Ajakirjanike akrediteerimine 

 

Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemiseks ja seal töötamiseks peavad ajakirjanikud, fotograafid ja võtterühmad taotlema trükimeedia akrediteeringut või audiovisuaalse meedia eriakrediteeringut.

Eelöeldu kehtib neile isikutele, kel puudub ELi institutsioonide ühine akrediteering. Euroopa Parlamendis on võimalik taotleda kaht tüüpi akrediteeringut:

  • Lühiajaline (piiratud kehtivusega) luba
  • Aastane luba

Kõigil akrediteeritud ajakirjanikel on lisaks ligipääsule hoonetesse võimalus kasutada ajakirjanike jaoks ette nähtud ruume ja vahendeid.

Lühiajaline akrediteering

Lühiajalise akrediteeringu all mõeldakse perioode ühest päevast kuni jooksva nädala lõpuni.

Ajakirjanikud, kes ei viibi alaliselt Brüsselis, Strasbourgis või Luxembourgis, võivad taotleda akrediteerimist konkreetseks ajavahemikuks. Selleks tuleb end kasutajana registreerida järgneval aadressil. Registreerimise kinnituseks saabub kasutajakonto loomisel sisestatud e-posti aadressile kiri saatjalt noreply@europarl.europa.eu. Kui konto loomine on kasutaja poolt kinnitatud, võib taotluse esitada veebis, logides sisse akrediteerimise veebilehel.

Kasutajakonto loomisel tuleb esitada:

  • Isikufoto kuvasuhtega 3x4, .jpeg formaat, suurusega +/- 100 kB
  • Isikut tõendava dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev
  • Pressikaardi koopia või toimetaja kiri

Kui taotlus on vastu võetud, saab sissepääsuloa kätte akrediteerimiskeskusest (kontakt allpool). Luba väljastatakse ainult kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.


Aastane akrediteering

Ajakirjanikud, kes vahendavad regulaarselt uudiseid Euroopa Parlamendi kohta ning/või asuvad alaliselt Strasbourgis/Brüsselis või Luksemburgis, võivad esitada taotluse aastaseks akrediteeringuks, mis kehtib Euroopa Parlamendi kolmes peamises tööpaigas. Hetkel ei ole võimalik kasutajakonto kaudu taotleda pikaajalist akrediteeringut.

Ajakirjanike akrediteerimise reeglid ja taotluse ankeet.

Audiovisuaalse meedia akrediteering

Parlamendi hoonetes filmimiseks ja pildistamiseks peavad kõik meediaväljaannete esindajad taotlema audiovisuaalüksusest eraldi akrediteeringut. Luba väljastatakse akrediteerimiskeskusest ning selle taotlemiseks tuleb eelnevalt saata e-kiri aadressil media.accreditation@ep.europa.eu. Samuti on nõutav läbi lugeda ja allkirjastada eeskirjad Euroopa Parlamendis filmimiseks ja pildistamiseks.


Loa taotlemine fotograafidele ja kaameraoperaatoritele, kes ei ole ajakirjanikud

Fotograafid ja kaameraoperatorid, kes on parlamenti kutsutud saadikute või parlamendi üksuste poolt ürituste raames või kommunikatsioonimaterjalide tegemiseks, peavad samuti filmimiseks ja pildistamiseks luba (non-media recording permit) taotlema. Taotluse esitab vastav saadik või parlamendi üksus ja/või fotograaf/kaameraoperaator 24 tundi enne parlamenti saabumist, saates taotluse aadressil media.accreditation@ep.europa.eu. Antud luba ei taga ajakirjanikega võrdset sissepääsu Euroopa Parlamenti, vaid on võrdne külastajate sissepääsuloaga. Vastav parlamendi üksus või saadik on kohal salvestiste tegemise ajal ja vastutab selle eest, et filmimisel/pildistamisel järgitakse selleks ette nähtud eeskirju.

Akrediteerimiskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad

Brüsselis:

Akrediteerimiskeskus (Press and Visitors’ entrance)

Paul-Henri Spaak hoone

PHS -1C029, Rue Wiertz 60.

E-N 08.30 -17.45

R 08.30-13.00


Strasbourgis (täiskogu istungite ajal):

Akrediteerimine toimub pressisissepääsu juures, LOW hoones, sisehoovi (Bronislaw Geremek Agora) esimene sissepääs vasakul.

E 12.00 - 20.00

T-K 08.00- 20.00

N 08.00 kuni osaistungi lõpuni.


Seotud info:

ELi institutsioonide ühine ajakirjanike akrediteering (Euroopa Komisjon)

Ajakirjanike akrediteerimine ELi Nõukogus