Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks ELi Nõukogu ja EP vahel saavutatud kokkuleppe Ukraina kodanike viisanõudest vabastamise kohta ELi reisimisel.

Uute reeglite alusel saavad biomeetrilise passiga Ukraina kodanikud ELi reisida viisavabalt 90 päevaks 180 päevase perioodi vältel turismi, tuttavate ja sugulaste külastamise ning äritegevuse eesmärgil, kuid mitte töötamiseks. Ukraina kodanikud saavad viisata reisida kõikidesse ELi riikidesse, välja arvatud Iirimaale ja Ühendkuningriiki. Lisaks kehtib viisavabastus reisimisel Islandile, Liechtensteini, Norrasse ja Šveitsi.


Ukraina on täitnud kõik kriteeriumid ja seetõttu on võimalik viisanõue tühistada, ütles raportöör Mariya Gabriel (EPP, BG), lisades, et see on veel üks tugev signaal, et Ukraina on ELi jaoks oluline partner.


Vastavasisulise määruse muutmine võeti vastu häältega 521 poolt, 75 vastu ja 36 erapooletut ja vajab veel heakskiitu ELi Nõukogu poolt. See jõustub suure tõenäosusega juunis, 20 päeva pärast avaldamist ELi Teatajas.


Enne viisavabastuse andmist tugevdas EL viisavabastuse ajutise peatamise mehhanismi, et võimaldada viisanõude taaskehtestamist erakordse olukorra tekkides.