©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Teisipäeval andis Euroopa Parlament oma toetuse eelnõule, mille eesmärk on muuta tubakatooted noortele vähem atraktiivseks. Heaks kiidetud eelnõu kohaselt peaksid pakendid olema 65 protsendi ulatuses kaetud terviseohu hoiatusega. Parlament toetas puuvilja- ja mentoolimaitseliste sigarettide ning väikeste pakkide keelustamist. E-sigarette tuleks reguleerida, kuid ravimitega sarnaselt ainult juhul, kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.

"Me teame, et suitsetamist alustavad lapsed, mitte täiskasvanud. Kuigi enamuses liikmesriikides suitsetajate arv väheneb, teeb muret Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmete kohaselt kasvutrend noorte seas mõnedes liikmesriikides", ütles raportöör Linda McAvan (S&D, UK). "Peame peatama noortele suunatud toodete pakkumise tubakatootjate poolt ning tagama, et pakenditel oleksid mõjuvad hoiatused. Kanadas tulid 2001. aastal pakkidele suured hoiatuspildid ja noorte suitsetamine kahanes poole võrra," lisas saadik.


Terviseohu hoiatused: 2/3 pakist, nii esi- kui ka tagaküljel


Kehtivate seaduste kohaselt peaksid terviseohu hoiatused katma vähemalt 30 protsendi ulatuses esiküljge ning 40 protsendi ulatuses tagakülge. Saadikud soovivad suurendada hoiatusi, et need kataks vähemalt 65 protsenti esi- ja tagaküljest. Toote nimetus peaks olema trükitud paki alaossa.


E-sigaretid


Saadikute arvatest tuleks reguleerida e-sigarette, aga sarnaselt ravimitega vaid juhul kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.


Turule viidavate toodete nikotiinisisaldus ei tohiks olla suurem kui 30 mg/ml, neil peaks olema terviseohu hoiatused ning neid ei tohiks müüa alla 18-aastastele isikutele. Tootjad ja importijad peaksid esitama pädevatele asutustele tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest


E-sigarettidele kehtestataks samad reklaamipiirangud, mis tubakatoodetele.


Lisaained ja eristavad maitsed


Saadikud on vastu tubatoodetele eristava maitse andvate ainete lisamisele. Lisaained nagu suhkur, mis on vajalikud tubaka tootmiseks, oleks lubatud, samuti oleks lubatud teatud määratletud lisaained kindlates kogustes. Lisaainele heakskiidu saamiseks peaksid tootjad ja importijad esitama Euroopa Komisjonile taotluse.


Illegaalsete tubakatoodete leviku takistamine


Selleks, et vähendada illegaalsete tubakatoodete levikut, peaksid liikmesriigid tagama, et pakenditel ja veopakenditel on kordumatu identifitseerimistunnus, mille alusel on võimalik tuvastada nende veoteekond.


700000 surma aastas


Kaksteist aastat pärast kehtiva direktiivi jõustumist on suitsetamine jätkuvalt peamine ärahoitav surma põhjus. Suitsetamise tõttu sureb umbes 700000 inimest aastas. Aastate jooksul on suitsetamise vähendamiseks mõeldud meetmed aidanud vähendada suitsetajate arvu 40 protsendilt (EL-15 aastal 2002) 28 protsendini (EL27 aastal 2012).


Edasised sammud


Seaduseelnõud toetas 560 saadikut, vastu oli 92 , ning erapooletuid 32. Raportöör Linda McAvan sai samuti mandaadi EL ministritega läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga saavutada esimese lugemise kokkulepe.


Juhul kui eelnõu sellisel kujul heaks kiidetaks EL Nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt, oleks EL liikmesriikidel 18 kuud direktiivi jõustumisest aega seadused direktiiviga kooskõlasse viia, 36 kuud, et jõustada lisaaineid puudutavad direktiivi, ja kaheksa aastat, et jõustada mentooli puudutavad sätted. Tubakatooted, mis ei vasta direktiivis toodud nõuetele võiksid olla turul kuni 24 kuud jõustumisest, e-sigaretid 36 kuud.