Jaga seda lehte: 

Parlamendiliikmed lükkasid tagasi EP õiguskomisjoni ettepaneku alustada läbirääkimisi ELi Nõukoguga autoriõiguse kaitse eeskirjade muutmiseks.

Parlament lükkas tagasi EP õiguskomisjoni otsuse läbirääkimiste alustamiseks 20. juunil komisjonis vastu võetud seisukoha alusel. Vastavalt EP kodukorrale   arutatakse ja hääletatakse nüüd Parlamendi seisukohta läbirääkimisteks ELi Nõukoguga järgmisel täiskogu istungil septembris. Läbirääkimiste alustamist toetas 278 ja vastu oli 318 parlamendiliiget.

 

Raportöör Axel Voss (EPP,DE): “Mul on kahju, et parlamendiliikmete enamus ei toetanud õiguskomisjoni seisukohta. Aga see on osa demokraatiast. Pöördume nüüd selle küsimuse juurde tagasi septembris, et luua digitaalajastu jaoks sobilikud autoriõiguse kaitse eeskirjad, mis arvestavad kodanike huve.”