Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Veebruari täiskogult õpitu: Ilvese kõne, UK referendum, teenustekaubanduse lepe

Täiskogu istung Institutsioonid05-02-2016 - 09:30
 

"Tuleme rändekriisiga toime, kui järgime Euroopa Liidu rajajate meelekindlust," ütles Eesti president Toomas Hendrik Ilves Strasbourgis peetud kõnes. Lisaks oli täiskogul kesksel kohal arutelu, mis keskendus Ühendkuningriigi nõudmistele ELi liikmelisuse küsimuses. Kinnituse said parlamendi seisukohad seoses käimasolevate WTO teenustekaubanduse lepingu läbirääkimistega. (Loe lähemalt: Veebruari täiskogult õpitu: Ilvese kõne, UK referendum, teenustekaubanduse lepe )

 

Saadikud nõuavad kiiret tegutsemist usuvähemuste kaitsmisel ISISe eest

Täiskogu istung Välissuhted04-02-2016 - 13:39

Neljapäeval EP täiskogul vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud rahvusvahelist üldsust üles kiiresti tegutsema, et otsustavalt vastu astuda usuvähemuste süstemaatilisele massilisele tapmisele nn ISISe/Daeshi poolt. (Loe lähemalt: Saadikud nõuavad kiiret tegutsemist usuvähemuste kaitsmisel ISISe eest )

 

EU islands: call for action to overcome permanent handicaps

Plenary Session Regional policy04-02-2016 - 12:59
Cyprus Island sea coast  

MEPs urge the European Commission to take concrete steps to address the permanent handicaps that EU islands face and make full use of their potential, in a resolution voted on Thursday. The text also stresses the unique difficulties that southern insular regions face due to the increased migration flows and asks that special tax regimes should continue. (Read more: EU islands: call for action to overcome permanent handicaps )

 

Saadikud nõuavad nulltolerantsi naiste vastu toime pandud rünnakute puhul

Täiskogu istung Naiste õigused / Võrdsed võimalused04-02-2016 - 12:50

Kolmapäeva õhtul arutasid saadikud naistevastase vägivalla ja seksuaalse ahistamise juhtumeid avalikus ruumis Euroopa Komisjoni voliniku Corina Crețuga. Tuleb teha kõik, et kurjategijad tuvastada ja neid karistada, hoolimata nende päritolust või kultuurilisest taustast, rõhutasid saadikud arutelu käigus. (Loe lähemalt: Saadikud nõuavad nulltolerantsi naiste vastu toime pandud rünnakute puhul )

 

EU must maintain its aid to Libya, say MEPs

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:33

Economic disintegration and violence in Libya are worsening its fragility and enabling extremist organisations to flourish there, warned MEPs in Wednesday’s debate with Dutch foreign minister Bert Koenders, representing the EU foreign policy chief. Spillovers from Libya’s conflicts are also destabilising the Sahel region, they add. In a resolution voted on Thursday, MEPs urge the EU and international community to be ready to support Libyans’ efforts to implement the Libyan Political Agreement. (Read more: EU must maintain its aid to Libya, say MEPs )

 

Human rights: Crimean Tatars, Mohammed Ramadan, missing publishers in Hong Kong

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:29

Parliament condemns the unprecedented levels of human rights abuses perpetrated against Crimean Tatars, calls on the Bahrain to grant Mohammed Ramadan a royal pardon or to commute his death sentence, and for the immediate safe release of the five missing book publishers in Hong Kong, in three resolutions voted on Thursday. (Read more: Human rights: Crimean Tatars, Mohammed Ramadan, missing publishers in Hong Kong )

 

MEPs call on Serbia and Kosovo to pursue their reform agenda

Plenary Session External relations04-02-2016 - 12:17

The start of EU accession negotiations with Serbia and the progress made in normalising relations between Serbia and Kosovo was welcomed by MEPs in two resolutions passed on Thursday. They also stressed that these relations would be helped if all EU member states were to recognise Kosovo. (Read more: MEPs call on Serbia and Kosovo to pursue their reform agenda )

 

EP: Teenusekaubanduse leping peab kaitsma ELi ettevõtteid ja avalikke teenuseid

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus03-02-2016 - 17:52

Kolmapäeval vastu võetud soovitustes Euroopa Komisjonile kui ELi esindajale kaubandusläbirääkimistel ütlevad saadikud, et maailma teenusekaubandusest 70% esindavate riikide vahel käimasolevate teenustekaubanduse lepingu kõneluste tulemusena peaks sõlmitama leping, mis lihtsustab ELi ettevõtete ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. (Loe lähemalt: EP: Teenusekaubanduse leping peab kaitsma ELi ettevõtteid ja avalikke teenuseid )

 

Parlament: sõidukite heitkoguste testimise muudatusettepanekule ei panda vetot

Täiskogu istung Rahvatervis03-02-2016 - 14:51
Diesel emission check ©AP Images/ European Union-EP  

Ettepanek panna veto Euroopa Komisjoni eelnõule tõsta ajutiselt diiselautode NOx heitkoguste piirnorme lükati EP istungil toimunud hääletusel tagasi pärast seda, kui komisjon lubas parlamendi survel lisada eelnõusse ülevaatamisklausli ning esitas eelnõu tüübikinnituse reeglite muutmiseks. (Loe lähemalt: Parlament: sõidukite heitkoguste testimise muudatusettepanekule ei panda vetot )

 

Women's rights: MEPs urge Commission to table a new gender equality strategy

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities03-02-2016 - 14:38

The European Commission must table a communication on a new strategy for gender equality and women’s rights 2016-2020 as soon as possible and deliver on its political commitments, say MEPs in a resolution voted on Wednesday. The communication should address gender equality issues which is in line with the international agenda, they add. (Read more: Women's rights: MEPs urge Commission to table a new gender equality strategy )

 

UK referendum: saadikud andsid hinnangu ELi võimalikule reformimisele

Täiskogu istung Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Institutsioonid03-02-2016 - 14:36
Debatil osalejad: Bert Koenders, Jean-Claude Juncker, Manfred Weber, Gianni Pitella, Syed Kamall, Guy Verhofstadt, Gabriele Zimmer, Rebecca Harms, Nigel Farage, Marine Le Pen, Diane Dodds  

Milline saab Ühendkuningriigi tulevik olema Euroopas? Ülemkogu eesistuja Donald Tusk esitas ettepanekud Ühendkuningriigi ELi kuulumise tingimuste muutmiseks teisipäeval, 2. veebruaril ning kolmapäeval oli teema päevakorral parlamendi täiskogul. Enamik saadikutest oli seisukohal, et Ühendkuningriigi jäämisest Euroopa Liitu võidaksid mõlemad pooled. Samas seadsid parlamendiliikmed osa UK nõudmistest kahtluse alla. (Loe lähemalt: UK referendum: saadikud andsid hinnangu ELi võimalikule reformimisele )

 

MEPs object to three GM soybean authorisations

Plenary Session Consumers / Public health03-02-2016 - 13:17

The EU Commission should not authorize the use of glyphosate-tolerant GM soybeans in food and feed, said Parliament on Wednesday. MEPs note that glyphosate, a herbicide, is classified as “probably carcinogenic” by the World Health Organisation (WHO), and that GMOs are being authorized in the EU without the support of member states. (Read more: MEPs object to three GM soybean authorisations )

 

Saadikute reaktsioonid Tuski ettepanekutele arutelul ülemkogu prioriteetide üle

Täiskogu istung Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Euroopa Ülemkogu / Institutsioonid03-02-2016 - 11:38

Kolmapäeval toimunud arutelul seoses läheneva referendumiga Ühendkuningriigis olid peamisteks EP fraktsioonijuhtide poolt tõstatud teemadeks sotsiaalhüvitised Ühendkuningriiki tööle suunduvatele teiste riikide kodanikele ning kuidas tagada, et austatakse erinevate riikide nägemust ELi integratsioonist. (Loe lähemalt: Saadikute reaktsioonid Tuski ettepanekutele arutelul ülemkogu prioriteetide üle )

 

Pirinski: deklareerimata töö tähendab töötajatele õiguste puudumist

Täiskogu istung Tööhõivepoliitika03-02-2016 - 10:47
 

Deklareerimata töö maht ulatus 2012. aastal hinnanguliselt 18,4 protsendini ELi sisemajanduse koguproduktist. Seaduslikust ruumist väljaspool toimuva tegevuse tõttu kannatavad nii töötajad, ettevõtted kui valitsused. Teisipäeval, 2. veebruaril andis EP täiskogu heakskiidu üleeuroopalise platvormi loomisele, mis mõeldud deklareerimata töö tõkestamiseks. Raportöör Georgi Pirinski selgitab EuroparlTV intervjuus deklareerimata töö mõistet ja platvormi ülesehitust. (Loe lähemalt: Pirinski: deklareerimata töö tähendab töötajatele õiguste puudumist )

 

EP seisukohad teenustekaubanduse lepingu osas said täiskogul kinnituse

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus03-02-2016 - 09:29
Infograafik: mõnepoolne kaubanduslepe TiSA  

Euroopa Parlamendi seisukohad teenustekaubanduse lepingu (TiSA) läbirääkimiste osas said täiskogul kinnituse kolmapäeval, 3. veebruaril. Loe leppe kohta lähemalt ja vaata meie infograafikult, kes TiSA läbirääkimistel osalevad. (Loe lähemalt: EP seisukohad teenustekaubanduse lepingu osas said täiskogul kinnituse )

 

Ilves: tuleme rändekriisiga toime, kui järgime ELi rajajate kindlameelsust

Täiskogu istung Institutsioonid02-02-2016 - 19:04
Eesti president Toomas hendrik Ilves ja EP president Martin Schulz istungitesaalis - ©European Union 2016 - EP  

"Koondagem meeled ja jõud. Jätkem seljataha otsustamatus, näpuga näitamine ja vastutusest hoidumine. Tuleme selle rändekriisiga toime, kui järgime Euroopa Liidu rajajate meelekindlust," lausus Eesti president Toomas Hendrik Ilves teisipäeval, 2. veebruaril parlamendi täiskogu ees kõneledes. (Loe lähemalt: Ilves: tuleme rändekriisiga toime, kui järgime ELi rajajate kindlameelsust )

 

EL peab ületama hirmud ja erimeelsused, et kaitsta Schengenit, ütlesid saadikud

Täiskogu istung Sisseränne / Varjupaigapoliitika / Schengen02-02-2016 - 18:13

Teisipäeval toimunud arutelul ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega ütlesid paljud saadikud, et EL peab ületama hirmud ja erimeelsused ja tegelema efektiivselt rände- ja pagulasvoogudega. Välispiiride tõhus kaitse on elulise tähtsusega Schengeni viisaruumi säilimise jaoks, leidsid nad. Osa saadikuid kutsusid samuti üles kehtestama null-tolerantsi pagulaste vastu suunatud rassistlike ja vägivaldsete rünnakute suhtes. (Loe lähemalt: EL peab ületama hirmud ja erimeelsused, et kaitsta Schengenit, ütlesid saadikud )

 

European platform to tackle undeclared work

Plenary Session Employment policy02-02-2016 - 12:55
House works- Illustration  

Parliament endorsed draft EU legislation establishing a “European platform” to enhance cooperation in combatting undeclared work in a vote on Tuesday. The platform would enhance cooperation among EU member states' labour ministries, trade unions and employers' associations about how best to tackle a problem that is damaging the EU economy and distorting the labour market. The undeclared economy accounts for 18% of EU GDP. (Read more: European platform to tackle undeclared work )

 

MEPs want "WTO-proof" plan to protect EU firms against dumped Chinese imports

Plenary Session External/international trade02-02-2016 - 10:58

To deal with China’s recognition as a “market economy”, the EU must find a solution, in line with WTO rules, that retains its ability to shield its economy against unfair competition from dumped imports from China, whilst acknowledging it as a strategic trading partner. This view was broadly shared by MEPs and EU trade Commissioner Cecilia Malmström in a plenary debate on Monday night. (Read more: MEPs want "WTO-proof" plan to protect EU firms against dumped Chinese imports )

 

"ECB will reconsider its monetary stance in March", Mario Draghi tells MEPs

Plenary Session Economic and monetary affairs01-02-2016 - 21:47
European Central Bank President Mario Draghi in Plenary for a debate with MEPs on the bank's annual report for 2014.  

European Central Bank President Mario Draghi defended the ECB's monetary policy decisions in a debate with MEPs on Monday evening, saying that the Bank will revise its monetary stance in March and acknowledging that the December 2015 inflation outlook was too rosy. (Read more: "ECB will reconsider its monetary stance in March", Mario Draghi tells MEPs )

 

EP istungi avamine: minutiline leinaseisak Miloslav Ransdorfi mälestuseks

Täiskogu istung Institutsioonid01-02-2016 - 18:59

Istung avati minutilise leinaseisakuga, et mäletada Miloslav Ransdorfi, kes suri 22. jaanuaril 62 aasta vanusena. (Loe lähemalt: EP istungi avamine: minutiline leinaseisak Miloslav Ransdorfi mälestuseks )

 
 
Täiskogu päevakord
 
01-02-2016 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne
Raport:A8-0012/2016
Raportöör: Notis Marias
ECON
 
Teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised
Raport:A8-0009/2016
Raportöör: Viviane Reding
INTA
 
ELi ja Hiina kaubandussuhted ja turumajanduslik staatus
Raport:O-000005/2016 Euroopa Komisjon INTA
 
ELi ja Lääne-Aafrika vahelise majanduspartnerluslepingu säästvat arengut käsitlevad sätted
Raport:O-000011/2016 Euroopa Komisjon INTA
 
ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang
Raport:A8-0003/2016
Raportöör: Mark Demesmaeker
ENVI
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
02-02-2016 -
08:30 - 12:00
Arutelud
 
 
Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine
Raport:A8-0172/2015 ***I
Raportöör: Georgi Pirinski
EMPL
 
Komisjoni vastuvõetud otsus äriühingute maksustamise paketi kohta
 
 
02-02-2016 -
12:00 - 12:30
Pidulik istung
 
 
Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne
 
 
02-02-2016 -
12:30 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)
Raport:A8-0359/2015 ***I
Raportöör: Heidi Hautala
JURI
 
1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused
Raport:A8-0002/2016 ***
Raportöör: Giovanni La Via
ENVI
 
1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused
Raport:A8-0001/2016 ***
Raportöör: Giovanni La Via
ENVI
 
Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping
Raport:A8-0007/2016 *
Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann
LIBE
 
Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping
Raport:A8-0008/2016 *
Raportöör: Nathalie Griesbeck
LIBE
 
Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0015/2016
Raportöör: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0016/2016
Raportöör: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Florian Philippot' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0014/2016
Raportöör: Laura Ferrara
JURI
 
Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine
Raport:A8-0172/2015 ***I
Raportöör: Georgi Pirinski
EMPL
 
ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang
Raport:A8-0003/2016
Raportöör: Mark Demesmaeker
ENVI
 
 
02-02-2016 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Ühine arutelu - -
Pagulaste küsimuse pakilisus, välispiirikontroll ja Schengeni tulevik
Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rahvusvahelise põhimõtte järgimine
Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastu rahastamine
Pagulaste- ja rändajatevastase rassilise vihkamise ja vägivalla kasv Euroopas
 
Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks
Raport:O-000006/2016 Euroopa Komisjon FEMM
 
Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (kohustus näha ette kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate jaoks)
Raport:O-000003/2016 Euroopa Komisjon
 
Kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll
 
 
 
03-02-2016 -
09:00 - 12:00
ESMATÄHTIS ARUTELU
 
 
Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari 2016. aasta kohtumiseks
 
 
03-02-2016 -
12:00 - 12:30
Pidulik istung
 
 
Nigeeria Liitvabariigi presidendi Muhammadu Buhari kõne
 
 
03-02-2016 -
12:30 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
ELi ja Moldova assotsieerimisleping: kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism
Raport:A8-0364/2015 ***I
Raportöör: Helmut Scholz
INTA
 
ELi ja Gruusia assotsieerimisleping: dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism
Raport:A8-0365/2015 ***I
Raportöör: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
Marrakechi lepingu ratifitseerimine (saadud petitsioonide, eelkõige petitsiooni 924/2011 põhjal)
 
Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa GF72 turule laskmiseks
 
Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87708 × MON 89788 turule laskmiseks
 
Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: loa andmine geneetiliselt muundatud sojaoa MON 87705 × MON 89788 turule laskmiseks
 
Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta
 
Teenustekaubanduse lepingu läbirääkimised
Raport:A8-0009/2016
Raportöör: Viviane Reding
INTA
 
Uus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks
Raport:O-000006/2016 Euroopa Komisjon FEMM
 
 
03-02-2016 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Serbia 2015. aasta eduaruanne
 
Kosovo integreerumine Euroopaga
 
Valimisprotsess Haitil
 
Olukord Liibüas
 
Olukord Venezuelas
 
ÜRO konventsioon lepingul põhinevate investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta
Raport:O-000153/2015 Euroopa Liidu Nõukogu INTA
 
Seksuaalse ahistamise ja naistevastase vägivalla lõpetamine avalikus ruumis
 
 
 
04-02-2016 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Saarelisus
Raport:O-000013/2016 Euroopa Komisjon REGI
 
Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides
Raport:O-000012/2016 Euroopa Komisjon REGI
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
Inimõiguste olukord Krimmis ja eriti krimmitatarlaste seas
Bahrein ja Mohammed Ramadani juhtum
Hongkongis kadunud raamatukirjastajad
 
 
04-02-2016 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Serbia 2015. aasta eduaruanne
 
Kosovo integreerumine Euroopaga
 
Olukord Liibüas
 
Saarelisus
Raport:O-000013/2016 Euroopa Komisjon REGI
 
Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides
Raport:O-000012/2016 Euroopa Komisjon REGI
 
Humanitaarolukord Jeemenis
 
Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt
 
 
04-02-2016 -
15:00 - 17:00
Arutelud
 
 
Raudteeinfrastruktuur ja avalikud teenused Doonau jõe ja Aadria mere makropiirkondades
 
Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2014
Viide: A8-0012/2016

Kuupäev:
28-01-2016
Notis Marias
ECON
 
 
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism, mis võimaldavad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist
Viide: A8-0364/2015

Kuupäev:
14-12-2015
Helmut Scholz
INTA
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist
Viide: A8-0365/2015

Kuupäev:
14-12-2015
Gabrielius Landsbergis
INTA