Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Tervis ja keskkond

 

Saadik Borzan: Euroopa Liidul lasub kohustus vähendada toidu raiskamist

Muu Keskkond / Toiduohutus12-04-2017 - 10:23
Biljana Borzan esindab parlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni ning Horvaatiat  

Euroopa Liidus läheb igal aastal hinnanguliselt raisku 88 miljonit tonni toitu, mis teeb 173 kilo inimese kohta. Parlamendi keskkonnakomisjon kinnitas teisipäeval, 11. aprillil raporti, kus kirjas soovitused, kuidas toidu raiskamist vähendada 2030. aastaks poole võrra. Raportöör Biljana Borzan ütleb intervjuus, et ELil kui maailma ühel kõige jõukamal piirkonnal lasub moraalne ja poliitiline kohus vähendada aasta-aastalt toidu raiskamist. (Loe lähemalt: Saadik Borzan: Euroopa Liidul lasub kohustus vähendada toidu raiskamist )

 
 

Enamik liikmesriike ja Euroopa Komisjon ei suutnud ära hoida autotootjate korraldatud manipuleerimist heitkoguste mõõtmisel, seisab Volkswageni skandaali ajendil loodud parlamendi uurimiskomisjoni (EMIS) lõppraportis, mis sai täiskogul kinnituse teisipäeval, 4. aprillil. Saadikud soovivad näha tõhusamat järelevalvet ning rõhutavad, et laboritestide asemel peab heitkoguste mõõtmine käima tegelikes tingimustes teede peal. Ülevaate teeb EuroparlTV videolõik. (Loe lähemalt: Parlamendi soovitused: kuidas vältida heitkogustega seotud pettusi autotööstuses )

 

Sõidukite heitkogused: saadikud nõuavad komisjonilt ja liikmesriikidelt tegusid

Täiskogu istung Kaupade vaba liikumine / Tarbijad / Keskkond04-04-2017 - 14:51
Exhausts emissions of a car ©AP Images/European Union-EP  

Asjaolu, et diiselautode lämmastikoksiidide heitkogused on palju kõrgemad reaalsetes sõidutingimustes kui laboritestides, oli ELi riikidele ja Euroopa Komisjonile teada enam kui 10 aastat. Nüüd peaksid nad kiiresti tegutsema, et parandada sõidukite heitkoguste testimist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud hääletasid samuti muudatusi ELi sõidukite tüübikinnitusreeglitesse, et tõhustada sõidukite ohutuse ja keskkonnanõuetele vastavuse teste. (Loe lähemalt: Sõidukite heitkogused: saadikud nõuavad komisjonilt ja liikmesriikidelt tegusid )

 

MEPs call for clampdown on imports of unsustainable palm oil and use in biofuel

Plenary Session Environment04-04-2017 - 13:02
Deforestation for oil palm plantations ©AP Images/European Union-EP  

To counter the impact of unsustainable palm oil production, such as deforestation and habitat degradation, particularly in South-East Asia, the EU should introduce a single certification scheme for palm oil entering the EU market and phase out the use of vegetable oils that drive deforestation by 2020, say MEPs in a resolution voted on Tuesday. (Read more: MEPs call for clampdown on imports of unsustainable palm oil and use in biofuel )

 

Palmiõli tootmine hävitab vihmametsi: parlament juhib teemale tähelepanu

Täiskogu istung Keskkond / Rahvatervis31-03-2017 - 17:09
 

Kontrollimatu palmiõli tootmisega kaasneb vihmametsade hävitamine, mille tõttu on Aasias oma looduslikust elukeskkonnast jäämas ilma ninasarvikud, tiigrid ja orangutangid. Palmiõli kasutatakse aina rohkem biokütuste tootmisel, toiduainetööstuses ja kosmeetikas. Esmaspäeval, 3. aprillil, on parlamendi täiskogul arutelul raport, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles astuma samme vastutustundetu palmiõli tootmise piiramiseks. Raporti hääletus on kavas teisipäeval. (Loe lähemalt: Palmiõli tootmine hävitab vihmametsi: parlament juhib teemale tähelepanu )

 

Kokkuvõte märtsi täiskogust: võitlus toidupettustega, jäätmepakett, Arktika

Täiskogu istung Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus / Keskkond / Toiduohutus17-03-2017 - 11:03
 

Märtsi täiskogul sai kinnituse õigusloome, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu tarneahela ulatuses. Parlament kinnitas positsiooni jäätmepaketti osas, soovides näha olmeprügi taaskasutamist 2030. aastal 70 protsendi ulatuses. Arktikas tuleb säilitada väheste pingetega regionaalne kord, ütleb vastav resolutsioon. Päevakorral oli kangekaelselt püsiv palgalõhe ning USA otsus lõpetada abordiga seotud organisatsioonide rahastamine. (Loe lähemalt: Kokkuvõte märtsi täiskogust: võitlus toidupettustega, jäätmepakett, Arktika )

 

Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist

Täiskogu istung Välissuhted / Keskkond16-03-2017 - 13:35
Picture of iceland glacier lagoon bay  

Neljapäeval vastu võetud resolutsiooni kohaselt on kliimamuutused suurendanud keskkonna- ja julgeolekualaseid väljakutseid Arktikas, sest sulava jää tõttu avanevad uued meresõiduteed ning muutuvad kättesaadavaks uued kalapüügipiirkonnad ja loodusvarad. Resolutsioonis nõutakse Arktika säilitamist väheste pingetega piirkonnana, selle ökosüsteemi kaitsmist ja nafta puurimise keelamist. (Loe lähemalt: Arktika: Saadikud soovivad nafta puurimise keelustamist ja pingete maandamist )

 

Saadikud: Arktikas tuleb vältida pingete tekkimist

Täiskogu istung Välissuhted / Keskkond15-03-2017 - 17:06
Infograafik: mida toob endaga kaasa Arktika sulamine?  

Parlamendi seisukohad ELi Arktika poliitika suhtes on kirjas raportis, mis sai täiskogul kinnituse neljapäeval, 16. märtsil. Raporti üheks autoriks on Eesti saadik Urmas Paet. Kliimamuutused ja keskmise temperatuuri tõus on pannud polaarjää sulama ning see muudab piirkonnas tõenäolisemaks kaubaveod, maavarade ammutamise ja turismi. Kasvavate huvidega võib kaasneda militariseerimine. Vaata infograafikult, millised on Arktikat ees ootavad muutused. (Loe lähemalt: Saadikud: Arktikas tuleb vältida pingete tekkimist )

 
Pile of waste garbage_  

Teisipäeval hääletatud ettepanekute kohaselt tõuseks jäätmete taaskasutuse osakaal tänaselt 44 protsendilt 70 protsendini aastaks 2030. Saadikud soovivad “jäätmepaketi” ettepanekutes piirata ka jäätmete ladestamist 5 protsendini ja vähendada toidujäätmeid tootmis- ja tarneahelas poole võrra aastaks 2030. Vastu võetud muudatused on aluseks parlamendi läbirääkimisteks ELi Nõukoguga. (Loe lähemalt: Parlament: edendada taaskasutust, piirata jäätmeladestust ja toidu raiskamist )

 

Jäätmepakett: taaskasutuse suurendamine toetab ringmajandusele üleminekut

Täiskogu istung Keskkond10-03-2017 - 12:01
Infograafik: prügimajandus Euroopa Liidus  

Kodumajapidamiste ja väikeäride poolt toodetava prügi taaskasutuse määr peab 2030. aastaks kerkima praeguselt 44 protsendilt 70 protsendini, ütleb teisipäeval, 14. märtsil, täiskogul hääletusele tulev parlamendi positsioon. Kõnealused olmejäätmed moodustavad ELis tekkivast prügist kaheksa protsenti. Neli jäätmepaketti kuuluvat direktiivi keskenduvad olmejäätmetele, prügilatele, pakenditele ja kasutuselt kõrvaldatud sõidukitele. (Loe lähemalt: Jäätmepakett: taaskasutuse suurendamine toetab ringmajandusele üleminekut )