Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Ühtse digituru eesmärk: lammutada tuleb tõkked

Täiskogu istung Teenuste vaba liikumine26-05-2016 - 18:23
Kujundlik foto: kuldkala hüppab välja arvutiekraanist ©AP Images/ European Union-EP  

Euroopa Komisjoni värsked ettepanekud e-kaubanduse edendamiseks olid parlamendi täiskogul arutelul kolmapäeval, 25. mail. Üks algatustest puudutab võitlust põhjendamatu geoblokeerimisega, mis on veebis ostlevad inimesed seadnud regioonide alusel ebavõrdsesse olukorda. "Ühtse digituru strateegia eesmärgiks on lammutada tõkked, mis tihti tulenevad aegunud õigusloomest või praktikatest," ütles täiskogul kõnelenud parlamendi raportöör Kaja Kallas. (Loe lähemalt: Ühtse digituru eesmärk: lammutada tuleb tõkked )

 

Saadikud kutsuvad üles suurendama tarbijate valikuid energiaturul

Täiskogu istung Energeetika26-05-2016 - 13:52
©AP Images/ European Union-EP  

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud üles andma tarbijatele enam kaalu turu mõjutamisel ja pakkuma paremaid valikuid energiaturul. EP liikmed soovitavad pöörata enam tähelepanu hinnavõrdlusvahenditele, kollektiivsete ostuvõimaluste ja kodumajapidamiste isetootmise edendamisele ning energiatarnija vahetamise lihtsustamisele. (Loe lähemalt: Saadikud kutsuvad üles suurendama tarbijate valikuid energiaturul )

 

MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism

Plenary Session External/international trade / Economic and monetary affairs26-05-2016 - 12:03
©AP Images/ European Union-EP  

The EU Commission should set up a taskforce to monitor virtual currencies, like Bitcoin, to prevent their being used to launder money or finance terrorism, said Parliament in a non-binding resolution voted on Thursday. (Read more: MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism )

 

EU-US “Privacy Shield” for data transfers: further improvements needed, MEPs say

Plenary Session Justice and home affairs / External relations26-05-2016 - 11:58

The EU Commission should go on negotiating with the USA to remedy “deficiencies” in proposed “Privacy Shield” protection for EU citizens’ data transferred to the US for commercial purposes, Parliament says in a non-legislative resolution passed on Thursday. (Read more: EU-US “Privacy Shield” for data transfers: further improvements needed, MEPs say )

 

Parliament approved aid on Thursday worth €6,468,000 for 557 redundant workers from the “Larissa” supermarket in Greece and €5,146,800 for 2,132 former drivers for the road haulage and delivery firm MoryGlobal SAS in France. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid will still need to be approved by the Council of Ministers on 6 June. (Read more: MEPs approve €11.6m in job-search aid for redundant workers in France and Greece )

 

Uued digitaalse ühtse turu ettepanekud on samm õiges suunas, ütlesid saadikud

Täiskogu istung Energeetika / Teenuste vaba liikumine25-05-2016 - 18:11

Kolmapäeval toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga tervitasid saadikud uusi algatusi, mille eesmärgiks on lubada tarbijatel ja ettevõtetel lihtsamalt osta ja müüa tooteid ja teenuseid interneti vahendusel. Parlament otsustab ELi Nõukoguga võrsetel alustel digitaalse ühtse turu seadusandlike algatuste osas. (Loe lähemalt: Uued digitaalse ühtse turu ettepanekud on samm õiges suunas, ütlesid saadikud )

 

Virtuaalvääringud: EL peab tehnoloogia kiiret arengut põhjalikult jälgima

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus / Majandus ja rahandus25-05-2016 - 18:07
Jakob von Weizsäcker esindab parlamendis sotsiaaldemokraate ja Saksamaad - ©European Union 2016 - EP  

Virtuaalvääringuid nagu Bitcoin ei väljasta pangad, ülekannete ja bilansside tõendamiseks kasutatakse jagatud ja avalikku andmebaasi. Euroopa Liit peab virtuaalvääringutega seotud arengute jälgimiseks looma töörühma ja olema vajadusel valmis välja töötama reguleeriva õigusloome, seisab EP resolutsioonis, mis tuleb täiskogul arutelule kolmapäeva, 25. mai õhtul. Raportöör Jakob von Weizsäcker räägib intervjuus tehnoloogia kiirest arengust. (Loe lähemalt: Virtuaalvääringud: EL peab tehnoloogia kiiret arengut põhjalikult jälgima )

 

Arutelu: kriisiolukord piimasektoris

Täiskogu istung Põllumajandus25-05-2016 - 18:00

Neljapäeval algusega kell 8.30 (9.30 Eesti aja järgi) arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni voliniku Phil Hoganiga meetmeid kriisiolukorra leevendamiseks piimasektoris. Kriisi põhjustavateks faktoriteks loetakse Venemaa impordikeeldu, piimakvootide lõppu 2015. aastal ja globaalse nõudluse vähenemist. (Loe lähemalt: Arutelu: kriisiolukord piimasektoris )

 

Täiskogu istungi avamine: Marco Pannella mälestamine

Täiskogu istung Institutsioonid25-05-2016 - 17:33
European Parliament President, Martin Schulz, is pictured next to Dutch King, Willem Alexander, during the opening of May 2016 plenary session in Brussels  

Parlamendi president Martin Schulz avaldas austust Marco Pannellale, kes suri 19. mail. Ta meenutas kauaaegset Itaalia saadikut Pannellat kui inimõiguste, patsifismi ja pluralism kaitsjat, surmanuhtluse vastast, vangide ning LGBT inimeste õiguste ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eest seisjat. (Loe lähemalt: Täiskogu istungi avamine: Marco Pannella mälestamine )

 

Arutelu täiskogul: kas eurooplaste isikuandmed on USAs kaitstud?

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused / Välissuhted24-05-2016 - 14:32
Kollaaž: arvutiekraan ja kujundlikud andmevood  

Julgeolekuteenistuste poolne massilise veebipõhine jälitustegevus tuli ilmsiks 2013. aastal tänu Edward Snowdeni paljastustele. Kaks aastat hiljem, oktoobris 2015, tunnistas Euroopa Kohus kehtetuks senise atlandiülese andmekaitseraamistiku Safe Harbour. Uued reeglid ELi kodanike isikuandmete hoiustamiseks USA serverites on kirjas Privacy Shield nime kandvas kokkuleppes, mis tuleb parlamendi täiskogul arutelule kolmapäeval, 25. mail. (Loe lähemalt: Arutelu täiskogul: kas eurooplaste isikuandmed on USAs kaitstud? )

 
 
Täiskogu päevakord
 
25-05-2016 -
15:00 - 00:00
Arutelud
 
 
Istung jätkub
 
Pidulik istung – Tema Majesteedi Madalmaade kuninga Willem-Alexanderi sõnavõtt
 
Päevakord
 
Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus
 
G7 tippkohtumise ettevalmistamine
 
Atlandi-ülesed andmevood
 
Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust
 
Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt
 
Ühine arutelu - Kodanike asetamine energialiidu keskmesse ja võitlus kütteostuvõimetusega
Uued võimalused energiatarbijatele
Raport:A8-0161/2016
Raportöör: Theresa Griffin
ITRE
Kütteostuvõimetuse vastane võitlus energialiidu raames
 
Järgmiste raportite lühitutvustus:
Vaesuse soolised aspektid
Raport:A8-0153/2016
Raportöör: Maria Arena
FEMM
Mittetariifsed tõkked ühtsel turul
Raport:A8-0160/2016
Raportöör: Daniel Dalton
IMCO
Virtuaalvääringud
Raport:A8-0168/2016
Raportöör: Jakob von Weizsäcker
ECON
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
26-05-2016 -
08:30 - 11:20
Arutelud
 
 
Meetmed kriisiolukorra lahendamiseks piimasektoris
Raport:O-000069/2016 Euroopa Komisjon AGRI
Raport:O-000068/2016 Euroopa Liidu Nõukogu AGRI
 
Ühtse turu strateegia
Raport:A8-0171/2016
Raportöör: Lara Comi
IMCO
 
 
26-05-2016 -
11:30 - 13:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Virtuaalvääringud
Raport:A8-0168/2016
Raportöör: Jakob von Weizsäcker
ECON
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
Raport:A8-0182/2016
Raportöör: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
Raport:A8-0181/2016
Raportöör: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Parlamendiliikme Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0180/2016
Raportöör: Evelyn Regner
JURI
 
Esialgsed meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Rootsi heaks
Raport:A8-0170/2016 *
Raportöör: Ska Keller
LIBE
 
Atlandi-ülesed andmevood
 
Uued võimalused energiatarbijatele
Raport:A8-0161/2016
Raportöör: Theresa Griffin
ITRE
 
Vaesuse soolised aspektid
Raport:A8-0153/2016
Raportöör: Maria Arena
FEMM
 
Mittetariifsed tõkked ühtsel turul
Raport:A8-0160/2016
Raportöör: Daniel Dalton
IMCO
 
Ühtse turu strateegia
Raport:A8-0171/2016
Raportöör: Lara Comi
IMCO
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
RAPORT virtuaalvääringute kohta
Viide: A8-0168/2016

Kuupäev:
03-05-2016
Jakob von Weizsäcker
ECON
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Rootsi toetamiseks vastavalt nõukogu otsuse (EL) 2015/1523 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9 ja nõukogu otsuse (EL) 2015/1601 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9
Viide: A8-0170/2016

Kuupäev:
03-05-2016
Ska Keller
LIBE