Jaga seda lehte: 

©AP Images/European Union-EP 
  • Uute autode CO2 heitkoguse vähendamise sihtmäär on 37,5 protsenti aastaks 2030
  • Meetmed madala süsinikuga majanduse ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks
  • Mõõtma peab ka olelusringi heitkoguseid

Saadikud kiitsid kolmapäeval heaks sõiduautode ja kaubikute kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise plaanid aastaks 2030.

ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel uute eeskirjade kohta saavutatud kokkuleppe kohaselt sätestatakse sõiduautode kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgiks 37,5 protsenti aastaks 2030. Euroopa Komisjoni kavandatud eesmärk oli vähendamine 30 protsendi võrra. Väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamise sihtmääraks sätestatakse 31 protsenti.

Madala süsinikuga majandusele üleminek

Tootjad, kelle keskmised heitkogused ületavad piirmäära, peavad maksma ülemäärase heite maksu. Aastaks 2023 peab Euroopa Komisjon andma hinnangu, kas sellisest maksust laekuv summa tuleks eraldada üleminekuks heiteta transpordile ning autotranspordisektori töötajate oskuste arendamiseks.

Olelusringi hindamine

Uute eeskirjade kohaselt tuleb autode heitkoguste kogu olelusringi hinnata ELi tasandil. Komisjon peab hindama ka seda, kas on vajadus ühise hindamismetoodika järele hiljemalt aastaks 2023 ning vajadusel esitama vastavad seadusandlikud ettepanekud.

Transport on ainus sektor, mis pole toimunud kasvuhoonegaaside heitkoguste märkimisväärset langust alates 1990. aastast. Euroopa Keskkonnaagentuuri andmed näitavad, et transpordisektoris tekitab kõige rohkem kasvuhoonegaase maanteetransport (72,9% aastal 2016).