Pressiesindaja teenistus 

Pressiesindaja üksus vastab meedia küsimustele, mis ei ole otseselt seotud Euroopa Parlamendi õigusloomealase tegevusega, ning reageerib Euroopa Parlamendi kohta levitatavale väärinfole. Reageerimiseks vajalikku faktilist teavet antakse ka parlamendiliikmetele ja ametnikele. Pressiesindaja üksust juhib Marjory van den Broeke, kes on ka Euroopa Parlamendi pressiesindaja asetäitja.