Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")
 

Kreeka peaminister Alexis Tsipras peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne

Täiskogu istung Institutsioonid07-07-2015 - 17:27
Tsipras at the European Parliament  

Kreeka peaminister Tsipras osaleb kolmapäeva hommikul 9.30 (10.30 Eesti aja järgi) toimuval arutelul, mille peamisteks teemadeks on hetkeolukord Kreekas ning 25.-26. juunil toimunud Euroopa Ülemkogu tulemused. Arutelul osalevad samuti ELi Nõukogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. (Loe lähemalt: Kreeka peaminister Alexis Tsipras peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne )

 

The EU must do more to help farmers to earn a fair return from the food supply chain, introduce better tools for dealing with market disturbances and help farmers to find new outlets for produce shut out of the Russian market, MEPs say in two non-binding resolutions voted on Tuesday. Member states should help them join forces in producer organisations to boost their bargaining power, they add. (Read more: Milk, fruit, vegetables: help farmers earn fair incomes and resist market shocks )

 

Integrated ticketing for travel across EU borders using more than one mode of transport would increase the use of public transport, said MEPs on Tuesday. They call on EU countries to improve and connect timetables and on providers to develop multimodal cross-border "journey planners". If there is no progress by 2020 they will call for legislation. (Read more: Boost efforts to provide single ticketing for trips across EU borders, say MEPs )

 

Parliament approves an extra €69.6 million to help cope with migrants

Plenary Session Budget07-07-2015 - 13:41

Three agencies managing migration flows into the EU and two EU funds for migration measures should get a €69.6 million budget boost for extra staff and other expenses for this year, after Parliament backed a European Commission proposal on Tuesday. Parliament has been calling for the bigger budgets in the wake of the April tragedies that cost the lives of around 1,200 migrants. (Read more: Parliament approves an extra €69.6 million to help cope with migrants )

 

€66.5 million for flood damage repairs in Romania, Bulgaria and Italy

Plenary Session Budget07-07-2015 - 13:35

Romania, Bulgaria and Italy will receive €66.5 million in total for compensation to cover part of the cost of emergency measures taken during the 2014 floods, after Parliament approved a Commission proposal for this on Tuesday. The aid is covered by the European Solidarity Fund. (Read more: €66.5 million for flood damage repairs in Romania, Bulgaria and Italy )

 

Juuli istungjärgu avamine: mälestades Srebrenicat

Täiskogu istung Institutsioonid06-07-2015 - 19:57

Istungjärku avades mälestasid saadikud minutilise leinaseisakuga 20. aastat tagasi Srebrenicas 8000 mehe ja poisi elu nõudnud brutaalse massimõrva ohvreid. (Loe lähemalt: Juuli istungjärgu avamine: mälestades Srebrenicat )

 

Ringmajandus: kasuta mind uuesti!

Täiskogu istung Majandus ja rahandus03-07-2015 - 14:44
 

Iga Euroopa Liidu kodanik tarbib aastas 14 miljonit tonni toormaterjali, tootes seejuures viis tonni jäätmeid. Ressursikitsikuse käes vaevlevas maailmas on need suured arvud. Kuid korra juba tarbitut saab tihtilugu taaskasutada, parandada või ümber töödelda ja nii vähendada jäätmete hulka. Esmaspäeval, 6. juulil on EP täiskogul arutelul raport, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles tulema välja ambitsioonika plaaniga ringmajandusele üleminekuks. (Loe lähemalt: Ringmajandus: kasuta mind uuesti! )

 

Panoraamivabadus: kehtestada kogu Euroopas või mitte?

Täiskogu istung Õigusalane koostöö02-07-2015 - 13:47
Pariisi panoraam – vaade La Defense'i suunas Eiffeli tornist ©BELGA_EASYFOTOSTOCK  

Panoraamivabadus – osa liikmesriikides kehtiv põhimõte, mille järgi võib avalikus ruumis asuvatest hoonetest teha fotosid ja neid jagada, ilma et rikutaks autoriõigusi. Teistes liikmesriikides kehtivad jällegi piirangud. Panoraamivabaduse kehtestamine üle kogu Euroopa Liidu tuleb parlamendi täiskogul arutelule järgmisel nädalal, 9. juulil. Loe, mida peavad oluliseks kaks eriarvamusel saadikut. (Loe lähemalt: Panoraamivabadus: kehtestada kogu Euroopas või mitte? )

 
 
Pressikonverentsid
 
Greens/EFA briefing 09:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ALDE briefing 09:40  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
S&D briefing 10:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Martin SCHULZ, President of the European Parliament and Laimdota STRAUJUMA, Prime Minister of the Republic of Latvia on the review of the Latvian Presidency 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
EPP briefing 11:10  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
ECR briefing 11:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
GUE/NGL briefing 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Call for strong vote on TTIP with clear rejection of ISDS" 17:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Reda report: what future for copyright in Europe?" 17:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Copyright, freedom of panorama" 10:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Trade Yes, TTIP NO. Why we oppose to this Corporatist Stitch-up" 10:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Martin SCHULZ, President of the European Parliament, Xavier BETTEL, Prime Minister of Luxembourg, and Jean-Claude JUNCKER, President of the European Commission on the programme of activities of the Luxembourgish Presidency 11:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Remembering Srebrenica" 12:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Long-term shareholder engagement" 14:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
After the vote on EP recommendations to negotiators of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 14:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"A reinforced STOP TTIP campaign" 15:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Copyright 15:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Resource efficiency: moving towards a circular economy" 16:00  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
"Radioactive contamination following a nuclear accident" 16:30  Strasbourg, Louise Weiss ,  N -1.2
 
 
Täiskogu päevakord
 
06-07-2015 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Presidendi avaldus - Srebrenica mälestamine
 
Kapitaliturgude liidu loomine
Raport:O-000075/2015 Euroopa Komisjon ECON
 
Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas
Raport:A8-0215/2015
Raportöör: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Piimapaketi rakendamise läbivaatamine
Raport:A8-0187/2015
Raportöör: James Nicholson
AGRI
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
Järgmiste raportite lühitutvustus:
ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika mõju väljaspool ELi
Raport:A8-0182/2015
Raportöör: Jan Zahradil
INTA
Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi
Raport:A8-0170/2015
Raportöör: Nuno Melo
AGRI
Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas
Raport:A8-0183/2015
Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
 
 
07-07-2015 -
08:30 - 12:50
Arutelud
 
 
Läti eesistumisaja kokkuvõte
 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised
Raport:A8-0175/2015
Raportöör: Bernd Lange
INTA
 
 
07-07-2015 -
13:00 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Bettina Michelle Jakobsen
Raport:A8-0198/2015
Raportöör: Igor Šoltes
CONT
 
Rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine
Raport:A8-0203/2015 ***I
Raportöör: Jiří Maštálka
JURI
 
Kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses
Raport:A8-0202/2015 ***I
Raportöör: Jiří Maštálka
JURI
 
Kalapüügivõimaluste andmine ELi vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana ranniku läheduses
Raport:A8-0195/2015 ***
Raportöör: João Ferreira
PECH
 
Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk
Raport:A8-0219/2015
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Paranduseelarve projekt nr 4/2015: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtt Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks
Raport:A8-0220/2015
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias
Raport:A8-0211/2015
Raportöör: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas
Raport:A8-0183/2015
Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni ametiaja pikendamine
 
Paranduseelarve projekt nr 1/2015: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)
Raport:A8-0221/2015
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Paranduseelarve projekt nr 5/2015 – Rändesurvele reageerimine
Raport:A8-0212/2015
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Piimapaketi rakendamise läbivaatamine
Raport:A8-0187/2015
Raportöör: James Nicholson
AGRI
 
ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika mõju väljaspool ELi
Raport:A8-0182/2015
Raportöör: Jan Zahradil
INTA
 
Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi
Raport:A8-0170/2015
Raportöör: Nuno Melo
AGRI
 
 
07-07-2015 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine
 
Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne
Raport:A8-0158/2015 ***I
Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv
Raport:A8-0029/2015 ***I
Raportöör: Ivo Belet
ENVI
 
2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks
Raport:A8-0217/2015
Raportöör: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Euroopa julgeoleku tegevuskava
Raport:O-000065/2015 Euroopa Komisjon LIBE
Raport:O-000064/2015 Euroopa Liidu Nõukogu LIBE
 
Ühine arutelu - Tööhõivepoliitika
Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
Raport:A8-0205/2015 *
Raportöör: Laura Agea
EMPL
Keskkonnasäästliku tööhõive algatus
Raport:A8-0204/2015
Raportöör: Jean Lambert
EMPL
 
Ühine arutelu - Arengu rahastamine
ÜRO rahvusvaheline konverents arengu rahastamise teemal (13.–16. juuli 2015)
Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid
Raport:A8-0184/2015
Raportöör: Elly Schlein
DEVE
 
 
 
08-07-2015 -
08:30 - 12:50
ESMATÄHTSAD ARUTELUD
 
 
Luksemburgi eesistumisaja tegevusprogramm
 
Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas
 
 
08-07-2015 -
13:00 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised
Raport:A8-0175/2015
Raportöör: Bernd Lange
INTA
 
Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist ELiga
Raport:A8-0188/2015 ***
Raportöör: Ivo Vajgl
AFET
 
Serbiaga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga
Raport:A8-0189/2015 ***
Raportöör: David McAllister
AFET
 
Indiaga sõlmitud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine
Raport:A8-0179/2015 ***
Raportöör: Jerzy Buzek
ITRE
 
Teadus- ja tehnoloogiakoostöö Fääri saartega: „Horisont 2020”
Raport:A8-0180/2015 ***
Raportöör: Jerzy Buzek
ITRE
 
Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne
Raport:A8-0158/2015 ***I
Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv
Raport:A8-0029/2015 ***I
Raportöör: Ivo Belet
ENVI
 
Merelaevade töötajad
Raport:A8-0127/2015 ***I
Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Teadus- ja tehnikakoostöö Šveitsiga: programmi „Horisont 2020” ja ITERi tegevus
Raport:A8-0181/2015 ***
Raportöör: Jerzy Buzek
ITRE
 
Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
Raport:A8-0205/2015 *
Raportöör: Laura Agea
EMPL
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom
Raport:A8-0210/2015
Raportöör: Petri Sarvamaa
BUDG
 
2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks
Raport:A8-0217/2015
Raportöör: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas
Raport:A8-0215/2015
Raportöör: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Keskkonnasäästliku tööhõive algatus
Raport:A8-0204/2015
Raportöör: Jean Lambert
EMPL
 
Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid
Raport:A8-0184/2015
Raportöör: Elly Schlein
DEVE
 
 
08-07-2015 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Hiljutised terrorirünnakud
 
ELi toetus Tuneesiale
 
ELi ja Kuuba edaspidised suhted
 
Olukord Jeemenis
 
Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2014. aastal
 
ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis
 
Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated
Raport:A8-0193/2015
Raportöör: Vincent Peillon
AFET
 
Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine
Raport:A8-0194/2015
Raportöör: Eduard Kukan
AFET
 
 
 
09-07-2015 -
08:30 - 11:50
Arutelud
 
 
Srebrenica mälestamine
 
Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral
Raport:A8-0176/2015 *
Raportöör: Esther Herranz García
ENVI
 
Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine
Raport:A8-0209/2015
Raportöör: Julia Reda
JURI
 
Järgmise raporti lühitutvustus:
Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele
Raport:A8-0177/2015
Raportöör: Andrzej Grzyb
AFET
 
 
09-07-2015 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral
Raport:A8-0176/2015 *
Raportöör: Esther Herranz García
ENVI
 
Kapitaliturgude liidu loomine
Raport:O-000075/2015 Euroopa Komisjon ECON
 
Euroopa julgeoleku tegevuskava
Raport:O-000065/2015 Euroopa Komisjon LIBE
Raport:O-000064/2015 Euroopa Liidu Nõukogu LIBE
 
Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine
 
Olukord Jeemenis
 
Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated
Raport:A8-0193/2015
Raportöör: Vincent Peillon
AFET
 
Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine
Raport:A8-0194/2015
Raportöör: Eduard Kukan
AFET
 
Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine
Raport:A8-0209/2015
Raportöör: Julia Reda
JURI
 
Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele
Raport:A8-0177/2015
Raportöör: Andrzej Grzyb
AFET
 
Olukord Burundis
 
Srebrenica mälestamine
 
 
09-07-2015 -
15:00 - 16:00
Arutelud
 
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas
Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega
Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis
 
 
09-07-2015 -
16:00 - 17:00
HÄÄLETUS (eelnevate arutelude lõppedes)
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
 
RAPORT muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine (kodifitseeritud tekst)
Viide: A8-0203/2015

Kuupäev:
22-06-2015
Jiří Maštálka
JURI
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias)
Viide: A8-0211/2015

Kuupäev:
25-06-2015
Siegfried Mureşan
BUDG
 
RAPORT volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
Viide: A8-0217/2015

Kuupäev:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG
 
RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2015 kohta (III jagu – Komisjon), mis on lisatud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013
Viide: A8-0221/2015

Kuupäev:
30-06-2015
Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
 
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu, mille kohaselt Šveitsi Konföderatsioon ühineb teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” ja kõnealust programmi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga ning millega reguleeritakse Šveitsi Konföderatsiooni osalemist ühisettevõtte Fusion for Energy läbiviidavas ITERi tegevuses, sõlmimise kohta
Viide: A8-0181/2015

Kuupäev:
04-06-2015
Jerzy Buzek
ITRE
 
SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta
Viide: A8-0188/2015

Kuupäev:
16-06-2015
Ivo Vajgl
AFET
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Soome)
Viide: A8-0210/2015

Kuupäev:
25-06-2015
Petri Sarvamaa
BUDG
 
RAPORT volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks
Viide: A8-0217/2015

Kuupäev:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG