The flight board at Louis Armstrong International Airport show all flights cancelled - ©BELGA/LANDOV/B.DUKE 

Uuendatavad lennureisijate õigused näevad ette kompensatsiooni maksmist hilinenud lendude eest ning panevad paika selged reeglid lennufirmadele lennureisijate kaebuste menetlemiseks. Vastav õigusloome sai Euroopa Parlamendi heakskiidu kolmapäeval, 5. veebruaril.

Lennureisijate õigused puudutavad peaaegu igat ELi kodanikku, kuid ainult 2% reisijatest saavad pärast kaebuse esitamist kompensatsiooni, ütles raportöör Georges Bach (EPP, LU). Ta lisas, et heaks kiidetud versioon loob mõistliku tasakaalu firmade ja lennureisijate õiguste vahel. Ühelt poolt parandati tarbijakaitset, teiselt poolt aga võeti arvesse paindlikkust, mida lennundussektor vajab.


Vastavalt uutele reeglitele peaksid lennufirmad sisse seadma lennujaamades kontaktpunktid, et teavitada reisijaid nende õigustest ja kaebuste esitamise korrast ning aidata uute lendude broneerimisel või raha tagasimaksmisel. Lennufirmade kontaktisikud võtaksid vastu reisijate kaebusi, sealhulgas ka neid, mis puudutavad kaotatud pagasit.


Lennu hilinemise korral tuleb reisijatele teatada uue lennu väljumise aeg mitte hiljem kui 30 minutit pärast algselt plaanitud väljumist.


Reisijad, kes ostsid edasi-tagasi pileti, peavad saama tagasisõidu lennule ka siis, kui nad esimese otsa piletit sihtkohta reisimiseks ei kasutanud.


Pagas


Reisijaid tuleb reisi broneerimisel varakult informeerida pagasitasudest. Lennule kaasavõetava pagasi lubatud kogust suurendatakse nii, et lisaks lubatud käsipagasile saab kaasa võtta mantli, käekoti ja ühe ostukoti lennujaamast soetatud kaupadega.


Kui lennuettevõtja ei anna kaebusele kahekuulise tähtaja jooksul täielikku vastust, lähtutakse sellest, et ta on reisija nõudeid aktsepteerinud. Kui kompensatsiooni maksmisest keeldutakse "erakorraliste asjaolude" tõttu, tuleb anda reisijale sellekohane kirjalik selgitus.


Õigusloomes on ära toodud ammendav nimekiri erakorralistest põhjustest, milleks võivad olla näiteks poliitilised rahutused, kokkupõrge lindudega, tööseisakud jne.


Pikaajaliste erakorralise olukordade puhul, nagu oli näiteks 2010. aasta tuhapilve juhtum, on lennufirmadel kohustus tasuda reisijate ööbimise kulud mitte rohkem kui viie öö eest.


Tagamaks, et firma pankroti korral reisijad sihtkohta lõksu ei jääks, lisati parlamendi nõudmisel klausel, mis näeb ette garantiimehhanismide kehtestamist, näiteks garantii-fondid või kindlustuspoliisid.


Riigi tasandil peab olema piisav võime, et karistada lennufirmasid, kes lennureisijate õigusi ei austa


Edasised sammud


Täiskogu hääletuse tulemus on parlamendi esimese lugemise seisukoht. Kaasotsustusemenetluse kohaselt võib ELi Nõukogu nõustuda Euroopa Parlamendi seisukohaga või võtta vastu oma seisukoha, et jätkata parlamendiga läbirääkimisi.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine