Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Saadikud soovivad kohalike traditsiooniliste toodete paremat kaitset

Täiskogu istung Õigusalane koostöö06-10-2015 - 14:03

Teisipäeval toimunud hääletusel andis parlament heakskiidu mitteseadusandlikule resolutsioonile, milles soovitatakse laiendada geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Selline tähis aitaks väärtustada kohalikke tööstus- ja käsitöötooteid, toetada kohalikku majandusarengut ja tööhõivet, edendada turismi ning suurendada tarbijate usaldust, kaitsta kultuuripärandit ja säilitada traditsioonilist oskusteavet, leiavad saadikud. (Loe lähemalt: Saadikud soovivad kohalike traditsiooniliste toodete paremat kaitset )

 

Germany, Italy and Belgium will get €14.6 million in EU aid to help redundant car and airline workers to find new jobs, and Bulgaria and Greece a total of €16.3 million to repair flood damage, after Parliament approved their applications on Tuesday. (Read more: Job search aid for Germany, Italy, Belgium, disaster relief for Bulgaria, Greece )

 

Greece: Parliament backs urgent frontloading of €35 billion in EU funding

Plenary Session Regional policy06-10-2015 - 13:18

Parliament on Tuesday backed a set of one-off measures aimed at boosting the effective spending of €35 billion earmarked for Greece in the EU 2014-2020 budget. This includes €20 billion from the European structural and investment funds and €15 billion from agricultural funds. (Read more: Greece: Parliament backs urgent frontloading of €35 billion in EU funding )

 

Saadikud nõuavad liikmesriikidelt rändekriisi peatamiseks suuremat panust

Täiskogu istung Sisseränne / Varjupaigapoliitika / Humanitaarabi06-10-2015 - 13:04
Kõnelejad: Tusk, Juncker, Weber, Pittella, Legutko, Verhofstadt, Iglesias, Lamberts, Castaldo, Aliot  

Valitsused peavad põgenikekriisi peatamiseks rohkem ära tegema, kõlas teisipäeval, 6. oktoobril EP täiskogul, kui saadikud andsid hinnangu viimasele Euroopa Ülemkogule. Lisaks avaldas enamik parlamendiliikmetest toetust Euroopa Komisjoni ettepanekutele kriisi lahendamiseks. 23. septembril toimunud erakorralisel ülemkogul lubasid riigipead tagada täiendava rahastuse ja abi põgeniketulva keskmes olevatele liikmes- ja naaberriikidele. (Loe lähemalt: Saadikud nõuavad liikmesriikidelt rändekriisi peatamiseks suuremat panust )

 

EP istungi päevakorda lisati arutelu Kunduzi haiglat tabanud õhurünnakute kohta

Täiskogu istung Institutsioonid05-10-2015 - 19:27

Parlamendi asepresident Mairead McGuinness teatas istungjärgu avamisel, et kolmapäeva istungjärgu päevakorda lisatakse arutelu 3. oktoobril toimunud õhurünnakute kohta Afganistaanis, milles sai tabamuse haigla Kunduzis ja milles hukkus 12 organisatsiooni Piirideta Arstid töötajat ja kümme patsieti, sealhulgas kolm last. Arutelu algab kell 8.30 (9.30 Eesti aja järgi) ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini avaldusega. (Loe lähemalt: EP istungi päevakorda lisati arutelu Kunduzi haiglat tabanud õhurünnakute kohta )

 

Merkel ja Hollande peavad kolmapäeval täiskogul kõne

Täiskogu istung Institutsioonid05-10-2015 - 16:41
Merkel ja Hollande  

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Prantsusmaa president François Hollande esinevad kolmapäeval, 7. oktoobril EP täiskogul ajaloolise ühispöördumisega. Kõnedele järgneb debatt Euroopa arengutest parlamendi fraktsioonijuhtidega. Viimati võtsid Prantsuse ja Saksa riigipead üheskoos EP istungil sõna 1989. aasta novembris, kui François Mitterrand'i ja Helmut Kohli osavõtul oli päevakorral külma sõja lõpp. (Loe lähemalt: Merkel ja Hollande peavad kolmapäeval täiskogul kõne )

 
Täiskogu istung algab esmaspäeval kell 18.00  

EP soovitused geograafilise kaitse tähise kasutamiseks mittepõllumajanduslikel toodetel on täiskogul arutelule esmaspäeval, 5. oktoobril, resolutsiooni hääletus järgneb teisipäeval. Toidu- ja joogikaupadega sarnane märgistamine toetaks kohalikku majandust, aitaks säilitada kultuuripärandit ja tagaks tarbijatele kindlustunde. Tulevikus võiksid märgistusest kasu saada näiteks Haapsalu Ravimuda ja Saaremaa Sepad. (Loe lähemalt: Geograafiline tähis mittepõllumajanduslikel toodetel: jälgi arutelu täiskogul )

 

King Felipe VI of Spain to address EP plenary on 7 October

Plenary Session Institutions10-09-2015 - 12:54

King Felipe VI of Spain will address the European Parliament in a solemn session during the next Strasbourg plenary, the Conference of Presidents has confirmed today. (Read more: King Felipe VI of Spain to address EP plenary on 7 October )

 
 
Pressikonverentsid
 
S&D briefing 10:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
GREENS/EFA briefing 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ALDE briefing 10:50  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
EPP briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
GUE/NGL briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
A decision of the European Court of Justice regarding the Schrems case ("Safe Harbour") 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
The orientation debate on the single market, and labour mobility and social rights 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
''BirdLife Malta: Birds Directive - European Action against Malta'' 17:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N-1.2
 
 
"Written Declaration no. 55/2015 on dignity at the end of life"
 
 
"For a Plan B in Europe" 18:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Täiskogu päevakord
 
05-10-2015 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega
Raport:A8-0260/2015 ***I
Raportöör: Iskra Mihaylova
REGI
 
Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös
Raport:A8-0232/2015
Raportöör: Eleni Theocharous
DEVE
 
Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide
Raport:O-000088/2015 Euroopa Komisjon PETI
 
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll pärast Hacking Teamiga seotud paljastusi
Raport:O-000102/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000099/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000094/2015 Euroopa Komisjon
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
Järgmise raporti lühitutvustus:
Võimalused ELi geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele
Raport:A8-0259/2015
Raportöör: Virginie Rozière
JURI
 
 
 
06-10-2015 -
09:00 - 12:20
Arutelud
 
 
Euroopa Ülemkogu 23. septembri 2015. aasta mitteametliku kohtumise järeldused
 
Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides
 
 
06-10-2015 -
12:30 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
ILO sunniviisilise töö konventsioon: õigusalane koostöö kriminaalasjades
Raport:A8-0226/2015 ***
Raportöör: Helga Stevens
LIBE
 
Kontrollimeetmete kehtestamine 4-metamfetamiini suhtes
Raport:A8-0265/2015 *
Raportöör: Michał Boni
LIBE
 
Kontrollimeetmete kehtestamine 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes
Raport:A8-0263/2015 *
Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
LIBE
 
Kontrollimeetmete kehtestamine 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV ja metoksetamiini suhtes
Raport:A8-0264/2015 *
Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
LIBE
 
Kontrollimeetmete kehtestamine 4,4ʹ-DMAR ja MT-45 suhtes
Raport:A8-0262/2015 *
Raportöör: Michał Boni
LIBE
 
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: 2015. aasta katastroofid Bulgaarias ja Kreekas
Raport:A8-0253/2015
Raportöör: Andrey Novakov
BUDG
 
Võimalused ELi geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele
Raport:A8-0259/2015
Raportöör: Virginie Rozière
JURI
 
Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega
Raport:A8-0260/2015 ***I
Raportöör: Iskra Mihaylova
REGI
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/002 DE/Adam Opel)
Raport:A8-0273/2015
Raportöör: Jens Geier
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/003 BE/Ford Genk)
Raport:A8-0272/2015
Raportöör: Paul Rübig
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia)
Raport:A8-0274/2015
Raportöör: Monika Vana
BUDG
 
Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös
Raport:A8-0232/2015
Raportöör: Eleni Theocharous
DEVE
 
 
06-10-2015 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Heitkoguste mõõtmine autotööstuses
Raport:O-000113/2015 Euroopa Komisjon TRAN IMCO ITRE ENVI
 
Olukord Liibüas
 
Surmanuhtlus
Raport:O-000103/2015 Euroopa Liidu Nõukogu AFET
 
Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus
Raport:A8-0140/2015 ***I
Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
JURI
 
Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine
Raport:A8-0160/2015 ***I
Raportöör: Andrzej Grzyb
ENVI
 
Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid
Raport:A8-0042/2015 ***I
Raportöör: Giovanni La Via
ENVI
 
 
 
07-10-2015 -
08:30 - 11:50
Arutelud
 
 
Surmajuhtumeid põhjustanud USA õhurünnak organisatsiooni Piirideta Arstid haiglale Afganistanis Kunduzis
 
Olukord Süürias
 
Olukord Türgis
 
 
07-10-2015 -
12:00 - 12:30
Pidulik istung
 
 
Tema Majesteedi Hispaania kuninga Felipe VI sõnavõtt
 
 
07-10-2015 -
12:30 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Parlamendi 2017. aasta osaistungjärkude ajakava
 
Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu protokoll Tuneesia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta
Raport:A8-0254/2015 ***
Raportöör: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus
Raport:A8-0140/2015 ***I
Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
JURI
 
Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine
Raport:A8-0160/2015 ***I
Raportöör: Andrzej Grzyb
ENVI
 
Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid
Raport:A8-0042/2015 ***I
Raportöör: Giovanni La Via
ENVI
 
Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Raport:A8-0049/2015 ***I
Raportöör: Ingeborg Gräßle
BUDG
 
 
07-10-2015 -
15:00 - 17:00
ESMATÄHTIS ARUTELU
 
 
Hetkeolukord Euroopa Liidus Prantsuse Vabariigi presidendi François Hollande'i ning Saksamaa Liitvabariigi kantsleri Angela Merkeli avaldused
 
 
07-10-2015 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Kapitaliturgude liidu paketi kohta vastu võetud otsus
 
Makseteenused siseturul
Raport:A8-0266/2015 ***I
Raportöör: Antonio Tajani
ECON
 
Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid
Raport:O-000097/2015 Euroopa Komisjon ENVI
Raport:O-000096/2015 Euroopa Liidu Nõukogu ENVI
 
Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamine ning selle mõju energialiidule ja energiavarustuse kindlusele
 
Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine
Raport:O-000110/2015 Euroopa Komisjon DEVE
Raport:O-000109/2015 Euroopa Liidu Nõukogu DEVE
 
 
 
08-10-2015 -
08:30 - 11:50
Arutelud
 
 
Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes
Raport:A8-0213/2015
Raportöör: Anna Záborská
FEMM
 
Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine
Raport:O-000083/2015 Euroopa Komisjon
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
Kesk-Aafrika Vabariik
Olukord Tais
Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu
Ali Mohammed al-Nimri juhtum
 
 
08-10-2015 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Makseteenused siseturul
Raport:A8-0266/2015 ***I
Raportöör: Antonio Tajani
ECON
 
Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide
Raport:O-000088/2015 Euroopa Komisjon PETI
 
Surmanuhtlus
Raport:O-000103/2015 Euroopa Liidu Nõukogu AFET
 
Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid
Raport:O-000097/2015 Euroopa Komisjon ENVI
Raport:O-000096/2015 Euroopa Liidu Nõukogu ENVI
 
Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine
Raport:O-000110/2015 Euroopa Komisjon DEVE
Raport:O-000109/2015 Euroopa Liidu Nõukogu DEVE
 
Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes
Raport:A8-0213/2015
Raportöör: Anna Záborská
FEMM
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega
Viide: A8-0260/2015

Kuupäev:
23-09-2015
Iskra Mihaylova
REGI
 
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus
Viide: A8-0140/2015

Kuupäev:
23-04-2015
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
JURI
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (2015. aasta õnnetused Bulgaarias ja Kreekas)
Viide: A8-0253/2015

Kuupäev:
17-09-2015
Andrey Novakov
BUDG
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega
Viide: A8-0260/2015

Kuupäev:
23-09-2015
Iskra Mihaylova
REGI
 
RAPORT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-jodo-2,5-dimetoksü-N-(2-metoksübensüül)fenetüülamiini (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiidi (AH-7921), 3,4-metüleendioksüpürovalerooni (MDPV) ja 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanooni (metoksetamiini) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
Viide: A8-0264/2015

Kuupäev:
28-09-2015
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
LIBE
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2015. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia)
Viide: A8-0272/2015

Kuupäev:
30-09-2015
Paul Rübig
BUDG
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksamaa)
Viide: A8-0273/2015

Kuupäev:
30-09-2015
Jens Geier
BUDG
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2015. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Itaalia taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia)
Viide: A8-0274/2015

Kuupäev:
30-09-2015
Monika Vana
BUDG
 
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus
Viide: A8-0140/2015

Kuupäev:
23-04-2015
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
JURI
 
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Tuneesia Vabariigi vahelist raamlepingut Tuneesia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta
Viide: A8-0254/2015

Kuupäev:
17-09-2015
Pier Antonio Panzeri
AFET