Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Saadikud kutsuvad Venemaad üles tegema koostööd Ukraina rahuplaani osas

Täiskogu istung Välissuhted17-07-2014 - 14:34

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Venemaa andma oma toetuse Ukraina poolt pakutud rahuplaanile, austama relvarahu ja tagasi kutsuma oma palgasõdurid taganemiskoridori kaudu. Saadikud kutsuvad resolutsioonis ELi liikmesriike üles keelama relvamüüki Venemaale ja aitama Ukrainat gaasi varustuskindluse tagamisel. Saadikud kinnitavad samuti oma valmisolekut ratifitseerida assotsieerimisleping ja vabakaubandusleping Ukrainaga. (Loe lähemalt: Saadikud kutsuvad Venemaad üles tegema koostööd Ukraina rahuplaani osas )

 
 

Saadikud kutsuvad üles leidma jätkusuutlikku poliitilist lahendust Iraagis

Täiskogu istung Välissuhted17-07-2014 - 14:32

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistavad saadikud teravalt hukka Islamiriigi rünnakud Iraagi kodanike ja Iraagi riigi vastu, mille tagajärjeks on olnud kiirhukkamised, rangete šariaadiseaduste pealesurumine. Samas nõutakse, et Iraagi julgeolekujõud tegutseksid kooskõlas rahvusvahelise ja riikliku õigusega ning Iraagi kohustustega, mis tulenevad inimõiguste ja põhivabaduste alastest rahvusvahelistest kokkulepetest. (Loe lähemalt: Saadikud kutsuvad üles leidma jätkusuutlikku poliitilist lahendust Iraagis )

 
 

Saadikud kutsuvad ELi üles aitama 5,3 miljonit noort töö leidmisel

Täiskogu istung Tööhõivepoliitika17-07-2014 - 14:29
Applicants applying for an interview  

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament tõhustama meetmeid noorte tööpuudusega võitlemiseks. Saadikud sooviksid näha ühiseid miinimumstandardeid praktika kvaliteedi ja palga osas. Samuti sooviksid saadikud näha suurendatud ELi tööhõivega seotud programmide rahastust. (Loe lähemalt: Saadikud kutsuvad ELi üles aitama 5,3 miljonit noort töö leidmisel )

 
 

Gaza: MEPs call for immediate ceasefire and resumption of direct peace talks

Plenary Session External relations17-07-2014 - 12:20

The European Parliament called for an immediate end to rocket attacks on Israel and to Israeli military action against Gaza in a resolution voted on Thursday The EU foreign policy chief and the member states must do more to support a ceasefire agreement and put an immediate stop to all acts of violence threatening civilians, MEPs said, calling on Israelis and Palestinians to resume direct peace talks. (Read more: Gaza: MEPs call for immediate ceasefire and resumption of direct peace talks )

 
 

Human rights: Sudan; freedom of expression in Egypt, recent attacks in Nigeria

Plenary Session Humanitarian aid / External relations17-07-2014 - 11:42

Parliament passed three separate resolutions on Thursday, calling on the Sudanese authorities to protect minorities' religious identities, expressing its alarm at the increasingly severe clampdown and physical attacks on media and civil society in Egypt, and calling for the immediate and unconditional release of Chibok schoolgirls in Nigeria. (Read more: Human rights: Sudan; freedom of expression in Egypt, recent attacks in Nigeria )

 
 

Budget problems: EU programmes in jeopardy again

Plenary Session Budget16-07-2014 - 17:38

The EU must stop rolling over its growing portfolio of unpaid bills from one year to the next, said MEPs in Wednesday’s debate on the alarming shortage of funds for payments due in 2014. Unless a satisfactory solution is found, programmes such as Erasmus+, research projects and humanitarian aid to Syrian refugees will get stuck, new ones will be grounded and beneficiaries will have to wait for money they worked for, warned the Commission and many MEPs. (Read more: Budget problems: EU programmes in jeopardy again )

 
 

Euroopa Parlament andis heakskiidu Leedu liitumisele euroalaga

Täiskogu istung Majandus- ja rahaliit16-07-2014 - 14:10
The future Lithuanian 1 euro coins © Lietuvos Bankas  

Kolmapäeval täiskogul vastu võetud resolutsiooni kohaselt peaks Leedu liituma euroalaga 1. jaanuaril 2015. Hääletustulemus vastab Euroopa Komisjoni soovitusele ning sellel on ka Euroopa Ülemkogu poliitiline toetus. (Loe lähemalt: Euroopa Parlament andis heakskiidu Leedu liitumisele euroalaga )

 
 

Arutelud: vägivald Gazas ja ülestõus Iraagis

Täiskogu istung Välissuhted16-07-2014 - 13:36

Kolmapäeva pärastlõunal toimub arutelu Itaalia ELi Nõukogu eesistumise esindajaga Gaza piirkonnas puhkenud vägivalla teemal. Arutelule Gaza teemal eelneb arutelu relvastatud võitluse kohta Iraagi valitsusvägede ja Sunni mässuliste vahel, mis on kaasa toonud tuhandeid inimohvreid ning sadade tuhandete kodust lahkumise. (Loe lähemalt: Arutelud: vägivald Gazas ja ülestõus Iraagis )

 
 

Composition of EP delegations to parliaments in non-EU countries

Plenary Session Institutions / Parliament's Rules of Procedure16-07-2014 - 12:56 (European Parliament's Elections)

The numbers of MEPs to sit in Parliament’s 44 interparliamentary delegations, which maintain relations and exchange information with parliaments in non-EU countries, were approved in a plenary vote on Wednesday. The delegations’ membership lists were approved on Thursday. (Read more: Composition of EP delegations to parliaments in non-EU countries )

 
 

Saadikud kiitsid heaks nelja uue voliniku kandidatuuri

Täiskogu istung Institutsioonid / Parlamendi kodukord16-07-2014 - 11:20
Ferdinando NELLI FEROCI, Jacek DOMINIK, Martine REICHERTS, Jyrki KATAINEN  

Täna toimuval täiskogul kiideti heaks nelja uue voliniku kandidatuur ametikohtadele, mille vabastasid volinikud, kes siirdusid pärast valimisi Euroopa Parlamenti. Neli uut volinikku asuvad ametisse kuni käesoleva Euroopa Komisjoni ametiaja lõpuni. (Loe lähemalt: Saadikud kiitsid heaks nelja uue voliniku kandidatuuri )

 
 

Council urged to resume talks on maternity leave directive

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities16-07-2014 - 10:36
A pregnant woman  

The Council of Ministers was urged to resume talks with Parliament on a draft EU directive on maternity leave by many MEPs in a debate with Commissioner Siim Kallas on Tuesday afternoon. Parliament voted for this draft directive in 2010, to strengthen women’s rights across Europe, and its wishes should be respected, said MEPs. But the Commission recently announced plans to withdraw it, after four years’ deadlock in the Council. (Read more: Council urged to resume talks on maternity leave directive )

 
 

Jean-Claude Juncker esitas oma programmi

Täiskogu istung Institutsioonid15-07-2014 - 16:38

"Olete esimene parlament, kes valib Euroopa Komisjoni presidendi, " ütles Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Jean-Claude Juncker enne täiskogu hääletust toimunud arutelul. Saadikud tervitasid aplausiga mitmeid Junckeri poolt seatud eesmärke. (Loe lähemalt: Jean-Claude Juncker esitas oma programmi )

 
 

Euroopa Parlament valis Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri

Täiskogu istung Institutsioonid15-07-2014 - 14:44
Jean-Claude Juncker  

Euroopa Parlament valis 15. juulil 422 poolthäälega uue Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri. Uue Euroopa Komisjoni ametiaeg algab 1. novembril 2014.a. Valituks osutumiseks vajas Juncker vähemalt 376 häält. (Loe lähemalt: Euroopa Parlament valis Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri )

 
 

Saadikud soovivad rohkem läbipaistvust EL-USA kaubandusläbirääkimistel

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus15-07-2014 - 14:41

Teisipäeva pärastlõunal toimunud arutelul ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchtiga kordasid saadikud kõigist fraktsioonidest, et sooviksid näga rohkem läbipaistvust avalikkuse jaoks EL-USA kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu (Trade and Investment Partnership - TTIP) läbirääkimistel. (Loe lähemalt: Saadikud soovivad rohkem läbipaistvust EL-USA kaubandusläbirääkimistel )

 
 

Täiskogu avamine

Täiskogu istung Institutsioonid14-07-2014 - 19:39

Kollektiivsele solidaarsusele, mis oli piiriülese pääste- ja abioperatsiooni inspiratsiooniallikaks pärast 2014. aasta mais toimunud üleujutusi Bosnia ja Hertsegoviinas, Serbias ja Horvaatias tuleb leida võrdväärne vaste ELi abi ja rahastuse näol, ütles EP president Martin Schulz täiskogu istungit avades. (Loe lähemalt: Täiskogu avamine )

 
 
   
Täiskogu päevakord
 
14-07-2014 -
17:00 - 19:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
15-07-2014 -
10:00 - 12:30
ESMATÄHTIS ARUTELU
 
 
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi sõnavõtt
 
 
15-07-2014 -
12:30
Valimised
 
 
Euroopa Komisjoni presidendi valimine
 
 
15-07-2014 -
15:00 - 22:00
Arutelud
 
 
Olukord Ukrainas
 
Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus (TTIP)
 
Rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi tagasivõtmine
 
Süüria keemiarelvade hävitamine Vahemeres Kreeka ja Itaalia vahel
 
Euro kasutuselevõtt Leedus 1. jaanuaril 2015
Raport:A8-0001/2014 *
Raportöör: Werner Langen
ECON
 
 
 
16-07-2014 -
09:00 - 09:15
HÄÄLETUS
 
 
Nelja Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Jyrki KATAINEN (FI), Jacek DOMINIK (PL), Ferdinando NELLI FEROCI (IT), Martine REICHERTS (LU)
 
 
16-07-2014 -
09:15 - 11:50
Arutelud
 
 
Noorte tööhõive
 
 
16-07-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Euro kasutuselevõtt Leedus 1. jaanuaril 2015
Raport:A8-0001/2014 *
Raportöör: Werner Langen
ECON
 
Parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arv
 
 
16-07-2014 -
15:00 - 21:00
Arutelud
 
 
ELi eelarvest tehtavate maksete olukord täitmata kulukohustuste enneolematult kõrget taset arvestades
 
Olukord Iraagis
 
Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel
 
Agressioonikuritegu
 
 
 
17-07-2014 -
10:00 - 11:00
Arutelud
 
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
Meriam Yahia Ibrahimi juhtum Sudaanis
Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses
Boko Harami hiljutised rünnakud Nigeerias
 
 
17-07-2014 -
11:00 - 13:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamine
 
Olukord Ukrainas
 
Noorte tööhõive
 
Olukord Iraagis
 
Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel
 
Agressioonikuritegu