New rules for flight and duty times of pilots should increase flight safety in the EU 

Resolutsiooni ettepanek, mis lükati tagasi kolmapäeval toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu hääletusel, nõudis, et Komisjon võtaks tagasi oma eelnõu lennuaja piirangute kohta pilootidele ja salongipersonalile.

"On tõsiasi, et kõik riiklikud lennuohutuse ametid on toetanud neid meetmeid," ütles EP transpordi ja turismi komisjoni esimees, Brian Simpson, (S&D, UK), enne hääletust toimunud arutelul.


281 saadikut hääletas resolutsiooni poolt, 387 oli vastu ja 66 jäi erapooletuks, mis tähendab, et parlament ei ole vastu Komisjoni lennuaegade piiranguid ja puhkeaja nõudeid reguleeriva eelnõu vastuvõtmisele. Eelnõu eesmärk on ohutuse huvides tagada pilootide ja salongipersonali erksus tööülesannete täitmisel.


Komisjoni eelnõu eesmärk on parandada eksisteerivaid lennuaegade ja puhkeaja nõudeid, muuhulgas vähendades lendude piirangut öösel maksimaalselt 11 tunnini, lisades piirangud lennuajale 12 järjestikkuse kuu arvestuses ning pikendades puhkeaegu, et vältida pilootide ja kabiinipersonali kurnatust.


Nn "komitoloogia" menetluse alusel võib Euroopa Parlament otsustada Komisjoni rakendusaktid tagasi lükata, kuid neisse parandusettepanekuid teha pole võimalik.


Menetlus: kontrolliga regulatiivmenetlus