Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Saadikud arutasid EL-Türgi kokkuleppe teemal

Täiskogu istung Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Välissuhted29-04-2016 - 11:05
Camp in Turkey.jpg  

Neljapäeval EP täiskogu istungil toimunud arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja Hollandi immigratsiooniministri Klaas Dijkhoffiga arutasid saadikud EL-Türgi kokkuleppe rakendamist, selle õiguslikke aspekte ja demokraatlikku kontrolli. Saadikud rõhutasid, et viisavabaduse kriteeriumitega ei tohi kaubelda. (Loe lähemalt: Saadikud arutasid EL-Türgi kokkuleppe teemal )

 

Saadikud: laste huvid peavad olema piiriülestes hooldusvaidlustes esmatähtsad

Täiskogu istung Kodanike õigused / Justiits- ja siseküsimused28-04-2016 - 16:09
Upset child sitting on staircase ©AP Images/ European Union-EP  

Lapsed on need, kes kannatavad, kui EL riigid ei suuda teha koostööd ja kaitsta laste huve piiriülestes vaidlustes, mis puudutavad näiteks hooldusõigust või adopteerimise otsuseid, leiavad saadikud neljapäevases resolutsioonis. EP liikmed soovivad, et ELis tegutseksid kohtute juures spetsiaalsed kojad või vahenduslülid, mis võimaldaks kiiremini menetleda piiriüleseid kaasuseid. (Loe lähemalt: Saadikud: laste huvid peavad olema piiriülestes hooldusvaidlustes esmatähtsad )

 

Recognizing rights of domestic workers and carers in the EU

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities28-04-2016 - 14:05
A nurse giving food to a senior man ©AP Images/ European Union-EP  

Domestic workers and carers, most of whom are migrant women, should be given an official status in the EU. Recognizing their work as "real" jobs would discourage exploitation, forced labour and human trafficking, say MEPs in a resolution voted on Thursday. MEPs recommend establishing easy-to-manage models for legal employer-worker relationships, citing examples in Belgium and France, to end precariousness and undeclared domestic work. (Read more: Recognizing rights of domestic workers and carers in the EU )

 

EU budget management: Commission spending for 2014 approved

Plenary Session Budgetary control28-04-2016 - 13:31

The European Commission managed its 2014 EU budget funds according to the rules, so Parliament granted it a “discharge” approval for that year, in a resolution voted on Thursday. Parliament’s own management of EU funds in 2014 was also approved. However, Parliament postponed approving spending by three joint private sector-EU partnerships in technology field, the Council of Ministers and the European Council. (Read more: EU budget management: Commission spending for 2014 approved )

 

Interest rates: final vote to ensure robust and transparent benchmark setting

Plenary Session Economic and monetary affairs28-04-2016 - 12:03

Benchmark interest rates that are critical to financial market stability across Europe, such as the London Interbank Offered Rate (LIBOR) and the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), will become more reliable thanks to a new law voted in by Parliament on Thursday. This law aims to clean up the benchmark-setting process, improve transparency, and prevent conflicts of interest like those that led to the LIBOR rigging scandals of recent years. (Read more: Interest rates: final vote to ensure robust and transparent benchmark setting )

 

Rules designed to reduce the technical obstacles that differing national standards and procedures create for rail operators and rolling stock manufacturers were approved by the European Parliament on Thursday. The rules agreed by Parliament and Council negotiators on the “technical pillar” of the 4th railway package will cut time and cost of certifying that operators, locomotives and carriages meet safety and technical standards. (Read more: Eliminating technical and administrative obstacles to boost European railways )

 

Raudteepaketi tehniline pool tuleb neljapäeval täiskogul hääletusele

Täiskogu istung Transport28-04-2016 - 09:33
 

Neljanda raudteepaketi tehniline pool koondab endas muudatusi, mille tulemusel saab Euroopa Raudteeagentuur suurema rolli raudteel tegutsevatele ettevõtetele ohutustunnistuste väljastamisel ja veeremiüksuste registreerimisel. Õigusloome on täiskogul arutelul ja hääletusel neljapäeval, 28. aprillil. Muudatustest teeb ülevaate EuroparlTV video. (Loe lähemalt: Raudteepaketi tehniline pool tuleb neljapäeval täiskogul hääletusele )

 

Täiskogu istung avamine: meenutades Tšernobõli tuumakatastroofi

Täiskogu istung Institutsioonid27-04-2016 - 19:30
Istungi avamine  

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz avas EP täiskogu istungi meenutades oma Tšernobõli tuumakatastroofi ohvreid ja kangelasi. Plahvatuse järel tekkinud radioaktiivne pilv levis üle suure osa Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Kesk-Euroopa. Katastroof tuletab meile meelde Euroopa kohustust tagada tuumareaktorite ohutus, ütles Schulz istungi avakõnes. (Loe lähemalt: Täiskogu istung avamine: meenutades Tšernobõli tuumakatastroofi )

 

Terry Reintke naiste tagakiusamisest veebis: sõnavabadus ei õigusta ähvardamist

Täiskogu istung Naiste õigused / Võrdsed võimalused27-04-2016 - 15:24
Terry Reintke esindab parlamendis Roheliste  / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni ja Saksamaad  

Parlamendi raport soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste mõjuvõimu suurendamisest digiajastul on täiskogul arutelul sel kolmapäeval, 27. aprillil, hääletus järgneb neljapäeval. Raportöör Terry Reintke sõnul on internet koht, kus naistevastane vägivald võimendub. "Sõnavabadus lõpeb seal, kus algavad ähvardused." (Loe lähemalt: Terry Reintke naiste tagakiusamisest veebis: sõnavabadus ei õigusta ähvardamist )

 

ELi eelarvetele heakskiidu andmine: parlament täitmas kontrollifunktsiooni

Täiskogu istung Eelarvekontroll26-04-2016 - 12:46
ELi eelarvete täitmisele heakskiidu andmine on parlamendi otsustada ©BELGAIMAGE-EASYFOTOSTOCK-Zoonar-P.Gudella  

Euroopa Parlament annab igal aastal hinnangu ülemöödunud aasta ELi üldeelarve ning institutsioonide ja agentuuride eelarvete täitmisele. Eelarvekontroll tähendab ühenduse programmidele ja projektidele eraldatud rahade kasutamise ülevaatamist ning ebakõlade esile tõstmist. Kolmapäeva, 27. aprilli pärastlõunal on täiskogul arutelul 2014. aasta eelarvete täitmine, enam kui 50 raporti hääletus järgneb neljapäeval. Teeme eelarvete täitmisele heakskiidu andmisest ülevaate. (Loe lähemalt: ELi eelarvetele heakskiidu andmine: parlament täitmas kontrollifunktsiooni )

 
 
Täiskogu päevakord
 
27-04-2016 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne
Raport:A8-0050/2016
Raportöör: Georgi Pirinski
CONT
 
Ühine arutelu - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (53 raportit)
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport:A8-0140/2016
Raportöör: Martina Dlabajová
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:A8-0127/2016
Raportöör: Martina Dlabajová
CONT
2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport:A8-0137/2016
Raportöör: Claudia Schmidt
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport:A8-0135/2016
Raportöör: Markus Pieper
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:A8-0101/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport:A8-0123/2016
Raportöör: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda
Raport:A8-0107/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:A8-0111/2016
Raportöör: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport:A8-0132/2016
Raportöör: Monica Macovei
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport:A8-0136/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport:A8-0121/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:A8-0109/2016
Raportöör: Monica Macovei
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:A8-0080/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:A8-0087/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)
Raport:A8-0093/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport:A8-0084/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:A8-0082/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport:A8-0088/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:A8-0095/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:A8-0133/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:A8-0090/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:A8-0103/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:A8-0118/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:A8-0100/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:A8-0104/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:A8-0086/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:A8-0085/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:A8-0091/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:A8-0117/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:A8-0114/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:A8-0105/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:A8-0102/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:A8-0098/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
Raport:A8-0106/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:A8-0096/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:A8-0116/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
Raport:A8-0124/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:A8-0134/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur
Raport:A8-0110/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:A8-0120/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:A8-0099/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport:A8-0122/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport:A8-0108/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
Raport:A8-0115/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:A8-0112/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
Raport:A8-0092/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
Raport:A8-0094/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport:A8-0119/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
Raport:A8-0113/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte
Raport:A8-0083/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport:A8-0081/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:A8-0097/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport:A8-0089/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine
Raport:O-000063/2016 Euroopa Liidu Nõukogu AFET DEVE
 
Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015
Raport:A8-0141/2016
Raportöör: Laura Ferrara
LIBE
 
Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas
Raport:O-000028/2016 Euroopa Komisjon PETI JURI
Raport:O-000027/2016 Euroopa Liidu Nõukogu PETI JURI
 
Järgmiste raportite lühitutvustus:
Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis
Raport:A8-0053/2016
Raportöör: Kostadinka Kuneva
FEMM
Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul
Raport:A8-0048/2016
Raportöör: Terry Reintke
FEMM
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
28-04-2016 -
08:30 - 11:20
Arutelud
 
 
ELi ja Türgi kokkuleppe õiguslikud aspektid, demokraatlik kontroll ja rakendamine
 
Ühine arutelu - Raudteepakett
Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport:A8-0073/2016 ***II
Raportöör: Roberts Zīle
TRAN
Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus
Raport:A8-0071/2016 ***II
Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
Raudteede ohutus
Raport:A8-0056/2016 ***II
Raportöör: Michael Cramer
TRAN
 
 
28-04-2016 -
11:30 - 13:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (Horvaatia ühinemine)
Raport:A8-0128/2016 ***
Raportöör: Francisco Assis
TRAN
 
ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine)
Raport:A8-0129/2016 ***
Raportöör: Francisco Assis
TRAN
 
Konventsioona tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (Horvaatia ühinemine)
Raport:A8-0054/2016 *
Raportöör: Liisa Jaakonsaari
IMCO
 
Boleslaw G. Piecha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0152/2016
Raportöör: Gilles Lebreton
JURI
 
Lapse huvide kaitse ELis Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal
 
Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalõiguste samba loomise üle
 
Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport:A8-0073/2016 ***II
Raportöör: Roberts Zīle
TRAN
 
Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus
Raport:A8-0071/2016 ***II
Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
 
Raudteede ohutus
Raport:A8-0056/2016 ***II
Raportöör: Michael Cramer
TRAN
 
Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid
Raport:A8-0131/2015 ***I
Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport:A8-0140/2016
Raportöör: Martina Dlabajová
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:A8-0127/2016
Raportöör: Martina Dlabajová
CONT
 
2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
Raport:A8-0137/2016
Raportöör: Claudia Schmidt
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport:A8-0135/2016
Raportöör: Markus Pieper
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:A8-0101/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport:A8-0123/2016
Raportöör: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda
Raport:A8-0107/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:A8-0111/2016
Raportöör: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport:A8-0132/2016
Raportöör: Monica Macovei
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport:A8-0136/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport:A8-0121/2016
Raportöör: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:A8-0109/2016
Raportöör: Monica Macovei
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:A8-0080/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:A8-0087/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo)
Raport:A8-0093/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport:A8-0084/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:A8-0082/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Raport:A8-0088/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:A8-0095/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:A8-0133/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:A8-0090/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:A8-0103/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:A8-0118/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:A8-0100/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:A8-0104/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:A8-0086/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:A8-0085/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:A8-0091/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:A8-0117/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:A8-0114/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:A8-0105/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:A8-0102/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:A8-0098/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
Raport:A8-0106/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:A8-0096/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:A8-0116/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)
Raport:A8-0124/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:A8-0134/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur
Raport:A8-0110/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:A8-0120/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:A8-0099/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport:A8-0122/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport:A8-0108/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)
Raport:A8-0115/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:A8-0112/2016
Raportöör: Derek Vaughan
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
Raport:A8-0092/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
Raport:A8-0094/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport:A8-0119/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
Raport:A8-0113/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte
Raport:A8-0083/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport:A8-0081/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:A8-0097/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport:A8-0089/2016
Raportöör: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne
Raport:A8-0050/2016
Raportöör: Georgi Pirinski
CONT
 
Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine
Raport:O-000063/2016 Euroopa Liidu Nõukogu AFET DEVE
 
Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015
Raport:A8-0141/2016
Raportöör: Laura Ferrara
LIBE
 
Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis
Raport:A8-0053/2016
Raportöör: Kostadinka Kuneva
FEMM
 
Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul
Raport:A8-0048/2016
Raportöör: Terry Reintke
FEMM
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek