Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Laatste nieuws

Persbericht

 
 
 
 

Laatste stap hervorming visserijbeleid

Plenaire vergadering Visserij16-04-2014 - 18:45
Fishermen pull out their nets from water aboard the fishing boat "Kanedevenn" as they fish sardines on September 24, 2013 in Quiberon, western France.  

Vissers krijgen EU-hulp om te voldoen aan het hervormde, gemeenschappelijke visserijbeleid. Het EP stemde woensdag in met operationele regels voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het fonds helpt vissers te voldoen aan het teruggooiverbod, bijvoorbeeld door investeringen in selectiever vistuig te stimuleren. Ook draagt het fonds bij aan verbetering van gegevensverzameling, haveninfrastructuur en werkomstandigheden. EU-visserij zal hierdoor verduurzamen. (Lees meer: Laatste stap hervorming visserijbeleid)

 
 

Snellere EU-hulp na natuurrampen in Europa

Plenaire vergadering Regionaal beleid16-04-2014 - 18:41
L'Aquila, Italy - The fifth anniversary of the L'Aquila earthquake will be marked on 06 April 2014  

EU-hulpverlening moet sneller en efficiënter op gang komen in lidstaten en kandidaat-lidstaten die getroffen worden door overstromingen of andere natuurrampen. Woensdag nam het Parlement nieuwe regels aan voor het EU Solidariteitsfonds (EUSF) waar met de raad al een akkoord over was bereikt. Onder de nieuwe regels wordt de deadline voor de aanvraag van hulp na een natuurramp bijvoorbeeld verlengd van 10 naar 12 weken. (Lees meer: Snellere EU-hulp na natuurrampen in Europa)

 
 

Invasieve uitheemse soorten: een bedreiging voor onze biodiversiteit

Plenaire vergadering Milieu16-04-2014 - 17:45
Aziatische hoornaar die een bij aanvalt  

Biodiversiteit en ecosystemen in Europa worden blootgesteld aan bedreigingen en één van de ergste bedreigingen vormen planten en dieren afkomstig uit andere delen van de wereld of Europa. "Invasieve exoten zijn de tweede belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit, na habitatverlies en ze zijn ook erkend als een belangrijke oorzaak van het uitsterven van soorten", legt rapporteur Pavel Poc uit. Het EP keurde op woensdag 16 april nieuwe regels goed om deze ‘invasieve exoten’ aan te pakken. (Lees meer: Invasieve uitheemse soorten: een bedreiging voor onze biodiversiteit)

 
 

MEPs refer new rules on re-registering cars back to committee

Plenary Session Transport16-04-2014 - 15:33

Draft rules to simplify re-registering of car or motorbike when the owner moves to a new EU country were referred back to the Internal Market Committee on Wednesday for further discussion, because the Council of Ministers was not yet ready to close a deal on them. (Read more: MEPs refer new rules on re-registering cars back to committee )

 
 

100 jaar na begin WO1: Neem vrede en stabiliteit nooit als vanzelfsprekend aan

Plenaire vergadering Instellingen16-04-2014 - 14:58
Vlnr Martin Schulz, Evangelos Venizelos, José Manuel Barrosso, Joseph Daul, Hannes Swoboda, Guy Verhofstadt, Daniel Cohn-Bendit, Martin Callanan, Gabriele Zimmer en  Nigel Farage  

Een eeuw geleden stond Europa aan het begin van één van de dodelijkste conflicten in haar geschiedenis, één die de kaart voor altijd zou veranderen: De Eerste Wereldoorlog. Op woensdag 16 april gaven de leden in een debat de waarschuwing dat vrede en stabiliteit nooit als vanzelfsprekend beschouwd mogen worden. Zij riepen op tot meer integratie en benadrukten het belang van de strijd tegen het nationalisme om vrede, stabiliteit en veiligheid in Europa te waarborgen. (Lees meer: 100 jaar na begin WO1: Neem vrede en stabiliteit nooit als vanzelfsprekend aan)

 
 

Parlement wil af van vervuilende plastic zakjes

Plenaire vergadering Milieu16-04-2014 - 14:00
A shopper with carrier bags as ministers have made a "complete mess" of moves to introduce a 5p charge on carrier bags in England  

EU-lidstaten moeten de consumptie van de meest gebruikte en vervuilende plastic zakjes met minstens 80% terugbrengen in 2019. Dat staat in een ontwerptekst die het Parlement woensdag goedkeurde. EP-leden raden het opleggen van belastingen, heffingen, handelsbeperkingen of een verbod aan. Vervuiling door plastic draagtassen is een groot milieuprobleem en verontreinigt vooral oppervlaktewater en ecosystemen in het water. (Lees meer: Parlement wil af van vervuilende plastic zakjes)

 
 

EP wil import uitheemse dieren- en plantensoorten voorkomen

Plenaire vergadering Milieu16-04-2014 - 13:58
Asian tiger mosquito feeding on a human blood.  

Uitheemse planten en dieren, zoals de Aziatische tijgermug, zullen straks moelijker de EU binnenkomen. Het EP heeft woensdag ingestemd met maatregelen die moeten voorkomen dat soorten die tóch binnenkomen en zich verspreiden, economische en ecologische schade kunnen aanrichten. Het wetsvoorstel verbant soorten die van "Unie-belang" zijn. Ook moeten lidstaten samenwerken om deze soorten uit te roeien. (Lees meer: EP wil import uitheemse dieren- en plantensoorten voorkomen)

 
 

Nieuwe regels financiering Europese politieke partijen en stichtingen

Plenaire vergadering Instellingen16-04-2014 - 13:56

Het Parlement heeft woensdag ingestemd met nieuwe regels voor de financiering van Europese politieke partijen en aan hen gelieerde stichtingen. De nieuwe regels, waar een akkoord met de Raad over was bereikt, verduidelijken de financieringsregels en benadrukken het Europese karakter van deze partijen. Ook het toezien op naleving van de regels en mogelijke boetes bij schending hiervan maken onderdeel van het pakket. (Lees meer: Nieuwe regels financiering Europese politieke partijen en stichtingen)

 
 

Betere aanpak nep-detachering

Plenaire vergadering Sociaal beleid / Werkgelegenheidsbeleid16-04-2014 - 13:52
Construction workers do their job on the site of the European Central Bank's (ECB) new headquarters in Frankfurt am Main, central Germany  

Werknemers die tijdelijk in het buitenland zijn gedetacheerd in de dienstensector genieten meer bescherming dankzij een tekst die woensdag door het Parlement werd aangenomen. EP-onderhandelaars scherpten het voorstel aan door beter onderscheid te maken tussen daadwerkelijke detachering en pogingen om de wet te omzeilen. Lidstaten krijgen ook meer flexibiliteit bij het uitvoeren van inspecties. Hoofd- en onderaannemer worden hoofdelijk aansprakelijk bij overtredingen. (Lees meer: Betere aanpak nep-detachering)

 
 

The share of EU member states’ budget contributions that is based on gross national income (GNI) should be cut from 64% to 40% of total EU revenue and replaced by real “own resources”, says Parliament in three resolutions voted on Wednesday. Value-added tax based revenue, which today provides 11% of the EU budget, also needs drastic reform, it adds. (Read more: EU “own resources” should cut member states’ contributions to EU budget)