Teenager with headphones and smartphone outside-©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

Teisipäeval parlamendi poolt heaks kiidetud uute muusika autoriõiguste reeglite eesmärk on lihtsustada litsentside saamist internetipõhisteteenuste pakkujatele, et edastada muusikat rohkem kui ühes ELi riigis. Eelnõu, mille osas on juba mitteametlik kokkulepe ELi Nõukoguga peaks stimuleerima üle-Euroopaliste internetipõhiste muusikateenuste arengut ja tagama autoriõiguste parema kaitsmise ning autoritasude õigeaegse tasumise.

"Direktiiv kaitseb Euroopa artistide huve ja võimaldab kasutajatele ligipääsu autoriõigustega kaitstud sisule terves Euroopas," ütles raportöör Marielle Gallo (EPP, FR). "Direktiiv annab selge signaali, et autoriõigust saab lihtsalt kohandada ka interneti jaoks. Autoriõigusel on oluline roll digitaalses majanduses," lisas Gallo.


Uute reeglite kohaselt saavad internetipõhiste muusikateenuste pakkujad hankida litsentse autoreid esindavatelt kollektiivsetelt esindamise organisatsioonidelt. Rohkem kui ühes liikmesriigis kehtivad litsentsid peaksid lihtsustama internetipõhiste muusikateenuste pakkumist ELis.


Kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes ei anna ega paku multiterritoriaalseid litsentse oma repertuaari kuuluvate muusikateoste kasutamiseks internetis, saavad esitada teisele kollektiivse esindamise organisatsioonile taotluse sõlmida esindusleping kõnealuste õiguste esindajana teostamiseks. Teatud tingimustel on nad kohustatud seda tegema.


Iga kollektiivse esindamise organisatsioon peab jaotama maksma õiguste omajatele saadaolevad summad välja korrapäraselt, hoolsalt, täpselt. Üldiselt peaks autoritasude maksmine toimuma võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui üheksa kuu möödudes selle eelarveaasta lõpust, mil õigustest saadav tulu koguti.


Õiguste omajatel on õigus valida enda esindamiseks sobiv kollektiivse esindamise organisatsioon, ning sõnaõigus nende õiguseid puudutavates otsustes. Kollektiivse esindamise organisatsioonid peavad täima läbipaistvus- ja aruandenõuded.


Edasised sammud

Parlamendi poolt heaks kiidetud eelnõu tuleb nüüd heaks kiita ELi Nõukogu poolt. Pärast seda on liikmesriikidel 24 kuud aega, et direktiiviga kehtestatu oma seadustesse sätestada.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), esimese lugemise kokkulepe