©Belga/Belgian Freelance/D.Rys 

Kolmapäeval täiskogul hääletusel olnud eelnõu kohaselt oleks kõigil seaduslikult ELis elavatel inimestel võimalik avada põhiteenustega maksekonto selgete lepingutingimuste, võrreldavate tasude ja lihtsa võimalusega vahetada soovi korral teenusepakkujat. Täiskogu hääletus andis mandaadi seaduseelnõu viimistlemiseks liikmesriikidega peetavatel läbirääkimistel.

"Tänapäeval sõltuvad tarbijad ja jaekaubandussektor suurel määral moodsatest makseteenustest. Elektrooniliste makseteenuste pakkumine ei ole väga kulukas ja need teevad tarbijate elu oluliselt lihtsamaks, tõhustavad äritegevust ning aitavad kaasajastada meie majandust. Seetõttu on parlamendi arvates kiiresti vaja, et pangad pakuksid selliseid teenuseid ja anda tarbijatele võimalus langetada informeeritud otsuseid. Parlament on tegutsenud selle eelnõuga väga kiiresti ning nüüd on liikmesriikide kord sama teha, et saaksime töö järgmise aasta kevadel lõpuni viia," ütles raportöör Jürgen Klute (GUE/NGL, DE).


Kõik makseteenuse pakkujad peaksid lubama põhimaksekonto avamist. Sealjuures peaks liikmesriikidel säilima võimalus kehtestada teatud erandeid vastavalt objektiivsetele ja selgelt piiritletud kriteeriumitele. Põhimaksekonto avamine peaks olema võimaldatud igale seaduslikult ELis elavale isikule. Kui inimesel on tegelik seos liikmesriigiga, kus nad konto avamist taotlevad, ei tohi teenusepakkuja sellest keelduda.


Eelnõu kohaselt tuleks tarbijatele jagada selget teavet teenustasude kohta. Lisaks soovib parlament, et makseteenuse pakkuja vahetamisel rakenduvad tasud oleksid taskukohasemad. Igas liikmesriigis peaks olema vähemalt üks sõltumatu internetilehekülg, mis lubaks võrrelda erinevaid pakkumisi ning teenuste kvaliteeti.

 

Põhimaksekonto peaks võimaldama teenuse kasutajal ELi piires teha sissemakseid, sooritada ülekandeid ja võtta välja sularaha. Arvelduskrediiti põhimaksekonto osana ei pakutaks. Kasutajal peaks olema võimalik teenusepakkujat vahetada mõistliku tasu eest.

 

Edasised sammud

 

Parlament andis oma läbirääkijatele mandaadi kõneluste alustamiseks ELi Nõukoguga