Saadikud kiitsid neljapäeval heaks nõukoguga kokkulepitud uued piirmäärad, mis puudutavad pruugitud külmikute, telefonide ja väikeseadmete kogumist ning ümbertöötlemist. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (WEEE) kaasajastud versioonis nähakse ette uued võimalused, kuidas tarbijad saavad tootjaile tagastada pruugitud väikeseadmeid ning kuidas vähendada bürokraatiat tootjatele, kes finantsiliselt vastutavad jäätmekäitluse eest.

"Olen väga rahul, et pärast raskeid läbirääkimisi jõudsime nõukoguga kokkuleppele jäätmete kogumismäärades, mis on küll ambitsioonikad, kuid samas ka saavutatavad. Euroopas hakatakse nüüdsest rohkem taaskasutama toormaterjale ning see on suurepärane uudis nii majandusele kui keskkonnale," ütles raportöör Karl-Heinz Florenz (EPP, Taani) pärast seda kui kokkulepe täiskogul suure enamusega heaks kiideti.


Pärast seda kui nõukogu kiidab ametlikult heaks kaasajastatud direktiivi ning see avaldatakse EL ametlikus teatajas on liikmesriikidel aega 18 kuud, et see siseriiklikusse seadusandlusesse sisse viia.


Kogumine ja ümbertöötlemine


Kõik liikmesriigid peavad suurendama e-jäätmete kogumise mahtusid hoolimata sellest, kas nad juba täidavad praegu kõigile kehtestatud nõudeid, milleks on 4 kg e-jäätmeid isiku kohta aastas.


2016. aastaks peavad kõik saavutama määra, milleks on 45 tonni kogutud e-jäätmeid iga 100 tonni riigis eelmisel kolmel aastal turustatud elektroonikakaupade kohta. 2019. aastaks peavad liikmesriigid saavutama 65% määra, mida arvestatakse riigis turustatud e-kaupade keskmise kaalu põhjal. Kümme riiki, kes peavad oma kogumiskeskusi täiustama, saavad õiguse nimetatud lõpptähtaega edasi lükata aastani 2021 kuid peavad täitma üleminekuperioodi 40%-list määra.


Parlamendil õnnestus läbirääkimistel edukalt kaitsta oma seisukohta, mille järgi oleks tarbijail lubatud tagastada kasutatud väikeseadmeid (nagu näiteks mobiiltelefone) igasse suuremasse elektritarvete poodi, ilma et nad peaksid ostma uue toote.


E-jäätmete eksport


Läbirääkimistel nõudsid saadikud samuti ebaseaduslike jäätmesaadetiste kontrolli tugevdamisest riikidesse, kus e-jäätmeid töödeldakse töötajaile ja keskkonnale ohtlikes tingimustes. Tulevikus peavad eksportijad, mitte enam tolliametnikud, selgelt tõestama, et laevatatav kaup läheb taaskasutuseks või parandustöödeks.


Bürokraatia vähendamine


Elektriliste- ja elektrooniliste kaupade tootjad jäävad ka edaspidi finantsiliselt vastutavateks jäätmekäitluse eest. Kuid neile lihtsustuvad mitmed asjaajamistoimingud: registreerimine, aruandlus, võimalus määrata oma esindaja igasse riiki, kus nad tegutsevad, topelt registreerimistasude välistamine EL liikmesriikides.