Euroopa valimised 2019 

 
 

Jaga seda lehte: 

Euroopa valimised 23.-26. mail 

Mais valivad sajad miljonid Euroopa kodanikud uue Euroopa Parlamendi. ELi kodanikud hindavad kandidaate ja programme hoolikalt enne valiku langetamist, mis kujundab meie piirkonna tulevikku ja Euroopa Liidu rolli maailmas veel aastakümneid. Euroopa Liitu, ainulaadset ühisprojekti, mille aluseks on rahumeelne koostöö, ohustavad koos saavutatu lammutamist soovivad jõud.

Hiljutised uuringud näitavad, et pooldav hoiak ELi suhtes on tõusuteel. 48% Euroopa kodanikest usub, et „nende hääl ELis läheb arvesse”. Vaatamata teatud erinevustele liikmesriikide vahel, on tegemist kümneprotsendilise tõusuga viimase kümne aasta jooksul.

Siiski seisab palju tööd veel ees.

Euroopat tuleb muuta ning juba saavutatut tõhustada, kuulates kodanike muresid ja neile reageerides.

Lähikuudel uurivad kodanikud seda, mida ja kuidas teeb Euroopa Liit nende kaitseks, uute võimaluste loomiseks ja tugeva Euroopa Liidu maine kujundamiseks väljaspool Euroopat. Nad ootavad lahendusi probleemidele rändevoogude, julgeoleku, keskkonna ja tööhõive osas. Tuleb teha kõvasti tööd selle nimel, et ELi kodanikud oleksid teadlikud tulemustest, mida parlamendiliikmed pidevalt saavutavad, näiteks varjupaigareform, tihedam koostöö Aafrika riikidega võitlusel terrorismi vastu, dumpinguvastased meetmed Euroopa töökohtade kaitseks, veebihiiglaste vastutusele võtmine ning andmekaitse.

Alates 2017. aastast oleme seadnud Euroopa Parlamendi - ainsa ELi otsevalitud institutsiooni - Euroopa tulevikku käsitleva arutelu keskmesse. Valitsusjuhid on regulaarselt kutsutud Euroopa Parlamendi ette, et visandada oma tulevikunägemusi. See on toonud kaasa elava arutelu, mis loob aluse Euroopa projekti täiustamiseks.

Samuti võtsime Strasbourgis vastu üle 8000 ja Brüsselis üle 800 noore kodaniku, mis võimaldas meil saada parema ülevaate järgmise põlvkonna lootustest ja muredest, aga eelkõige sellest, kuidas me saame Euroopat üheskoos edasi arendada.

Meedial on keskne roll avalikkuse arvamuse teavitamisel ja kajastamisel Euroopa Parlamendi valimiste eel. Jälgimaks kampaaniaid üksikutes liikmesriikides, mõistmaks nende mõju ja muudatusi, mida valimised 2019. aastal Euroopa Parlamendile toovad, oleme koostanud veebipõhise pressimaterjalide komplekti, mida ajakohastatakse regulaarselt. See sisaldab muuhulgas kasulikke kontakte, ülevaadet parlamendi tööst ja saavutustest praeguse mandaadi jooksul, valimisrakendust kaasaskantavatele seadmetele, linke taustamaterjalidele, graafikale ning uuringutele, et aidata teil kiiresti leida vajalik ja ajakohane teave.

Täname teid kogu tehtud töö eest, et tuua Euroopa Liit oma kodanikele lähemale.


Antonio Tajani

Euroopa Parlamendi president