Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Corporate tax: MEPs urge Commission to work faster and propose laws

Plenary Session Economic and monetary affairs / Taxation25-06-2015 - 11:54

The European Commission's corporate tax action plan, tabled on 7 June was debated with Commissioner Pierre Moscovici in plenary session on Wednesday evening. Rather than a plan, MEPs asked the Commission to accelerate its work on this pressing issue so as to deliver concrete legislative proposals. (Read more: Corporate tax: MEPs urge Commission to work faster and propose laws )

 

EP tables recommendations for Eurozone governance

Plenary Session Economic and monetary affairs24-06-2015 - 20:33

Today’s Eurozone governance rules are too complex, lack ownership and are not consistently enforced, MEPs say in a resolution voted on Wednesday. The text is Parliament's input to the discussions on the future of the economic governance framework, including Thursday's European summit debate on the so-called five presidents' report on completing the EU's economic and monetary union. (Read more: EP tables recommendations for Eurozone governance )

 

Parlament andis toetuse Junckeri plaani reeglitele

Täiskogu istung Majandus ja rahandus24-06-2015 - 20:33
Construction workers are pictured building a new metro station in Athens_  

Kolmapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse Euroopa Komisjoni esitatud 315 miljardi euro suurusele Junckeri investeerimisplaanile . Läbirääkimistel ELi Nõukoguga muutis parlament tagatisfondi rahastamisstruktuuri, saavutas sõnaõiguse fondi juhtkonna väljavalimisel ja tõhustas demokraatlikku järelevalvet fondi tegevuse üle. (Loe lähemalt: Parlament andis toetuse Junckeri plaani reeglitele )

 

Fraktsioonide seisukohad enne ülemkogu: Kreeka küsimus, ELi rändepoliitika

Täiskogu istung Institutsioonid24-06-2015 - 18:27
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Frans Timmermans, Manfred Weber, Gianni Pittella, Syed Kamall, Guy Verhofstadt, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, Paul Nuttall  ja Marine Le Pen  

Parimad võimalikud lahendused Kreeka abistamiseks ja Vahemere migratsioonikriisi peatamine olid kaks peateemat parlamendi täiskogul kolmapäeval, 24. juunil, kui päevakorral oli eelseisev Euroopa Ülemkogu. Neljapäeval ja reedel toimuval ELi tippkohtumisel keskenduvad riigipead Kreeka tuleviku ja rändeküsimuste kõrval ka julgeolekupoliitikale ja majandusjuhtimisele. (Loe lähemalt: Fraktsioonide seisukohad enne ülemkogu: Kreeka küsimus, ELi rändepoliitika )

 

EP istungi avamine: Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooni moodustamine

Täiskogu istung Institutsioonid24-06-2015 - 15:16
EP Plenary Opening  

Parlamendi uus 36-liikmeline Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon, mis asutati 15. juunil, on esitanud õigeaegselt moodustamise deklaratsiooni, teatas EP asepresident Antonio Tajani (EPP, IT). (Loe lähemalt: EP istungi avamine: Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooni moodustamine )

 

Pervenche Berès: arvamused jagunevad ELi majandusjuhtimise osas kaheks

Täiskogu istung Majandus ja rahandus24-06-2015 - 11:12
Pervenche Berès esindab EPs sotsiaaldemokraate ja Prantsusmaad  

Euroopa Liidu senisele majandusjuhtimisele hinnangu andev EP resolutsioon tuleb täiskogul arutelule ja hääletusele kolmapäeval, 24. juunil. Raportöör Pervenche Berès ütles parlamendi veebitoimetusele antud intervjuus, et väga selgelt eksisteerib kaks leeri – need, kelle hinnangul majandusjuhtimine ei toimi ja need, kelle hinnangul ei ole reegleid korrektselt rakendatud. (Loe lähemalt: Pervenche Berès: arvamused jagunevad ELi majandusjuhtimise osas kaheks )

 
 
Täiskogu päevakord
 
24-06-2015 -
14:00 - 19:30
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ettevalmistamine
 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond
Raport:A8-0139/2015 ***I
Raportöör: José Manuel Fernandes
Raportöör: Udo Bullmann
ECON BUDG
 
Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid
Raport:A8-0190/2015
Raportöör: Pervenche Berès
ECON
 
Stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamise läbipaistvus
Raport:O-000076/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000073/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000072/2015 Euroopa Liidu Nõukogu
Raport:O-000071/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000070/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000069/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000068/2015 Euroopa Komisjon
Raport:O-000067/2015 Euroopa Liidu Nõukogu
 
 
24-06-2015 -
19:30
HÄÄLETUSED
 
 
Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0191/2015
Raportöör: Laura Ferrara
JURI
 
Udo Voigti parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:A8-0192/2015
Raportöör: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond
Raport:A8-0139/2015 ***I
Raportöör: José Manuel Fernandes
Raportöör: Udo Bullmann
ECON BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2015/000 TA 2015 – Tehniline abi komisjoni algatusel
Raport:A8-0185/2015
Raportöör: Gérard Deprez
BUDG
 
Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid
Raport:A8-0190/2015
Raportöör: Pervenche Berès
ECON
 
 
24-06-2015 -
20:00 - 22:00
Arutelud (hääletuse lõpus)
 
 
ELis õiglasemat äriühingu tulumaksu süsteemi käsitleva tegevuskava kohta vastu võetud otsus
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
Hääletuse selgitused
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/000 TA – tehniline abi komisjoni algatusel)
Viide: A8-0185/2015

Kuupäev:
10-06-2015
Gérard Deprez
BUDG