Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Pressiteated

 
 
 
 
Euroopa Liidu lipp parlamendi välisseinal  

Brüsselis toimub alanud nädalal kahepäevane täiskogu, mille käigus tuleb arutelule Ungaris toimuv ja seda eelkõige Kesk-Euroopa Ülikooli võimaliku sulgemise kontekstis. Samuti on istungil kõne all Türgis 16. aprillil toimunud referendumiga kaasnev. Komisjonide tasandil on hääletusel audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv, mis muu hulgas kehtestab nõuded videosisu pakkuvatele veebiplatvormidele. (Loe lähemalt: EPs sel nädalal: arengud Ungaris, Türgi referendum, audiovisuaalsed teenused )

 

Kuidas käib Euroopas munade tootmine?

Muu Institutsioonid12-04-2017 - 15:03
 

Munade kaunistamine on lihavõttetraditsioon pea kõikjal Euroopas. Kuidas käib aga munade tootmine? Euroopa Parlament on korduvalt teinud tööd, et tagada toidulauale jõudvate munade kvaliteet ja ohutus. Näiteks on kanadele tagatud paremad puurid. Samuti on kohustuslikult igal munal kood, mis näitab ära kuidas on muna toodetud. Vaata lähemalt meie videolõigust. (Loe lähemalt: Kuidas käib Euroopas munade tootmine? )

 

Saadik Borzan: Euroopa Liidul lasub kohustus vähendada toidu raiskamist

Muu Keskkond / Toiduohutus12-04-2017 - 10:23
Biljana Borzan esindab parlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni ning Horvaatiat  

Euroopa Liidus läheb igal aastal hinnanguliselt raisku 88 miljonit tonni toitu, mis teeb 173 kilo inimese kohta. Parlamendi keskkonnakomisjon kinnitas teisipäeval, 11. aprillil raporti, kus kirjas soovitused, kuidas toidu raiskamist vähendada 2030. aastaks poole võrra. Raportöör Biljana Borzan ütleb intervjuus, et ELil kui maailma ühel kõige jõukamal piirkonnal lasub moraalne ja poliitiline kohus vähendada aasta-aastalt toidu raiskamist. (Loe lähemalt: Saadik Borzan: Euroopa Liidul lasub kohustus vähendada toidu raiskamist )

 
Euroopa Liidu lipp parlamendi välisseinal  

Lihavõtetele eelneval nädalal on parlamendi komisjonide päevakorras aluseta Euroopa Liidus viibivate põgenike tagasisaatmine. Lisaks keskenduvad saadikud toidu raiskamise vähendamisele. (Loe lähemalt: EPs sel nädalal: põgenike tagasisaatmine, toidu raiskamise vähendamine )

 

Pikaajalise eelarve ülevaatamine: suurem paindlikkus kriisidega tegelemiseks

Muu Eelarve / Majandus ja rahandus03-04-2017 - 15:08
 

Euroopa Parlament seisab selle eest, et ELi pikaajaline eelarve oleks piisavalt paindlik esilekerkivate kriisidega tegelemiseks. Liikmesriikide vahel kokku lepitud finantsraamistiku 2014–2020 täiendamine sai parlamendi eelarvekomisjonilt kinnituse 27. märtsil ning sel nädalal teeb otsuse täiskogu. Vahendeid on vaja ümber liigutada, et pöörata rohkem tähelepanu rändepoliitikale ja julgeolekule. (Loe lähemalt: Pikaajalise eelarve ülevaatamine: suurem paindlikkus kriisidega tegelemiseks )

 

Euroopa lood: tutvu meenutustega virtuaalkogus

Muu Institutsioonid / Asutamislepingud31-03-2017 - 16:29
Manon Vercouter, Marius Matache ja Kamile Baubinaite vajutavad Roomas ühiselt nuppu, mis paneb uue veebisaidi käima  

Kõik me oleme osa ajaloost ning igaüks saab panustada ühise pärandi ja identiteedi hoidmisse. Brüsselis avatakse peagi Euroopa Ajaloo Maja ning uue muuseumiga seotud veebikeskkond on viimase kahe kuu jooksul kogunud lugusid ja meenutusi kogu Euroopast. Virtuaalkogusse on panustanud sajad inimesed ning alates reedest, 31. märtsist, saab ühisloomega veebisaidil tutvuda. (Loe lähemalt: Euroopa lood: tutvu meenutustega virtuaalkogus )

 
Conference of Presidents after the UK government’s triggered of Article 50 TEU  

EP esimeeste konverents kiitis heaks resolutsiooni ettepaneku, mille esitasid nelja poliitilise fraktsiooni juhid ja põhiseaduskomisjon. Ettepanekus esitatakse Euroopa Parlamendi poolsed tingimused Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise leppe lõplikuks heakskiitmiseks. Resolutsiooni ettepanekut arutatakse ja hääletatakse EP täiskogul järgmisel kolmapäeval. (Loe lähemalt: Brexit: MEP-id seavad tingimused Ühendkuningriigi lahkumise leppe heakskiiduks )

 

Artikkel 50: kuidas pannakse paika Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhted

Muu Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Põhiseadus / Institutsioonid / Asutamislepingud29-03-2017 - 10:18
Infograafik. Väljaastumine ELis artikli 50 alusel  

Ühendkuningriigi valitsus esitas avalduse ELi lepingu artikli 50 käivitamiseks kolmapäeval, 29. märtsil. Tegemist on riigi ametliku teatega ühendusest lahkumise soovi kohta. Alates sellest hetkest on Euroopa Liidul ja Ühendkuningriigil kaks aastat aega lahkumiskõneluste lõpetamiseks. Lisaks tuleb pooltel paika panna kaubandussuhted, kuid see võib oluliselt kauem aega võtta. Loe kogu protsessi ja Euroopa Parlamendi rolli kohta lähemalt. (Loe lähemalt: Artikkel 50: kuidas pannakse paika Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhted )

 

Londoni linnapea: me jääme osaks Euroopa perekonnast

Muu Institutsioonid28-03-2017 - 18:27
Londoni linnapea Sadiq Khan ja EP president Antonio Tajani  

„Kuigi me võime lahkuda Euroopa Liidust, ei lahku me Euroopast. Julgeolekust kaitsepoliitikani, rahandusest kultuurini – me jääme osaks Euroopa perekonnast. Londoni või Ühendkuningriigi karistamine ei ole mitte kellegi huvides,“ ütles parlamenti külastanud Londoni linnapea Sadiq Khan teisipäeval, 28. märtsil. Khani kohtumisel EP presidendi Antonio Tajaniga oli päevakorral Brexit. (Loe lähemalt: Londoni linnapea: me jääme osaks Euroopa perekonnast )

 

Prantsuse ja Saksa siseministrid hindasid saadikutega julgeolekuolukorda

Muu Julgeolek ja kaitse28-03-2017 - 14:12
Siseministrid Matthias Fekl ja Thomas de Maizière ning EP kodanikuvabaduste komisjoni juht Claude Moraes  

Saksamaa siseminister Thomas de Maizière ja tema Prantsuse ametivend Matthias Fekl hindasid koos saadikutega julgeolekuolukorda esmaspäeval, 27. märtsil, parlamendi kodanikevabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis. Ministrite sõnul tuleb kindlustada ELi välispiirid, tagada parem info liikumine liikmesriikide vahel ning pöörata tähelepanu radikaliseerumise ennetamisele. (Loe lähemalt: Prantsuse ja Saksa siseministrid hindasid saadikutega julgeolekuolukorda )