Jaga seda lehte: 

Kolmapäeval toimunud hääletusel kinnitasid parlamendiliikmed oma seisukoha järgmise ELi pikaajalise eelarve läbirääkimisteks.

Parlament rõhutab oma ühtsust ja valmisolekut läbirääkimisteks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ja väljendab kahetsust, et liikmesriigid ei ole saavutanud märkimisväärseid edusamme ühise seisukoha kujundamisel.

Parlamendiliikmed leiavad, et Euroopa Komisjoni ettepanek ei võimalda EL-il täita juba võetud poliitilisi kohustusi ja reageerida olulistele väljakutsetele tulevikus.

Parlamendiliikmete prioriteetideks on:


  • programmi horisont Euroopa eelarveks määrata 120 miljardit eurot, (Euroopa Komisjoni ettepanekus toodud 83.5 miljardi asemel),
  • tõsta toetust Euroopa strateegiliste investeeringute kavale,
  • suurendada rahastust transpordi infrastruktuuri arendamiseks ja VKEde toetamiseks,
  • säilitada ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika rahastus samal tasemel,
  • kahekordistada noorte tööpuudusega võitlemise eelarvet ja kolmekordistada Erasmus+ eelarvet,
  • seada ELi kliimaeesmärkide toetamise määraks vähemalt 25 protsenti MFF kulutustest, mis peaks kasvama 30 protsendini aastaks 2027.

Saadikud rõhutavad samuti, et ELi omavahendite süsteem on väga keeruline ning ELi kodanike jaoks täiesti mõistetamatu. Uus, lihtsam süsteem vähendaks oluliselt kogurahvatulupõhiseid sissemakseid liikmesriikide poolt ja tagaks piisava rahastuse uue mitmeaastase finantsraamistiku raames.

Nad nõuavad uute omavahendite sisseviimist, mis põhineks hargmaiste ettevõtete maksustamisel (sealhulgas digisektori suurettevõtete maksustamine), plastiku maksul ja heitkogustega kauplemise süsteemist saadaval tulul.

Edasised sammud

Läbirääkimised ELi Nõukoguga saavad alata niipea kui ELi Nõukogu on oma seisukoha kinnitanud. Mitmeaastase finantsraamistiku määrus vajab jõustumiseks Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Parlamendiliikmed soovivad, et kokkulepe saavutatakse enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi selleks, et vältida viivitusi uute programmidega alustamisel, nagu on juhtunud varem.