Jaga seda lehte: 

Eurosaadikud soovivad EP valimistel Eesti eeskujul elektroonilist hääletust 

Euroopa Parlament tegi kolmapäevasel hääletusel rea ettepanekuid EP valimisseaduse muutmiseks. Nii leiavad EP liikmed, et Euroopa Komisjoni presidendi koha pärast peaksid võistlema ametlikult üles seatud, Euroopa tasandi erakondade juhtivad kandidaadid (nn."Spitzenkandidaten"). Nad peaksid kandideerima ka Euroopa Parlamendi valimistel ning olema üles seatud vähemalt 12 nädalat enne valimisi.

Pärast 27. oktoobril toimunud arutelu andsid EP hääletusel oma heakskiidu 1976. aasta valimisseaduse reformimiseks 315 EP liiget (234 olid vastu, 55 jäid erapooletuks).


EP arvates on erinevused liikmesriikide valimiskorralduses vastuolus Euroopa kodanikuks olemise ja sellest tuleneva võrdväärse kohtlemise põhimõttega.


„Soovime viia 1976. aasta valimisseaduse vastavusse uue reaalsusega,“ ütles üks raportööridest Danuta Hübner (EPP, PL) 27. oktoobril toimunud arutelul. „Loodame suurendada kodanike huvi selles olulises Euroopa otsustusprotsessis osalemise vastu.“


„Nooremat põlvkonda tuleks julgustada osalema nendel valimistel. Internetipõlvkond eelistab valida veebi vahendusel, ühe klikiga, selle asemel, et minna linnavalitsusse või kooli seda tegema,“ ütles teine raportöör Jo Leinen (S&D, DE). „Mõnes riigis on valimisnimekirjad lõplikult valmis alles 17 päeva enne valimisi. Ma ei tea, kuidas nii on võimalik kampaaniat teha.“


Parlament toetas samuti ettepanekut hääletusnimekirjade koostamise tähtaja kohta, mille kohaselt tuleks need koostada hiljemalt 12 nädalat enne valimisi.


Suuremate ELi riikide jaoks teevad teevad saadikud ettepaneku kehtestada kolme- kuni viieprotsendiline künnis. Võrreldes tänasega tähendaks see, et künnised tuleks sisse viia Hispaanias ja Saksamaal.


EP liikmed leiavad, et kõigil, sh. välismaal elavatel EL kodanikel peaks olema õigus Euroopa Parlamendi valimistel hääletada võrdväärsetel tingimustel. Seetõttu tuleks EP arvates lubada kõigis EL riikides hääletamist kirja teel, elektrooniliselt ja interneti kaudu.


Kampaania ja valimiste materjalides tuleks kasutada ka Euroopa tasandi parteide visuaale, leiavad saadikud.


Selleks, et ära hoida mitu korda hääletamist, soovivad saadikud, et liikmesriigid jagaksid üksteisega andmeid nende valijate kohta, kellel on rohkem kui üks kodakondsus.


Vastavalt EL aluslepingule on Euroopa Parlamendil õigus algatada EL valimisseaduse muutmine ning teha selleks ettepanekuid, mille peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid.