett: taaskasutuse suurendamine toetab ringmajandusele üleminekut )

 

Ühtse varjupaigasüsteemi reform: koormuse võrdsem jaotumine riikide vahel

Täiskogu istung Sisseränne07-03-2017 - 15:35
 

Euroopat tabanud massiline rändevoog ja sellega kaasnenud koormus osa liikmesriikidele näitab, et senine ELi varjupaigasüsteem vajab hädasti ülevaatamist. Ainuüksi 2016. aastal jõudis Kreekasse ja Itaaliasse üle 350 000 põgeniku. ELi ühtse varjupaigasüsteemi ehk Dublini määruse reformi eest vastutav saadik Cecilia Wikström on saanud valmis raporti esialgse kava ja tutvustab seda komisjoni istungil neljapäeval, 9. märtsil. (Loe lähemalt: Ühtse varjupaigasüsteemi reform: koormuse võrdsem jaotumine riikide vahel )

 
 
Täiskogu päevakord
 
13-03-2017 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Elavhõbe
Raport:A8-0313/2016 ***I
Raportöör: Stefan Eck
ENVI
 
Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne
Raport:A8-0158/2015 ***I
Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Ühine arutelu - Sooline võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015
Raport:A8-0046/2017
Raportöör: Ernest Urtasun
FEMM
Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega
Raport:A8-0043/2017
Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
FEMM
ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks
Raport:A8-0033/2017
Raportöör: Clare Moody
FEMM
 
Järgmiste raportite lühitutvustus:
Suurandmete mõju põhiõigustele
Raport:A8-0044/2017
Raportöör: Ana Gomes
LIBE
Küülikute kaitse miinimumstandardid
Raport:A8-0011/2017
Raportöör: Stefan Eck
AGRI
Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine
Raport:A8-0014/2017
Raportöör: Julie Girling
AGRI
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
14-03-2017 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Relvade omandamise ja valduse kontroll
Raport:A8-0251/2016 ***I
Raportöör: Vicky Ford
IMCO
 
Ühine arutelu - Ringmajandus
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud
Raport:A8-0013/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
Prügilad
Raport:A8-0031/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
Jäätmed
Raport:A8-0034/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
Pakendid ja pakendijäätmed
Raport:A8-0029/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
 
 
14-03-2017 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine
Raport:A8-0014/2017
Raportöör: Julie Girling
AGRI
 
Elavhõbe
Raport:A8-0313/2016 ***I
Raportöör: Stefan Eck
ENVI
 
Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne
Raport:A8-0158/2015 ***I
Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Relvade omandamise ja valduse kontroll
Raport:A8-0251/2016 ***I
Raportöör: Vicky Ford
IMCO
 
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud
Raport:A8-0013/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
 
Jäätmed
Raport:A8-0034/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
 
Prügilad
Raport:A8-0031/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
 
Pakendid ja pakendijäätmed
Raport:A8-0029/2017 ***I
Raportöör: Simona Bonafè
ENVI
 
Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015
Raport:A8-0046/2017
Raportöör: Ernest Urtasun
FEMM
 
Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega
Raport:A8-0043/2017
Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
FEMM
 
ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks
Raport:A8-0033/2017
Raportöör: Clare Moody
FEMM
 
Suurandmete mõju põhiõigustele
Raport:A8-0044/2017
Raportöör: Ana Gomes
LIBE
 
Küülikute kaitse miinimumstandardid
Raport:A8-0011/2017
Raportöör: Stefan Eck
AGRI
 
 
14-03-2017 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule)
 
ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel
 
Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid
Raport:A8-0022/2017 ***II
Raportöör: Karin Kadenbach
ENVI
 
TAXE-erikomisjoni soovituste järelmeetmed ja ajakohastatud teave äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma reformi kohta
 
2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Raport:A8-0060/2017
Raportöör: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Tõsine alatoitumus ja ähvardav näljahäda Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis
 
Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus
Raport:A8-0327/2016 ***I
Raportöör: Patrizia Toia
ITRE
 
 
 
15-03-2017 -
09:00 - 11:50
ESMATÄHTIS ARUTELU
 
 
Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon
 
 
15-03-2017 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus
Raport:A8-0052/2017 ***
Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
INTA
 
Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis
Raport:A8-0051/2017 *
Raportöör: Maria Grapini
LIBE
 
DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas
Raport:A8-0053/2017 *
Raportöör: Claude Moraes
LIBE
 
Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid
Raport:A8-0022/2017 ***II
Raportöör: Karin Kadenbach
ENVI
 
Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus
Raport:A8-0327/2016 ***I
Raportöör: Patrizia Toia
ITRE
 
ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul
 
Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale
Raport:O-000152/2016 Euroopa Komisjon
 
2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Raport:A8-0060/2017
Raportöör: Siegfried Mureşan
BUDG
 
 
15-03-2017 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid
 
Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus
Raport:A8-0141/2015 ***I
Raportöör: Iuliu Winkler
INTA
 
Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine
Raport:O-000007/2017 Euroopa Komisjon AFCO
 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused
Raport:A8-0042/2017
Raportöör: Michael Gahler
Raportöör: Esteban González Pons
AFET AFCO
 
ELi integreeritud Arktika-poliitika
Raport:A8-0032/2017
Raportöör: Urmas Paet
Raportöör: Sirpa Pietikäinen
AFET ENVI
 
2016. aasta Montenegro aruanne
Raport:A8-0050/2017
Raportöör: Charles Tannock
AFET
 
E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis
Raport:A8-0041/2017
Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo
AFCO
 
 
 
16-03-2017 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik
Raport:A8-0150/2016 ***I
Raportöör: Marco Affronte
PECH
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum
Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord
Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum
 
 
16-03-2017 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel
 
Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus
Raport:A8-0141/2015 ***I
Raportöör: Iuliu Winkler
INTA
 
Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu raamistik
Raport:A8-0150/2016 ***I
Raportöör: Marco Affronte
PECH
 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused
Raport:A8-0042/2017
Raportöör: Michael Gahler
Raportöör: Esteban González Pons
AFET AFCO
 
ELi integreeritud Arktika-poliitika
Raport:A8-0032/2017
Raportöör: Urmas Paet
Raportöör: Sirpa Pietikäinen
AFET ENVI
 
2016. aasta Montenegro aruanne
Raport:A8-0050/2017
Raportöör: Charles Tannock
AFET
 
E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis
Raport:A8-0041/2017
Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo
AFCO
 
 
16-03-2017 -
15:00 - 16:00
Arutelud
 
 
Põhjalikumad arupärimised
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta
Viide: A8-0013/2017

Kuupäev:
30-01-2017
Simona Bonafè
ENVI
 
SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)
Viide: A8-0022/2017

Kuupäev:
03-02-2017
Karin Kadenbach
ENVI
 
 
SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)
Viide: A8-0022/2017

Kuupäev:
03-02-2017
Karin Kadenbach
ENVI
 
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta
Viide: A8-0052/2017

Kuupäev:
03-03-2017
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
INTA