1. juulist alanevad oluliselt mobiiltelefonide, nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamise hinnad ELis reisijaile vatsavalt nõukoguga saavutatud kokkuleppele, mille EP neljapäeval, 10. mail heaks kiitis. Uute reeglite kohaselt saavad kliendid osta rändlusteenust ja põhiteenust eri operaatoritelt, mis omakorda suurendab konkurentsi ja alandab hindu.

Uued reeglid hakkavad kehtima 1. juulist 2012 ning asendavad 2007.a. määruse, mis kehtib kuni 30. juunini 2012.


"Mobiilside vahendite kasutamine välismaal jääb endiselt kalliks. Suvepuhkuste perioodil saavad tarbijad osa mõnevõrra soodsamatest tariifidest. Parlamendil on õnnestunud saavutada suund madalamate rändlusteenustasude poole, eriti selles osas, mis puudutab andmesiderändluse teenust. Lisaks saavad tarbijad alates 2014.a. juulist osta põhiteenust ja rändlusteenust eri operaatoritelt. Uued reeglid aitavad turgu avada uutele teenusepakkujaile ning suurendada seeläbi konkurentsi," sõnas raportöör Angelika Niebler (EPP, DE) kolmapäeval toimunud arutelul.


Määrus võeti vastu 578 poolt, 10 vastu  ja 10 erapooletu häälega.


Uued rändlusteenuse hinnapiirid


Saadikute nõudmisel hakkab 1. juulist 2012 kehtima rändlusteenuse hinnalagi 70 eurosenti/megabait interneti kasutamise või andmete allalaadimise eest. Seejärel langeb tasu 45 sendini 2013. aastal ja 20 sendini alates 1. juulist 2012. Praegu ei kehti mobiilsideoperaatoritele piirhindu andmesiderändluse teenuste osas. (vt lisatud tabel)


1. juulist 2012 kehtima hakkav rändlusteenuste hinnalagi on 29 senti/minut helistamise eest  ja 19 senti/minut helistamise eest alates 2014.a. juulist. Praegu kehtiv hinnalagi helistamisel on 35 senti/minut. Odavneb ka tekstisõnumite saatmine praeguselt 11 sendilt 9 sendile alates 1. juulist  tänavu ning 6 sendile alates 1. juulist 2014.


"šokiarvete" vältimine


Alates  1. juulist 2012 hakkavad kliendid, kes reisivad väljaspool ELi, saama hoiatavaid tekstisõnumeid, kui nende kuine kõnede arve hakkab lähenema 50 eurole (ilma käibemaksuta). Seda tingimusel, et võrk, mida nad kasutavad, võimaldab hoiatussõnumite saatmist. See peaks vältima hilisemaid n.ö.  šokiarveid.


Konkurentsi suurendamine rändlusteenuste turul


Alates 1. juulist 2014 saavad tarbijad osta põhiteenust ja rändlusteenust eri operaatoritelt säilitades samal ajal oma põhilise  telefoninumbri.  Teenusepakkujate vahetamine on tasuta ning põhiteenuse pakkuja peab klienti nendest võimalustest teavitama.


Lisaks saavad virtuaalsed mobiilside võrkude operaatorid (MVNOd), st need, kellel endil võrgud puuduvad, alates 1. juulist 2012 õiguse siseneda teiste operaatorite võrkudesse hulgihindade alusel, selleks et pakkuda rändlusteenust. See julgustab operaatoreid arvukamalt konkureerima rändlusteenuste turul. 


Järgmised sammud


Nõukogu võtab uued reeglid vastu juunis ja need rakenduvad EL liikmesriikides alates 1. juulist 2012. Euroopa Komisjon peab andma hinnangu uute reeglite rakendamise tulemustele 30. juunil 2016.


Hulgihindade piirmäärad  (tarbijaile) ilma käibemaksutapraegu

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

andmeside  (megabait)

puudub

70 senti

45 senti

20 senti

helistamine  (minut)

35 senti

29 senti

24 senti

19 senti

vastuvõetud kõned  (minut)

11 senti

8 senti

7 senti

5 senti

SMS ( per SMS)

11 senti

9 senti

8 senti

6 senti


Hulgihindade piirmäärad  (operaatorite vahel) ilma käibemaksutapraegu

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

andmeside  (megabait)

50 senti

25 senti

15 senti


5 senti


helistamine (minut)

18 senti

14 senti

10 senti


5 senti


SMS (per SMS)

4 senti

3 senti

2 senti


2 sentimenetlus:  esimene lugemine (määrus)