Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Pressiteated

 
 
 
 

Ukraina ajatelg

Täiskogu istung Laienemine / Välissuhted17-07-2015 - 12:01
 

Ukraina ja Euroopa Liit ratifitseerisid assotsiatsioonileppe 16. septembril 2014. Olukord Ukraina idaosas ei ole aga seni lahendust leidnud. Tutvu ajateljega, mis peatub olulisematel Ukraina sündmustel. (Loe lähemalt: Ukraina ajatelg )

 

Ringmajandus: saadikud kutsuvad üles läbi viima „süsteemset muutust“

Täiskogu istung Keskkond10-07-2015 - 12:02
Computer equipment recycling centre. Cages and pallets of old computer monitors waiting to be recycled at a recycling centre.  

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et EL peab kasutama loodusvarasid tõhusamalt - ressursside tootlikkuse suurendamine 30 % võrra 2030. aastaks võiks suurendada SKPd ligi 1 % võrra ja luua 2 miljonit jätkusuutlikku lisatöökohta. Selleks, tuleks aga üles seada siduvad jäätmete vähendamise eesmärgid, ajakohastada ökodisaini reeglid ning lahutada majanduskasv loodusvarade kasutamisest. (Loe lähemalt: Ringmajandus: saadikud kutsuvad üles läbi viima „süsteemset muutust“ )

 

Juuli täiskogult õpitu: Kreeka, ELi-USA vabakaubanduslepe, heitkogused

Täiskogu istung Institutsioonid10-07-2015 - 09:00
 

Kreeka võlakriisile keskendunud tuline debatt, milles osales peaminister Alexis Tsipras, kujunes juuli täiskogu tipphetkeks. Ühtlasi läbis hääletuse raport, kus on kirjas parlamendi positsioonid ELi-USA vabakaubanduskõneluste suhtes. Heakskiidu sai ka Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformimine. Loe lähemalt Strasbourgis toimunu kohta. (Loe lähemalt: Juuli täiskogult õpitu: Kreeka, ELi-USA vabakaubanduslepe, heitkogused )

 

Human rights: Cambodian NGO law, DRC activists, Nabeel Rajab, Sudan

Plenary Session Development and cooperation / External relations09-07-2015 - 17:31

MEPs call, in four separate resolutions, for the withdrawal of the Cambodian government's law on NGOs and trade unions; the release of Yves Makwambala and Fred Bauma in the DRC; the release of human rights defender Nabeel Rajab in Bahrain; and of two Christian pastors detained in Sudan, Michael Yat and Peter Yen Reith. (Read more: Human rights: Cambodian NGO law, DRC activists, Nabeel Rajab, Sudan )

 
 

Euroopa naabruspoliitika (ENP) peab tagasi pöörduma esialgse eesmärgi - heaolu, stabiilsuse, julgeoleku ja heanaaberlikkuse ala loomise juurde, leiavad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. EL peab minema tagasi põhiküsimuste juurde ja seadma need eesmärgid uuesti tegevuskava etteotsa. Ajakohastatud naabruspoliitika peaks olema rohkem poliitiline ja põhinema ELi väärtustel ja põhimõtetel ning toetama demokratiseerimist, inimõiguste austamist ja õigusriiki. (Loe lähemalt: EP: ELi naabruspoliitikas tuleb tagasi minna põhiküsimustega tegelemise juurde )

 

autoriõiguse reform: edendada kultuurilist mitmekesisust, ligipääsu loomesisule

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused09-07-2015 - 16:33
Atomium Brussels  

Lähitulevikus esitatav ELi autoriõiguse reeglite reformi eelnõu peab tagama tasakaalu loovisikute ja tarbijate õiguste ja huvide vahel, leiavad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud kutsuvad üles tegema ettepanekuid veebipõhisele loomesisule piiriülese ligipääsu parandamiseks, tunnistades samas territoriaalsete litsentside olulisust ELis, eelkõige audiovisuaal- ja filmitööstuses. (Loe lähemalt: autoriõiguse reform: edendada kultuurilist mitmekesisust, ligipääsu loomesisule )

 

20 years after the Srebrenica genocide: Parliament says "never again"

Plenary Session External relations09-07-2015 - 13:58

Parliament condemned in the strongest possible terms the genocide in Srebrenica of 11 July 1995 and said that "such horrendous crimes must never happen again", in a vote on Thursday. MEPs regret that the UN Security Council failed to pass a resolution commemorating the genocide and call for acceleration of war crimes prosecution at international and domestic level. (Read more: 20 years after the Srebrenica genocide: Parliament says "never again" )

 

Capital Markets Union should ease cross-border investment and finance for SMEs

Plenary Session Economic and monetary affairs09-07-2015 - 12:39

The EU Capital Markets Union (CMU) should provide a new, more efficient way to channel savings into small business ventures and protect cross-border investors in the EU, says a non-binding resolution voted on Thursday. MEPs want CMU building blocks, such as a wider range of investment choices, risk mitigation tools and clear information on investment opportunities across the EU to be in place by 2018, so as to complement bank financing. The CMU project was launched earlier this year. (Read more: Capital Markets Union should ease cross-border investment and finance for SMEs )

 

Saadikud hääletasid maksumaksmise suurema läbipaistvuse poolt

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused08-07-2015 - 18:34
A general view of Deutsche Bank's annual shareholder meeting in Frankfurt/Main, Germany, on May 21, 2015  

Kolmapäeval võttis parlament vastu seisukoha reeglite eelnõu kohta, mille eesmärk on soodustada aktsionäride pikaajalist kaasamist ning edendada läbipaistvust. Parlament leiab, et suured ja börsil noteeritud ettevõtted peaksid avaldama informatsiooni kasumilt makstud maksude ja saadud toetuste kohta, täpsustades seda riikide kaupa, kus neil on tegevuskoht. Samuti soovivad saadikud anda aktsionäridele hääleõiguse ariühingute juhtide tasustamispoliitika kohta vähemalt iga kolme aasta järel. (Loe lähemalt: Saadikud hääletasid maksumaksmise suurema läbipaistvuse poolt )

 

Autoriõigused digiajastul: EP seisukohad tulevad täiskogul hääletusele

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused08-07-2015 - 18:12
Infograafik geoblokeeringust  

Harjumus vaadata koduriigis üle veebi filme või otseülekandeid võib teises liikmesriigis viibides osutuda võimatuks – rakendub geoblokeering. Aastal 2001 vastu võetud nn infoühiskonna direktiivi eesmärgiks oli autoriõiguste ühtlustamine üle Euroopa, kuid 14 aastaga on palju muutunud. Neljapäeval, 9. juulil tuleb täiskogul arutelule ja hääletusele Julia Reda raport, mis koondab parlamendi seisukohad õigusloome vastavusse viimiseks digiajastuga. (Loe lähemalt: Autoriõigused digiajastul: EP seisukohad tulevad täiskogul hääletusele )