Jaga seda lehte: 

610 saadikut hääletas 9 kuud tagasi allkirjastatud Pariisi kliimakokkuleppe ELi poolse ratifitseerimise poolt © European Union 2016 -EP 

ÜRO kliimakonventsiooni Pariisi kokkulepe võitluseks kliimamuutustega, mis on esimene seaduslikult siduv globaalne kliimakokkulepe, jõustub järgmisel kuul, kuna jõustumiseks vajalikud tingimused saavad täidetud oodatust varasemalt, pärast seda, kui Euroopa Parlament andis teisipäeval ajaloolisel hääletusel oma nõusoleku kokkuleppe ratifitseerimiseks ELi poolt.

Ratifitseerimine tagab ELile osalemise Pariisi kokkuleppe oluliste osapoolte, sh. USA, Hiina ja India, kohtumisel novembris Marrakeshis.

 

Parlament andis oma nõusoleku Pariisi kokkuleppe ELi-poolsele ratifitseerimisele häältega 610 poolt, 38 vastu, 31 erapooletut.


Pariisi kliimaleppe jõustumiseks peavad vähemalt 55 COP21 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide moodustab kokku vähemalt 55 % maailma kasvuhoonegaaside heitest, selle ratifitseerima. Esimene nõue on juba täidetud ja tänane hääletus võimaldab ka teise nõude täita, luues sellega tingimused leppe jõustumiseks.


“Meie hääletus loob tingimused selleks, et nõuded ratifitseerimiseks saavad täidetud (…). Pariisi kokkuleppe jõustumine vähem kui aasta pärast selle allkirjastamist on suur saavutus, võttes arvesse, et Kyoto protokolli puhul läks selleks aega kaheksa aastat. Tänane hääletus tähendab ka, et EL jätkab juhtrollis võitluses kliimamuutustega,” ütles Euroopa Parlamendi esimees Martin Schulz, kes allkirjastas EP nõusoleku andmise dokumendid ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni,  Prantsusmaa keskkonnaministri ja COP21 presidendi Ségolène Royali, ELi eesistumist esindava Slovakkia riigisekretäri Ivan Korčoki ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri juuresolekul.


“EL on olnud pikka aega juhtivas rollis võitluses kliimamuutustega” ütles Ban Ki-moon enne hääletust. Ta tänas saadikuid ja rõhutas ELi poolse kokkuleppe ratifitseerimise olulisust. Ta lisas samuti, et võitlus kliimamuutustega ei ole ainult üks olulisemaid  väljakutseid tänapäeval vaid on ka võimalus üles ehitada jätkusuutlikum ja konkurentsivõimeline majandus ja stabiilsem ühiskond.


Enamus fraktsioonijuhte rõhutas, et tänane hääletus näitab, et koostöö ja väljakutsetele vastu astumine koos on ainuke võimalik lahendus globaalsetele probleemidele. Nad rõhutasid vajadust kokkuleppe kiire rakendamise järele ja läbirääkimiste jätkamise vajadust globaalsel tasandil. „See on suurepärase koostöö tulemus,“ ütles raportöör Giovanni La Via (EPP, IT).


Videosalvestis allkirjastamistseremooniast ja kõnedestEdasised sammud


Nüüd, kui Euroopa Parlament on andnud oma nõusoleku, saab ELi Nõukogu kirjaliku menetlusega vastu võtta ratifitseerimise otsuse, et EL ja seitse riikliku ratifitseerimisprotsessi lõpetanud ELi liikmesriiki saaksid ratifitseerimisinstrumendid üle anda ÜRO peakorteris New Yorgis sel reedel, 7. oktoobril.


Saadikud hääletavad neljapäeval resolutsiooni, milles sätestatakse prioriteedid järgmiseks läbirääkimiste vooruks, mis toimub novembris Marrakeshis. Järgmises voorus keskendutakse Pariisi kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalike pingutuste tegemisele.


Seitse tänaseks riikliku ratifitseerimisprotsessi lõpule viinud ELi liikmesriiki on Ungari, Prantsusmaa, Slovakkia, Austria, Malta, Portugal ja Saksamaa. Nende seitsme liikmesriigi kasuhoonegaaside heide annab kokku ca viis protsenti maailma kasvuhoonegaaside heitest.


Pariisi kliimaleppe jõustumiseks peavad vähemalt 55 COP21 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide moodustab kokku  vähemalt 55 % maailma kasvuhoonegaaside heitest, andma ÜRO-le hoiule oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja. Tänaseks on seda teinud 62 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide annab kokku 51.89% maailma kasvuhoonegaaside heitest. Euroopa Liidu riigid annavad kokku ca 12 protsenti maailma kasvuhoonegaaside heitest.


Leppe ratifitseerimisel ELi poolt jõustub see Marrakeshis toimuva COP22 kliimakonverentsi ajaks, mis toimub 7-18. novembril 2016.

 

menetlus: nõusolekumenetlus seoses rahvusvaheliste kokkulepetega

12%  ; maailma kasvuhoonegaaside heitest moodustab ELi kasvuhoonegaaside heide 12 protsenti

Jaga seda tsitaati: 
Asjaga seotud isikud 
Paris Climate Conference - COP 21