Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Teemad

 

Euroopa tasandi erakonnad, Euroopa Parlamendi koostöö teiste ELi institutsioonide ja rahvusparlamentidega, Euroopa aluslepingute rakendamine ja üldised ELi institutsioonide töökorraldust puudutavad küsimused.

 
 

Parlamendi tegevus julgeoleku- ja õigusküsimustes. Andmekaitse, võitlus diskrimineerimise vastu, liikumisvabadus, piirikontroll, migratsioon, asüüliküsimused, politsei- ja õigusalane koostöö.

 
 

EP poliitika kolmandate riikide suhtes, sh ELi kandidaatriigid, naaberriigid ja strateegilised partnerid. Kaubandus, inimõigused, arenguabi ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika.

 
 

Põllumajandus- ja kalanduspoliitika. Maapiirkondade areng, loomade heaolu, põllumajandustoodete kvaliteet ja kalavarude säilitamine.

 
 

Parlamendi töö ELi pikaajalise eelarve ja iga-aastaste eelarvetega ning eelarvekontroll.

 
 

Kultuur, haridus, noored, sport ning ELi meediapoliitika. Mitmeaastased programmid nagu Erasmus, Loov Euroopa, Kodanike Euroopa, Euroopa kultuuripealinnad ja filmiauhind LUX.

 
 

ELi majandus- ja rahanduspoliitika. Finantsteenuste reguleerimine, Euroopa Keskpanga aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees, maksu- ja konkurentsipoliitika ning kapitali ja maksete vaba liikumine.

 
 

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika. Töötajate õigused, kutsekoolitus ja töötajate vaba liikumine.

 
 

EP tegevus siseturu ja tarbijakaitse valdkonnas. Inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine ELis, tarbijate õigused, tooteohutus, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, standardiseerimine ja riigihanked.

 
 

Regionaal- ja transpordipoliitika. Raudteed, laevandus ja maanteetransport, reisijate õigused, keskkonnasõbralikumad ja ohutumad sõidukid ning ELi riikide majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust toetav regionaalarengupoliitika.

 
 

ELi keskkonna-, tervisehoiu- ja toiduohutuspoliitika. Kliimamuutustega võitlemine, saaste ja toksiliste kemikaalide piiramine, ravimite reguleerimine, patsientide õigused, toiduohutuse kontroll ja toiduainete märgistus.