©AP Images/European Union-EP 

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks määruse, mille eesmärgiks on tagada, et konfliktipiirkondadest pärit mineraalide hankimisel ei soodustataks relvastatud konflikte ja inimõiguste rikkumist. Nn. konfliktimineraalide määrusega sätestatakse konfliktipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ning kulla importijatele kohustus viia läbi kontrolle oma tarneahelates, et tagada mineraalide vastutustundlik hankimine.

“Uuel määrusel võib muuta sõjakoldesse sattunud inimeste elusid. Süsteem toimib vaid siis kui see on paindlik ja kõik osapooled tegutsevad vastutustundlikult,” ütles raportöör Iuliu Winkler (EPP, RO).


“Me ei saa sulgeda silmi kahjule, mida meie tegevus võib tekitada teistes maailma piirkondades. Uued reeglid loovad tingimused seoste läbilõikamiseks konfliktide ja inimõiguste rikkumiste ning meie igapäevaste tarbeesemete vahel” ütles EP kaubanduskomisjoni esimees Bernd Lange (S&D, DE).


Saadikud lisasid määrusesse nõude enamikule tina, tantaali, volframi ja nende maakide konfliktipiirkondadest importijatele kontrollida oma tarneahelaid vastavalt OECD hoolsuskohustuse suunistele. Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu soovisid esialgu sellist kontrollimist vabatahtlikkuse alusel. Järelevalveasutused liikmesriikides peavad tagama, et ettevõtted nõudeid järgivad.


Taaskasutatavate materjalidele ja selliste maakide vähesel määral importijatele, nagu hambaarstid ja kullassepad, need nõuded ei kohaldu.


Neid mineraale ostvaid suuri ELi ettevõtteid (enam kui 500 töötajaga ettevõtted) kutsutakse üles oma hankepraktikatest raporteerima ja liituma vastava ELi registriga.


Euroopa Komisjon peab jälgima uue määruse toimimist, analüüsides nii selle mõju kolmandates riikides, kui nõuete järgimist ELi ettevõtete poolt. Vajadusel võib komisjon kehtestada uusi kohustuslikke meetmeid, juhul kui hoolsuskohustuse täitmine ettevõtete poolt on ebapiisav.


Edasised sammud


Kui ELi Nõukogu on kokkuleppe heaks kiitnud, avaldatakse see ELi Teatajas. Uus määrus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2021.


Fakte 
  • Konfliktimineraale kasutatakse paljudes kõrgtehnoloogilistes toodetes, sh auto-, elektroonika, ja -lennundustööstues, valgustites, tööstusmasinates ja ehetes.