Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Tervis ja keskkond

 

Kokkuvõte märtsi täiskogust: võitlus toidupettustega, jäätmepakett, Arktika

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus / Keskkond / Toiduohutus17-03-2017 - 11:03
 

Märtsi täiskogul sai kinnituse õigusloome, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu tarneahela ulatuses. Parlament kinnitas positsiooni jäätmepaketti osas, soovides näha olmeprügi taaskasutamist 2030. aastal 70 protsendi ulatuses. Arktikas tuleb säilitada väheste pingetega regionaalne kord, ütleb vastav resolutsioon. Päevakorral oli kangekaelselt püsiv palgalõhe ning USA otsus lõpetada abordiga seotud organisatsioonide rahastamine. (Loe lähemalt: Kokkuvõte märtsi täiskogust: võitlus toidupettustega, jäätmepakett, Arktika )

 

Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist

Täiskogu istung Välissuhted / Keskkond16-03-2017 - 13:35
Picture of iceland glacier lagoon bay  

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt on kliimamuutused suurendanud keskkonna- ja julgeolekualaseid väljakutseid Arktikas, sest sulava jää tõttu avanevad uued meresõiduteed ning muutuvad kättesaadavaks uued kalapüügipiirkonnad ja loodusvarad. Resolutsioonis nõutakse Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana, selle ökosüsteemi kaitsmist ja nafta puurimise keelamist. (Loe lähemalt: Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist )

 

Saadikud: Arktikas tuleb vältida pingete tekkimist

Täiskogu istung Välissuhted / Keskkond15-03-2017 - 17:06
Infograafik: mida toob endaga kaasa Arktika sulamine?  

Parlamendi seisukohad ELi Arktika poliitika suhtes on kirjas raportis, mis sai täiskogul kinnituse neljapäeval, 16. märtsil. Raporti üheks autoriks on Eesti saadik Urmas Paet. Kliimamuutused ja keskmise temperatuuri tõus on pannud polaarjää sulama ning see muudab piirkonnas tõenäolisemaks kaubaveod, maavarade ammutamise ja turismi. Kasvavate huvidega võib kaasneda militariseerimine. Vaata infograafikult, millised on Arktikat ees ootavad muutused. (Loe lähemalt: Saadikud: Arktikas tuleb vältida pingete tekkimist )

 
Pile of waste garbage_  

Teisipäeval hääletatud ettepanekute kohaselt tõuseks jäätmete taaskasutuse osakaal tänaselt 44 protsendilt 70 protsendini aastaks 2030. Saadikud soovivad “jäätmepaketi” ettepanekutes piirata ka jäätmete ladestamist 5 protsendini ja vähendada toidujäätmeid tootmis- ja tarneahelas poole võrra aastaks 2030. Vastu võetud muudatused on aluseks parlamendi läbirääkimisteks ELi Nõukoguga. (Loe lähemalt: Parlament: edendada taaskasutust, piirata jäätmeladestust ja toidu raiskamist )

 

Jäätmepakett: taaskasutuse suurendamine toetab ringmajandusele üleminekut

Täiskogu istung Keskkond10-03-2017 - 12:01
Infograafik: prügimajandus Euroopa Liidus  

Kodumajapidamiste ja väikeäride poolt toodetava prügi taaskasutuse määr peab 2030. aastaks kerkima praeguselt 44 protsendilt 70 protsendini, ütleb teisipäeval, 14. märtsil, täiskogul hääletusele tulev parlamendi positsioon. Kõnealused olmejäätmed moodustavad ELis tekkivast prügist kaheksa protsenti. Neli jäätmepaketti kuuluvat direktiivi keskenduvad olmejäätmetele, prügilatele, pakenditele ja kasutuselt kõrvaldatud sõidukitele. (Loe lähemalt: Jäätmepakett: taaskasutuse suurendamine toetab ringmajandusele üleminekut )

 

Palmiõli tootmine hävitab vihmametsi: parlament juhib teemale tähelepanu

Täiskogu istung Keskkond / Rahvatervis08-03-2017 - 15:42
 

Kontrollimatu palmiõli tootmisega kaasneb vihmametsade hävitamine, mille tõttu on Aasias oma looduslikust elukeskkonnast jäämas ilma ninasarvikud, tiigrid ja orangutangid. Palmiõli kasutatakse aina rohkem biokütuste tootmisel, toiduainetööstuses ja kosmeetikas. Neljapäeval, 9. märtsil, on parlamendi keskkonnakomisjonis hääletusel raport, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles astuma samme vastutustundetu palmiõli tootmise piiramiseks. (Loe lähemalt: Palmiõli tootmine hävitab vihmametsi: parlament juhib teemale tähelepanu )

 

Parlament toetab bioloogiliste pestitsiidide laiemat kasutuselevõttu

Täiskogu istung Põllumajandus / Keskkond22-02-2017 - 15:13
 

Kuigi keemilised putukatõrjemürgid soodustavad oluliselt taimekasvu, kaasneb nendega potentsiaalne risk nii inimeste kui loomade tervisele ja keskkonnale. Euroopa Toiduohutusameti andmetel sisaldab 45 protsenti meie poolt tarbitavast toidust pestitsiidide jääke. Parlament soovitab rohkem kasutada bioloogilist päritolu pestitsiide ja kiirendada nende turule lubamise protsessi, seisab täiskogul 15. veebruaril kinnituse saanud resolutsioonis. Ülevaate teeb EuroparlTV. (Loe lähemalt: Parlament toetab bioloogiliste pestitsiidide laiemat kasutuselevõttu )

 
Smoking chimneys at sunset  

Plans to boost greenhouse-gas emission curbs through the EU carbon market (EU ETS), so as to bring EU climate policy into line with the aims of the Paris agreement, were backed by Parliament on Wednesday. MEPs supported the Commission proposal to reduce the number of “carbon credits” (emission allowances) by 2.2% each year, and want to double the capacity of the 2019 market stability reserve (MSR) to absorb the excess of allowances on the market. (Read more: MEPs back plans to cut carbon emission allowances and fund low-carbon innovation )

 

Infograafik: maailma 20 suurimat saastajat

Täiskogu istung Keskkond13-02-2017 - 17:27
Infograafik: heitkogused maailmas ja ELis  

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) pidi aitama kaasa süsinikuheitmete vähendamisele, kuid ei ole suutnud seatud eesmärke täita. Parlamendi positsioon süsteemi senise ülesehituse reformimise osas sai täiskogul kinnituse 15. veebruaril 2017. Maailma suuruselt kolmas saastaja Euroopa Liit on seadnud endale karmid kliimaeesmärgid ning kauplemissüsteemi ülevaatamine peab nende täitmisele kaasa aitama, kindlustades samal ajal Euroopa tööstussektori konkurentsivõime. (Loe lähemalt: Infograafik: maailma 20 suurimat saastajat )

 

Intervjuu: järelevalve autode tüübikinnituse üle peab ära hoidma pettused

Muu Kaupade vaba liikumine / Tarbijad / Keskkond09-02-2017 - 17:38
Daniel Dalton esindab parlamendis Euroopa Konservatiive ja Reformiste ning Ühendkuningriiki  

Volkswageni skandaal, kui ilmsiks tulid heitkoguste mõõtmisega seotud pettused, näitas ära nõrgad kohad uute automudelite tüübikinnituse protsessis. Süvendatud järelevalve sõidukite sertifitseerimisel ja juba teedel olevate autode põhjalikum kontroll on kirjas õigusloomes, mis sai parlamendi siseturukomisjonis kinnituse neljapäeval, 9. veebruaril. Raportöör Daniel Daltoni sõnul on eesmärgiks luua süsteem, mida on raske petta. (Loe lähemalt: Intervjuu: järelevalve autode tüübikinnituse üle peab ära hoidma pettused )