Doctor with stethoscope ©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Kolmapäeval parlamendi poolt heaks kiidetud eelnõu kohaselt saavad arstid, arhitektid ja teised kutsekvalifikatsiooni omanikud virtuaalse kutsekaardi, mis tagab nendele paremad võimalused juhul, kui nad soovivad asuda tööle teises EL liikmesriigis. Samuti seatakse sisse hoiatusmehhanism, mis teeb raskemaks kutsekvalifikatsiooni omanike tööle asumise teises liikmesriigis, kui neil on tegevuspiirang või keeld päritoluriigis.Euroopa kutsekaart ning ühtne raamistik koolituste jaoks parandavad oluliselt kutsekvalifikatsiooniga töötajate liikumist ning eurooplaste turvalisust, ütles raportöör Benadette Vegnaud (S&D, FR).

Kui konkreetse kutseala jaoks on kasutusele võetud Euroopa kutsekaart, väljastatakse see kutsekvalifikatsiooni omanikele üldjuhul kutsekvalifikatsiooni omaniku päritoluriigi poolt lühiajaliseks töötamiseks teises liikmesriigis ja vastuvõtva liikmesriigi poolt juhul kui kutsekvalifikatsiooni omanik soovib alaliselt ümber asuda teise liikmesriiki.

Olemasoleva liikmesriikidevahelise eletroonilisel infovahetusüsteemil baseeruv Euroopa kutsekaardi süsteem peaks lihtsustama taotlusprotsessi ning säästma aega, sest kutsekvalifikatsiooni omanikud saaksid esitada taotluse erinevalt tänasest ka oma koduriigis.

Hoiatussüsteem

Direktiivi eesmärk on samuti ära hoida arstide, üldõdede või veterinaararstide, aga ka ämmaemandate tööle asumist teise liikmesriiki, kui neil on riiklikud asutused või kohtud piiranud või keelanud tegutseda oma kutsealal. Kõiki liikmesriike peaks sellistest otsustest teatama kolme päeva jooksul.


Reguleeritud kutsealade avalik andmebaas

ELis on enam kui 800 reguleeritud kutseala, millest seitset tunnustatakse kehtiva kutsekvalifikatsiooni direktiivi alusel automaatselt kõigis liikmesriikides. Nendeks on arstid, hambaarstid, proviisorid, meditsiiniõed, ämmaemandad, veterinaararstid ja arhitektid.

Selleks, et parandada läbipaistvust seoses reguleeritud kutsealadega, luuakse reguleeritud kutsealade avalik andmebaas, mida haldab Euroopa Komisjon ja mis sisaldab ka iga kutsealaga hõlmatud tegevuste üldist kirjeldust. Andmebaas pannakse kokku informatsiooni baasil, mille edastavad liikmesriigid, kes peavad näitama, et antud kutseala reguleerimine on proportsionaalne ja ei ole diskrimineeriv.Menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe)