Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

EP Täiskogu uudiskiri

16-10-2014 - 19:29
 

Esmaspäeval algusega kell 19.00 toimuvad parlamendi transpordi-, energia- ja keskkonnakomisjonides avalikud kuulamised uue transpordi valdkonna volinikukandidaadi Violeta Bulc’i ja uue energialiidu valdkonna asepresidendi kandidaadi Maroš Šefčovič’iga. (Loe lähemalt: Avalikud kuulamised Euroopa Komisjoni energialiidu ja transpordi volinikukandidaatidega)

 
 

Kolmapäeva hommikul esitleb Jean-Claude Juncker oma 27 volinikukandidaadist koosnevat meeskonda ning arutab koos EP fraktsioonidega järgmise Euroopa Komisjoni töökava prioriteete. Pärast fraktsioonide avaldusi kell 12.00 (13.00 Eesti aja järgi) ja selleteemalise resolutsiooni hääletust, toimub hääletus Euroopa Komisjoni koosseisu valimiseks (või tagasilükkamiseks). (Loe lähemalt: Uue Euroopa Komisjoni koosseisu heakskiitmise hääletus)

 
 

Parlament soovib ELi Nõukogu poolt 2015. aasta eelarve eelnõusse tehtud kärped tühistada ja suurendada summasid majanduskasvu, tööhõive, teaduse ja hariduse toetamiseks, sh Erasmus+ programmi jaoks. Kolmapäeval toimuval hääletusel lisavad saadikud tõenäoliselt eelarve eelnõusse samuti veel vahendeid põgenikele suunatud humanitaarabi jaoks ning Ukraina ja Palestiina toetamiseks. (Loe lähemalt: 2015. aasta: parlament soovib suurendada ELi prioriteetide rahastust)

 
 

Teisipäeval algusega kell 15.00 peab Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso oma praeguses rollis viimase kõne Euroopa Parlamendi täiskogul. Barroso valiti teist korda Euroopa Komisjoni presidendiks 16. septembril 2009. aastal ning EP andis seejärel heakskiidu Euroopa Komisjoni koosseisule 9. veebruaril 2010. aastal. (Loe lähemalt: Ülevaade Euroopa Komisjoni tööst)

 
 

Uus kliima ja energiapoliitika, mis keskendub energiajulgeolekule, majanduse olukord ELis ja rahvusvahelised sündmused on tõenäoliselt päevakorras järgmisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Teisipäeval toimuval arutelul esitavad saadikud oma prioriteedid Ülemkogu eel, mis võib samuti kinnitada ametisse uue Euroopa Komisjoni, kui parlament annab sellele heakskiidu kolmapäeval. (Loe lähemalt: Saadikud arutavad 23.-24. oktoobrini toimuva Euroopa Ülemkogu prioriteete)

 
 

Kolmapäeval hääletatakse Ukraina tollimaksuvaba juurdepääsu pikendamist ELi turule 2015. aasta lõpuni, et nii toetada Ukraina raskustes olevat majandust. (Loe lähemalt: Ukraina tollimaksuvaba juurdepääsu pikendamine ELi turule )

 
 
 
Viide : 20141013NEW73810
Ajakohastatud: ( 17-10-2014 - 10:11)
 
 
Kontaktid
 
 
 
 
   
Täiskogu päevakord
 
20-10-2014 -
17:00 - 19:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Üleujutuste parem ennetamine ja haldamine Euroopa tasandil
 
Reageerimine Ebola viiruse põhjustatud kriisile
 
 
 
21-10-2014 -
09:00 - 12:20
Arutelud
 
 
8. oktoobril Milanos toimunud Euroopa tööhõivet käsitleva kõrgetasemelise konverentsi tulemused
 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine
Raport:A8-0019/2014
Raportöör: Philippe De Backer
ECON
 
 
21-10-2014 -
12:30 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana metal
Raport:A8-0013/2014
Raportöör: Patricija Šulin
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/012 BE/Ford Genk
Raport:A8-0015/2014
Raportöör: Paul Rübig
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/002 BE/Carsid
Raport:A8-0017/2014
Raportöör: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/006 FR/PSA
Raport:A8-0016/2014
Raportöör: Isabelle Thomas
BUDG
 
 
21-10-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Barroso teise komisjoni tegevuse kokkuvõte
 
Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23.–24. oktoober 2014)
 
Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod
Raport:A8-0014/2014
Raportöör: Monika Hohlmeier
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk
Raport:A8-0018/2014
Raportöör: Gérard Deprez
BUDG
 
Demokraatia, õigusriik ja põhiõigused Ungaris
 
Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaks
***I
Raportöör: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
 
 
22-10-2014 -
09:00 - 11:45
ESMATÄHTIS ARUTELU
 
 
Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi
 
 
22-10-2014 -
11:45 - 12:15
Hääletus (millele eelneb fraktsioonide sõnavõtuvoor)
 
 
Euroopa Komisjoni valimine
 
 
22-10-2014 -
13:00 - 14:30
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2015. aasta
 
Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod
Raport:A8-0014/2014
Raportöör: Monika Hohlmeier
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk
Raport:A8-0018/2014
Raportöör: Gérard Deprez
BUDG
 
Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaks
***I
Raportöör: Gabrielius Landsbergis
INTA
 
ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingule lisatud protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga
Raport:A8-0012/2014 ***
Raportöör: Jan Zahradil
INTA
 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine
Raport:A8-0019/2014
Raportöör: Philippe De Backer
ECON
 
 
22-10-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Olukord Kobanes ja ISist lähtuv oht
 
Olukord Hongkongis
 
Euroopast pärit ISi võitlejad
 
Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum
 
Ühine arutelu - 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet
Raport:A8-0011/2014
Raportöör: Petri Sarvamaa
CONT
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:A8-0010/2014
Raportöör: Tamás Deutsch
CONT
 
 
 
23-10-2014 -
10:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
Organisatsiooni Memorial (2009. aasta Sahharovi auhinna laureaat) laialisaatmine Venemaal
Inimõigused Usbekistanis
43 õpetajaharidust omandava üliõpilase kadumine Mehhikos
 
 
23-10-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet
Raport:A8-0011/2014
Raportöör: Petri Sarvamaa
CONT
 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:A8-0010/2014
Raportöör: Tamás Deutsch
CONT
 
Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)
Viide: A8-0013/2014

Kuupäev:
09-10-2014
Patricija Šulin
BUDG
 
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/012, BE/Ford Genk, Belgia)
Viide: A8-0015/2014

Kuupäev:
09-10-2014
Paul Rübig
BUDG
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/006 FR/PSA, Prantsusmaa)
Viide: A8-0016/2014

Kuupäev:
14-10-2014
Isabelle Thomas
BUDG
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2013/002 BE/Carsid, Belgia)
Viide: A8-0017/2014

Kuupäev:
14-10-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities
Viide: A8-0019/2014

Kuupäev:
15-10-2014
Philippe De Backer
ECON
 
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities
Viide: A8-0019/2014

Kuupäev:
15-10-2014
Philippe De Backer
ECON