Erasmus+ lubab veel enamal arvul noortel välismaal õppida ja kogemusi omandada ©BELGA/BELPRESS 

Teisipäeval kiideti Euroopa Parlamendis heaks ELi uus Erasmus+ programm, mis toetab õpilaste, õpetajate ja praktikantide õppimist teistes EL riikides. Toetust võivad taotleda ka vabatahtlikud ja noored sportlased. Uus laenugarantii mehhanism lubab taotleda soodsamaid laene magistriõppeks välismaal.

"1995. aastast toimiv Leonardo da Vinci programm on olnud väga edukas. Me ei alusta nullist võitluses noorte töötusega ning pingutustes koolituse ja mobiilsuse valdkonnas, aga peame tagama eksisteerivate programmide piisava rahastuse." ütles raportöör Doris Pack (EPP, DE) enne hääletust toimunud arutelul.


Erasmus+ ühendab EL haridus- koolitus- ja noorteprogrammid (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci ja Grudtvig), samuti toetatakse esmakordselt sporti. Need alamprogrammid säilidavad siiski oma nimed ka edaspidi.


Erasmus+ eelarve on 14,7 miljardit eurot ning selle abil on noortel vanuses 13 kuni 30 aastat võimalik taotleda toetust välismaal õppimiseks. Laenugarantii mehhanism võimaldab õpilastel taodelda laene 12 000 eurost (üheaastase õppeprogrammiga magistriõppe puhul) kuni 18 000 euroni (kaheaastase programmi puhul) teises EL liikmesriigis. Parlament rõhutab, et see mehhanism ei tohiks asendada riiklikke toetussüsteeme ega takistada riiklikul tasandil laenugarantiimehhanismide loomist.


Erasmus+ toetab samuti uusi partnerlusi haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Need peaksid võimaldama õpilastel hankida kogemusi reaalses töökeskkonnas ning välja töötada uusi õppemeetodeid, mis valmistaksid õpilasi paremini ette tööturule sisenemiseks.


Lisainfot Erasmus+ programmi kohta leiab taustainfost (viide paremal).