Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Eurogroup Head expects agreement on Greek bailout by end May

Plenary Session Economic and monetary affairs27-04-2017 - 12:45
Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem updating MEPs on Greek bailout  

MEPs from across the political spectrum urged Greece’s creditors on Thursday to swiftly conclude negotiations over the Greek bailout package, highlighting the pain which Greeks have endured. (Read more: Eurogroup Head expects agreement on Greek bailout by end May )

 

Proper funding for 2018- European Year of Cultural Heritage

Plenary Session Culture27-04-2017 - 11:59

MEPs secured €8 million for cultural projects aiming to protect and promote Europe’s shared cultural heritage, as part of the 2018 European Year of Cultural Heritage. (Read more: Proper funding for 2018- European Year of Cultural Heritage )

 

MEPs close multinationals’ tax loopholes

Plenary Session Economic and monetary affairs27-04-2017 - 11:56

Loopholes used by some of the world’s multinationals to avoid paying tax were closed by Parliament in a vote on Thursday. (Read more: MEPs close multinationals’ tax loopholes )

 

Saadikud soovivad EL-Türgi suhete läbivaatamist

Täiskogu istung Välissuhted27-04-2017 - 11:42

Euroopa ei sulge ust Türgile, aga hiljutised arengud sunnivad ELi vaatama alternatiivide suunas Türgi liitumisele ELiga, ütlesid saadikud kolmapäeval toimunud arutelul ELi laienemisvoliniku Johannes Hahniga. (Loe lähemalt: Saadikud soovivad EL-Türgi suhete läbivaatamist )

 

European Pillar of Social Rights: call for highest possible common standards

Plenary Session Social policy / Employment policy26-04-2017 - 20:24

Common EU-wide social rights, as proposed by the European Commission, the “European Pillar of Social Rights”, should be pegged at the highest level and not lead to a “race to the bottom”, MEPs stressed in a debate on Wednesday. (Read more: European Pillar of Social Rights: call for highest possible common standards )

 

Saadikud arutasid olukorda Ungaris peaminister Viktor Orbániga

Täiskogu istung Põhiõigused26-04-2017 - 18:39
Debate on Hungary  

EP fraktsioonide juhid ja saadikud esitasid oma seisukohad Ungari uue haridusseaduse kohta, mida nähakse olevat suunatud Kesk-Euroopa Ülikooli vastu, valitsusväliste organisatsioonide ja varjupaigataotlejate piirangute kohta, ning Ungari valitsuse poolt korraldatud küsitluse kohta peakirjaga ”Riiklik konsultatsioon - peatagem Brüssel”. (Loe lähemalt: Saadikud arutasid olukorda Ungaris peaminister Viktor Orbániga )

 

EP täiskogu istungjärgu avamine

Täiskogu istung Institutsioonid26-04-2017 - 17:10
Opening – European Parliament President highlights ‘Girls in ICT’ Day  

Täiskogu istungit avades tõstis parlamendi president Antonio Tajani esile neljapäeval tähistatava rahvusvahelist tüdrukutele mõeldud IT päeva, mille eesmärk on julgustada tütarlapsi alustama õpinguid tehnoloogia, matemaatika ja arvutiteaduse erialal. (Loe lähemalt: EP täiskogu istungjärgu avamine )

 

Euroopa Komisjon tutvustab parlamendi ees sotsiaalõiguste samba algatust

Täiskogu istung Sotsiaalpoliitika / Tööhõivepoliitika26-04-2017 - 15:46
Kuller jalgrattal ©AP Images/European Union-EP  

Võrdne ligipääs tööturule, heal tasemel töötingimused ning piisav ja jätkusuutlik sotisaalkindlustus: need on eesmärgid, millele keskendub Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Euroopa Komisjon tutvustab algatust saadikutele täiskogul kolmapäeval, 26. aprillil. Uurisime kahelt EP saadikult, kuidas peaksid töötururegulatsioonid katma aina enam levinud uut tüüpi töökohti. (Loe lähemalt: Euroopa Komisjon tutvustab parlamendi ees sotsiaalõiguste samba algatust )

 

Videod veebis: laste kaitsmine kahjuliku infosisu eest on parlamendi prioriteet

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused25-04-2017 - 18:05
 

Lapsed veedavad veebis palju aega ning see tähendab, et nad puutuvad kokku videotega, mis õhutavad vihakõne ja sisaldavad vägivalda. Parlamendi jaoks on noorte kaitsmine üheks peamiseks prioriteediks audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täiendamises, mille osas kultuurikomisjon kinnitas oma seisuloha teisipäeval, 25. aprillil. Kui palju veedavad lapsed veebis aega? Kuidas neid kaitsta kahjuliku infosisu eest? Vastuseid jagab EuroparlTV video. (Loe lähemalt: Videod veebis: laste kaitsmine kahjuliku infosisu eest on parlamendi prioriteet )

 
 
Pressikonverentsid
 
“An innovative strategy to improve cardiovascular health in Europe” 10:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
“2018 - European Year of Cultural Heritage” 13:00  Brussels, Paul-Henri Spaak ,  0A050
 
 
Täiskogu päevakord
 
26-04-2017 -
15:00 - 00:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Olukord Ungaris
 
Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus
 
Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga
 
Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020
Raport:A8-0374/2016 ***I
Raportöör: Constanze Krehl
Raportöör: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Euroopa kultuuripärandi aasta
Raport:A8-0340/2016 ***I
Raportöör: Mircea Diaconu
CULT
 
Ühine arutelu - 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (52 raportit)
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport:A8-0150/2017
Raportöör: Joachim Zeller
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:A8-0160/2017
Raportöör: Joachim Zeller
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport:A8-0153/2017
Raportöör: Dennis de Jong
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:A8-0131/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus
Raport:A8-0136/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda
Raport:A8-0151/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:A8-0144/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee
Raport:A8-0141/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport:A8-0122/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport:A8-0125/2017
Raportöör: Younous Omarjee
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman
Raport:A8-0142/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:A8-0140/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:A8-0149/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:A8-0147/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC)
Raport:A8-0143/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport:A8-0075/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:A8-0145/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport:A8-0081/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:A8-0087/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:A8-0093/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:A8-0079/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:A8-0082/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:A8-0086/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:A8-0085/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:A8-0100/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:A8-0098/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:A8-0106/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:A8-0101/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:A8-0127/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:A8-0084/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:A8-0099/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:A8-0130/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:A8-0115/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport:A8-0128/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport:A8-0126/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:A8-0124/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:A8-0118/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport:A8-0105/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:A8-0116/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:A8-0111/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:A8-0129/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport:A8-0107/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport:A8-0146/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
Raport:A8-0137/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:A8-0148/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
Raport:A8-0103/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport:A8-0094/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport:A8-0113/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH)
Raport:A8-0109/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI 2)
Raport:A8-0083/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte
Raport:A8-0108/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport:A8-0096/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades
Raport:A8-0138/2017
Raportöör: Ulrike Rodust
PECH
 
Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus
Raport:A8-0080/2017
Raportöör: Lola Sánchez Caldentey
DEVE
 
Järgmise raporti lühitutvustus:
Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale
Raport:A8-0119/2017
Raportöör: Maria Noichl
AGRI
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
27-04-2017 -
08:30 - 11:20
Arutelud
 
 
Ühine arutelu - EIP aastaaruanded
Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne
Raport:A8-0121/2017
Raportöör: Georgios Kyrtsos
ECON
Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015)
Raport:A8-0161/2017
Raportöör: Nedzhmi Ali
CONT
 
Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis
 
 
27-04-2017 -
11:30 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
António Marinho e Pinto parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0163/2017
Raportöör: Gilles Lebreton
JURI
 
ELi kaubamärk
Raport:A8-0054/2017 ***I
Raportöör: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Minamata elavhõbedakonventsioon
Raport:A8-0067/2017 ***
Raportöör: Stefan Eck
ENVI
 
Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad
Raport:A8-0134/2017 *
Raportöör: Olle Ludvigsson
ECON
 
Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe
Raport:A8-0164/2017 *
Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Pelcz-Gáll
Raport:A8-0166/2017 *
Raportöör: Indrek Tarand
CONT
 
Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015)
Raport:A8-0161/2017
Raportöör: Nedzhmi Ali
CONT
 
Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020
Raport:A8-0374/2016 ***I
Raportöör: Constanze Krehl
Raportöör: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Euroopa kultuuripärandi aasta
Raport:A8-0340/2016 ***I
Raportöör: Mircea Diaconu
CULT
 
Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas
Raport:A8-0291/2016 ***I
Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan
ECON
 
Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas
Raport:A8-0008/2017 ***I
Raportöör: Philippe Lamberts
ECON
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport:A8-0150/2017
Raportöör: Joachim Zeller
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:A8-0160/2017
Raportöör: Joachim Zeller
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport:A8-0125/2017
Raportöör: Younous Omarjee
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport:A8-0153/2017
Raportöör: Dennis de Jong
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:A8-0131/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus
Raport:A8-0136/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda
Raport:A8-0151/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:A8-0144/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee
Raport:A8-0141/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport:A8-0122/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman
Raport:A8-0142/2017
Raportöör: Benedek Jávor
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:A8-0140/2017
Raportöör: Bart Staes
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:A8-0149/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:A8-0147/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC)
Raport:A8-0143/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport:A8-0075/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:A8-0145/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport:A8-0081/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:A8-0087/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:A8-0093/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:A8-0079/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:A8-0082/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:A8-0086/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:A8-0085/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:A8-0100/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:A8-0098/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:A8-0106/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:A8-0101/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:A8-0127/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:A8-0084/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:A8-0099/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:A8-0130/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:A8-0115/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport:A8-0128/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:A8-0124/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:A8-0118/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport:A8-0105/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:A8-0116/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport:A8-0126/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:A8-0111/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:A8-0129/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport:A8-0107/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport:A8-0146/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
Raport:A8-0137/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:A8-0148/2017
Raportöör: Inés Ayala Sender
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
Raport:A8-0103/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport:A8-0094/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport:A8-0113/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH)
Raport:A8-0109/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI 2)
Raport:A8-0083/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte
Raport:A8-0108/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport:A8-0096/2017
Raportöör: Miroslav Poche
CONT
 
Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades
Raport:A8-0138/2017
Raportöör: Ulrike Rodust
PECH
 
Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus
Raport:A8-0080/2017
Raportöör: Lola Sánchez Caldentey
DEVE
 
Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale
Raport:A8-0119/2017
Raportöör: Maria Noichl
AGRI
 
Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne
Raport:A8-0121/2017
Raportöör: Georgios Kyrtsos
ECON
 
Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine
Raport:A8-0071/2017
Raportöör: György Hölvényi
ENVI
 
Olukord Venezuelas
 
Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek