Marju Lauristin.jpg 

Neljapäeval, 20. aprillil toimus Pärnus ajalehtede Postimees ja Pärnu Postimees ning Euroopa Parlamendi infobüroo koostöös arvamusliidrite andmekaitse teemaline arutelu. Üheks peaesinejaks oli EP e-privaatsuse raportöör Marju Lauristin (S&D).

Arutelul „Kes varastab internetis meie südamesaladusi?“ räägiti sellest, kuidas kaitsta inimeste eraelu internetis.


„Kui tahame liikuda ühtse digituru poole, siis tuleb ühtlustada EL riikide andmekaitse reeglid,“ ütles Marju Lauristin. Ta selgitas, et ELis on juba heaks kiidetud üldine kaasajastatud andmekaitseraamistik, mis hakkab kehtima alates 2018. aasta maist.


Isikuandmete kaitse ja eraelu austamine on tähtsad põhiõigused. Euroopa Parlament on alati rõhutanud, et tuleb leida tasakaal turvalisuse suurendamise ning inimõiguste, sealhulgas andmekaitse ja eraelu puutumatuse tagamise vahel.


ELi andmekaitsereform võimaldab inimestel paremini hallata oma isikuandmeid. Nii peab vastavalt uutele reeglitele iga inimene andma väga selge nõusoleku oma andmete kasutamiseks. Samuti peab saama kontrollida, kuidas neid andmeid kasutatakse. Väga karmid karistused on ette nähtud neile, kes isikuandmeid pahatahtlikult kasutada tahavad.


Lisaks järgmisel aastal kehtima hakkavale andmekaitse raamistikule on praegu töös e-privaatsust puudutavad reeglid.  Lähtekohaks on küsimused nagu: kuidas kaitsta paremini inimeste toimetamist sotsiaalvõrgustikes nagu WhatsApp, Facebook Messenger, Skype ja Gmail; kuidas tagada, et andmetöötlust, profileerimist ei kasutataks inimestega manipuleerimiseks; kuidas olla kindel, et demokraatlikud väärtused nagu sõna- ja mõttevabadus on ka internetis kaitstud ning inimeste järel ei nuhita.


Marju Lauristin selgitas, et ühtsete reeglite paikapanekul tuleks lähtuda  üldises kultuuriruumis paika pandud väärtustest. Nii nagu on kombekas käituda "päris" elus, tuleb käituda ka internetis. Nii nagu me ei ava võõraid kirju, ei tohi nuhkida teiste järel ka võõraid e-kirju avades, tõi Marju Lauristin näite. Samal ajal aga peaks jääma tehnoloogiliselt neutraalseks, arvestades valdkonna kiiret arengut.


Eesmärk on saada EL e-privaatsuse reeglid paika samaaegselt uue andmekaitse määruse kehtima hakkamisega, st. järgmise aasta maiks.