E-Cigarette in a public place - ©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Kolmapäeval andis parlament heakskiidu direktiivi eelnõule, mis muudaks tubakatooted noorte jaoks vähem atraktiivseks. Direktiivi eelnõu, mille osas on ELi ministritega juba mitteametlikule kokkuleppele jõutud, kohustaks tubakatootjaid katma oma toodete pakendid tervisehoiatustega 65% ulatuses. Ühtlasi reguleeritaks e-sigaretid kas meditsiinitoodetena kui neid esitatakse kui suitsetamisest loobumisele kaasa aitavaid tooteid või tubakatoodetena.
"See on aastate pikkuse töö kulminatsioon, mille taustaks on intensiivne lobitöö tubakatööstuse poolt. Uued meetmed on pikk samm edasi tubaka ohjeldamisel ning aitab vältida järgmise põlvkonna suitsetajate värbamist. Teame, et lapsed, mitte täiskasvanud, alustavad suitsetamisega - suur osa suitsetajatest alustavad suitsetamist enne 18. sünnipäeva," ütles raportöör Linda McAvan (S&D, UK).

 

Praegune kord näeb ette, et tubakatoodete pakendite esikülg peab olema tervisehoiatustega kaetud vähemalt 30% ning tagakülg 40% ulatuses. Uue direktiivi kohaselt tõuseks see mõlemal puhul 65%-ni. Hoiatused peaksid olema pildi kujul, mis ei ole hetkel kohustuslik suuremas osas liikmesriikides. Vähem kui 20 sigaretiga pakkide müümine keelataks riikides, kus nad on veel lubatud.

 

E-sigaretid

 

E-sigaretid olema reguleeritud, kas siis meditsiinitoodetena, juhul kui neid turustatakse kui abivahendid suitsetamisest loobumiseks või tubakatoodetena. Müües e-sigarette tubakatoodetena, ei tohi nende nikotiinisisaldus olla suurem kui 20 mg/ml. Taastäidetavad padrunid oleksid lubatud. Lisaks peaksid e-sigaretid olema lastekindlad, kaetud tervisehoiatustega ning alluma samadele reklaamipiirangutele kui ülejäänud tubakatootedki.

 

Lisaained ja eristavad maitsed


Direktiivi eelnõu kohaselt keelataks tubatoodetele eristava maitse andvate ainete lisamine. Mentoolsigaretid keelataks aastast 2020. Eristava maitse andvad ained oleksid lubatud vesipiibutubaka puhul.


Lisaained nagu suhkur, mis on vajalikud tubaka tootmiseks, oleks lubatud. Lisaained, mis on eriti kahjulikud tervisele oleksid keelatud.

 

Edasised sammud


Direktiivi eelnõu tekst peaks saama ELi Nõukogu heakskiidu 14. märtsil. Liikmesriigid peaksid direktiivis toodud tubakatooteid puudutavad nõuded oma seadustega sätestama kahe aasta jooksul direktiivi jõustumisest.