Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

EP Täiskogu uudiskiri

13-10-2015 - 19:29
 

Kolmapäeval algusega kell 17.00 (18.00 Eesti aja järgi) arutavad saadikud resolutsiooni eelnõud, milles sõnastatakse mandaat EP delegatsioonile Pariisis toimuva ÜRO kliimakonverentsi jaoks. Resolutsiooni hääletus toimub kell 19.00 (20.00 Eesti aja järgi). (Loe lähemalt: COP21: saadikud hääletavad delegatsiooni mandaati Pariisis toimuva ÜRO kliimakonverentsi jaoks)

 
 

Kolmapäeval arutavad saadikud rände- ja pagulaskriisi ning puudutavad suure tõenäosusega ka viimaseid sündmusi Süürias ja Türgis. Samuti tõstatavad saadikud Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ELi Nõukogu Luksemburgi eesistumise esindaja Nical Schmitiga toimuval arutelul küsimusi majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise ja Ühendkuningriigi referendumi teemadel. Need teemad on päevakorras 15.-16. oktoobril toimuva Euroopa Ülemkogu istungil. (Loe lähemalt: Arutelud rändepoliitika, Süüria, Euroopa majandus- ja rahaliidu ning Ühendkuningriigi referendumi teemadel)

 
 

Kolmapäeval tuleb EP istungil hääletusele 401,3 miljoni euro lisavahendite eraldamine pagulaskriisiga võitlemiseks. Lisavahendid, mille eraldamise eelnõu esitas Euroopa Komisjon ja mille on juba heaks kiitnud EP eelarvekomisjon, oleks ette nähtud pagulaste saabumisest enim mõjutatud ELi liikmesriikide toetamiseks. Samuti nende riikide toetamiseks, mis on vastu võtnud enim pagulasi Süürias, a lisaks kolme pagulaskriisiga tegeleva ELi agentuuri eelarvevahendite täiendamiseks. (Loe lähemalt: Hääletus 401,3 miljoni euro lisavahendite eraldamiseks pagulaskriisiga tegelemiseks)

 
 

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos ELi välisasjade kõrge esindajaga Pariisis 2. oktoobril nn Normandia formaadis toimunud Saksamaa, Venemaa, Ukraina ja Prantsusmaa esindajate kohtumise tulemusi ja Ukraina tulevasi kohalikke valimisi . (Loe lähemalt: Ukraina: arutelu viimaste arengute ja tulevate kohalike valimiste teemal)

 
 
 
Viide : 20151012NEW97167
 
 
Kontaktid
 
 
 
 
 
 
Täiskogu päevakord
 
14-10-2015 -
15:00 - 19:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2015. aasta kohtumiseks
 
Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis
Raport:A8-0275/2015
Raportöör: Gilles Pargneaux
ENVI
 
 
14-10-2015 -
19:00
HÄÄLETUS
 
 
Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid - liidu välistegevuse usaldusfondid - elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo
Raport:A8-0280/2015
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel
Raport:A8-0287/2015 *
Raportöör: Timothy Kirkhope
LIBE
 
Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis
Raport:A8-0275/2015
Raportöör: Gilles Pargneaux
ENVI
 
 
14-10-2015 -
19:30 - 22:00
Arutelud (hääletuse lõpus)
 
 
Olukord Ukrainas
 
Antisemitism, islamifoobia ja vihkamist õhutavad sõnavõtud Euroopas
Raport:O-000101/2015 Euroopa Komisjon LIBE
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
Hääletuse selgitused
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek