Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

EP Täiskogu uudiskiri

05-03-2015 - 19:07
 

Kolmapäeval toimub arutelu ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga Moskvas toimunud Vene opositsiooniliidri Boris Nemtsovi mõrva ja demokraatia seisukorra üle Venemaal. (Loe lähemalt: Arutelu: Boris Nemtsovi mõrv ja demokraatia olukord Venemaal)

 
 

Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega prioriteete majanduse valdkonnas. Majanduspoliitika koordineerimise arutelu raames väljendavad saadikud tõenäoliselt toetust Euroopa Komisjoni lähenemisele, mis põhineb investeeringutel, struktuurireformidel ja majanduskasvu toetaval eelarve konsolideerimisel. (Loe lähemalt: Saadikud arutavad Euroopa majanduslikke prioriteete)

 
 

Teisipäeval pannakse hääletusele eelnõu mille kohaselt sätestataks piirmäärad vahendustasudele, mida maksavad kaubandusettevõtjad pankadele. Eelnõu osas on juba kokkulepe ELi Nõukoguga. Piirmäärad kehtivad nii riigisiseste kui piiriüleste tehingute puhul ELis. (Loe lähemalt: Piirmäärad kaardimaksete vahendustasudele)

 
 

Teisipäeval tuleb hääletusele resolutsioon, milles saadikud kutsuvad üles kehtestama 10-tööpäeva pikkuse tasustatud isapuhkuse ja tunnustama naiste õigust abordile ja rasestumisvastastele vahenditele. Saadikud juhivad tähelepanu vajadusele tõhustada naistevastase vägivalla ennetamise ja palgalõhe likvideerimise meetmeid. (Loe lähemalt: Parlament soovib parandada meeste ja naiste võrdõiguslikkust)

 
 

Kolmapäeval algusega kell 9.00 (10.00 Eesti aja järgi) esitavad saadikud arutelul ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega oma seisukohad energialiidu ettepanekute kohta. Energialiidu strateegiline raamistik on päevakorras ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel, mis toimub 19.-20. märtsil Brüsselis. (Loe lähemalt: Saadikud arutavad Euroopa Ülemkogu eel energialiiduga seotud küsimusi )

 
 

Jordaania kuningas Abdullah II peab kõne teisipäeval kell 12.00 (13.00 Eesti aja järgi) algaval EP täiskogu pidulikul istungil. Jordaania kuningas on varem parlamenti külastanud 2002., 2007. ja 2012. aastal. (Loe lähemalt: Jordaania kuninga Abdullah II visiit)

 
 

Parlament arutab kahju, mis Venemaa impordipiirangud teatud toidukaupadele ja põllumajandustoodetele avaldavad neid kaupu vedavatele ELi veoettevõtjatele. Saadikud leiavad, et nende toodete transporditurule avalduv mõju on seni tähelepanuta jäetud, samas kui Euroopa Komisjon on juba kehtestanud lühiajalised turgu toetavad meetmed enam kui 155 miljoni euro väärtuses, et toetada puu- ja köögiviljade ning piimatoodete tootjaid. (Loe lähemalt: Saadikud arutavad Venemaa piirangute mõju ELi veoettevõtjatele)

 
 
 
Viide : 20150302NEW28541
 
 
Kontaktid
 
 
  • Jaan SOONE
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 32282 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 73473 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 3329
 
 
 
 
Täiskogu päevakord
 
09-03-2015 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu
Raport:A8-0015/2015
Raportöör: Marc Tarabella
FEMM
 
ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne
Raport:A8-0019/2015
Raportöör: Morten Messerschmidt
ECON
 
Veoettevõtjate töötingimused, sealhulgas töötasu miinimummäärad
Raport:O-000019/2015 Euroopa Komisjon EMPL
 
Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele
Raport:O-000005/2015 Euroopa Komisjon TRAN
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
10-03-2015 -
09:00 - 11:20
Arutelud
 
 
(võimalik) Kiireloomulise arutelu korraldamise taotluste hääletus (kodukorra artikkel 154)
 
Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass
***II
Raportöör: Jörg Leichtfried
TRAN
 
 
10-03-2015 -
11:30 - 12:00
HÄÄLETUS
 
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem
Raportöör: Jan Olbrycht
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit
Raportöör: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar
Raportöör: Iris Hoffmann
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)
Raportöör: Andrej Plenković
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal
Raportöör: Victor Negrescu
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar
Raportöör: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne
Raport:A8-0011/2015
Raportöör: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
Tekstid, mille arutelu on lõppenud
 
 
10-03-2015 -
12:00 - 12:30
Pidulik istung
 
 
Pidulik istung – Jordaania
 
 
10-03-2015 -
12:30 - 14:00
Hääletuse jätkamine ja selgitused hääletuse kohta
 
 
 
10-03-2015 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Euroopa pikaajalised investeerimisfondid
Raport:A8-0021/2015 ***I
Raportöör: Alain Lamassoure
ECON
 
Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud
Raport:A8-0022/2015 ***I
Raportöör: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
2016. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
Raportöör: José Manuel Fernandes
BUDG
 
2013. aasta aruanne ELi finantshuvide kaitse kohta – pettustevastane võitlus
Raport:A8-0024/2015
Raportöör: Georgi Pirinski
CONT
 
 
 
11-03-2015 -
09:00 - 12:50
ESMATÄHTSAD ARUTELUD
 
 
Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.-20. märts 2015)
 
Ühine arutelu - Euroopa 2015. aasta poolaasta
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüs
Raportöör: Dariusz Rosati
ECON
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto
EMPL
Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames
Raport:A8-0018/2015
Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz
IMCO
 
 
11-03-2015 -
13:00 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühised eeskirjad
Raport:A8-0014/2015 ***I
Raportöör: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Montenegro Vabariigiga
Raport:A8-0051/2014 ***I
Raportöör: Andrzej Duda
JURI
 
ELi tariifikvoodid kvaliteetse veiseliha, sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide jaoks
Raport:A8-0052/2014 ***I
Raportöör: Andrzej Duda
JURI
 
Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimine
Raport:A8-0048/2014 ***I
Raportöör: Andrzej Duda
JURI
 
Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamine
***
Raportöör: Gabriel Mato
PECH
 
Tekstid, mille arutelu on lõppenud
 
 
11-03-2015 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas
Raport:A8-0023/2015
Raportöör: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja aastaaruanne Euroopa Parlamendile
Raportöör: Elmar Brok
AFET
 
ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk
 
ELi ja Araabia Riikide Liiga vaheline vastastikuse mõistmise memorandum terrorismivastase võitluse alase koostöö kohta
 
Montenegro 2014. aasta eduaruanne
 
Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2014. aasta eduaruanne
 
Serbia 2014. aasta eduaruanne
 
Kosovo integreerumine Euroopaga
 
 
 
12-03-2015 -
10:00 - 11:00
Arutelud
 
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
 
 
12-03-2015 -
11:00 - 13:00
HÄÄLETUS (pärast arutelusid) ja selgitused hääletuse kohta
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis
 
Tekstid, mille arutelu on lõppenud
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
REPORT on the Annual Report 2013 on the Protection of the EU’s Financial Interests – Fight against fraud
Viide: A8-0024/2015

Kuupäev:
26-02-2015
Georgi Pirinski
CONT