Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodajstvo

Tlačové správy

 
 
 
 

Hlavné udalosti májového plenárneho zasadnutia

Plenárne zasadnutie Inštitúcie22-05-2015 - 10:13
 

Počas plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo v Štrasburgu od 18. do 21. mája poslanci odhlasovali pravidlá zabraňujúce tomu, aby sa teroristické skupiny financovali prostredníctvom predaja minerálov. Členské štáty vyzvali k tomu, aby sa opätovne pustili do rokovaní ohľadom harmonizácie materskej dovolenky v celej EÚ. Plénum odobrilo i prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí a diskutovalo aj o krokoch potrebných na vyriešenie ilegálnej imigrácie. (Čítať ďalej: Hlavné udalosti májového plenárneho zasadnutia )

 

Firmy s finančnými ťažkosťami dostávajú vďaka Parlamentu druhú šancu

Plenárne zasadnutie Spravodlivosť a vnútorné veci / Hospodárske a menové záležitosti21-05-2015 - 15:21
Drevené kladivo sa chystá udrieť na malý plastový domček  

V dôsledku platobnej neschopnosti firiem, ktoré nevládzu uhrádzať svoje faktúry a dlhy, prichádza v EÚ každoročne o prácu až 1,7 milióna ľudí. 400 tisíc z týchto stratených pracovných miest má na svedomí insolvencia týkajúca sa viacerých krajín EÚ. V stredu 20. mája preto EP prijal nové pravidlá pre medzinárodné konkurzné konania, ktoré dávajú firmám druhú šancu, ale takisto poskytujú riešenia na obdobie pred samotným úpadkom firmy, aby sa tak podnikom pomohlo vyrovnať sa so začínajúcou krízou. (Čítať ďalej: Firmy s finančnými ťažkosťami dostávajú vďaka Parlamentu druhú šancu )

 

EP: Členské štáty sa musia urýchlene pripraviť na nové bezpečnostné výzvy

Plenárne zasadnutie Vonkajšie vzťahy21-05-2015 - 13:07

Súčasná bezprecedentná miera nestability na hraniciach EÚ si vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty na seba okamžite prevzali väčšiu mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a obranu, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali členské štáty na efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, posilnenie súdržnosti medzi externými a internými bezpečnostnými nástrojmi a dôslednejšie zdieľanie zdrojov. (Čítať ďalej: EP: Členské štáty sa musia urýchlene pripraviť na nové bezpečnostné výzvy )

 

Human rights: Zimbabwe; Thailand; Swaziland

Plenary Session Humanitarian aid / Development and cooperation21-05-2015 - 12:20

Parliament passed three resolutions on Thursday, calling for Zimbabwean human rights activist Itai Dzarana to be found immediately; the release of all political prisoners in Swaziland; protection for Rohingya asylum seekers and action against human trafficking in Thailand. (Read more: Human rights: Zimbabwe; Thailand; Swaziland )

 

Alojz Peterle: EÚ potrebuje pri stabilizácii BJR Macedónsko konať s odhodlaním

Plenárne zasadnutie Inštitúcie / Rozšírenie20-05-2015 - 18:36
Alojz PETERLE  

Dnes podvečer sa Parlament venuje politickej kríze v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Svoju účasť v rozprave prisľúbila i Vysoká predstaviteľka EÚ Federica Mogherini. Balkánskou krajinou, ktorá v roku 2005 získala titul kandidátskej krajiny, v posledných dňoch otriasa násilie a masové demonštrácie. Ešte pre začatím dnešnej plenárnej debaty sme oslovili poslanca Alojza Peterleho, šéfa delegácie pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, ktorý sa s nami podelil o svoj názor. (Čítať ďalej: Alojz Peterle: EÚ potrebuje pri stabilizácii BJR Macedónsko konať s odhodlaním )

 

Konfliktné nerasty: Parlament žiada povinnú certifikáciu pre únijných dovozcov

Plenárne zasadnutie Vonkajší/medzinárodný obchod20-05-2015 - 17:58
Certifikácia pôvodu nerastov by prispela k zastaveniu prílevu financií pre ozbrojené skupiny v konfliktných oblastiach, napríklad na severovýchode Konga  

Dovozcovia cínu, tantalu, volfrámu a zlata určeného na výrobu spotrebných tovarov by mali podliehať únijnej certifikácii. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré v stredu schválil Európsky parlament pomerom hlasov 402 (za): 118 (proti): 171 (zdržalo sa hlasovania). Cieľom navrhovaných opatrení je zabezpečiť, aby títo importéri neprispievali ku konfliktom a porušovaniu ľudských práv v konfliktných oblastiach. (Čítať ďalej: Konfliktné nerasty: Parlament žiada povinnú certifikáciu pre únijných dovozcov )

 

Ako poslanci vnímajú plány Komisie v oblasti prisťahovalectva?

Plenárne zasadnutie Spravodlivosť a vnútorné veci20-05-2015 - 17:33
Martin Schulz  

V stredu 20. mája poslanci rokovali o tom, čo robiť s návalmi migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do EÚ častokrát aj za cenu vlastného života. Podpredseda Komisie Frans Timmermans a komisár zodpovedný za migráciu Dimitris Avramopoulos plénu predstavili viacero opatrení, ktoré Komisia hodlá v tejto oblasti prijať. Navrhované kroky zahŕňajú napríklad premiestňovanie imigrantov z krajín, do ktorých prichádzajú, ich preberanie z krajín mimo EÚ ako aj navýšenie prostriedkov na kontrolu hraníc. (Čítať ďalej: Ako poslanci vnímajú plány Komisie v oblasti prisťahovalectva? )

 

Materská dovolenka: Poslanci naliehavo žiadajú Radu, aby obnovila rokovania

Plenárne zasadnutie Práva žien/Rovnosť príležitostí20-05-2015 - 16:00
Poslanci naliehavo žiadajú ministrov, aby pokračovali v rokovaniach s cieľom dospieť k dohode na znení smernice o materskej dovolenke a zlepšiť tak situáciu tehotných a dojčiacich žien.  

Poslanci prostredníctvom v stredu schváleného uznesenia požiadali Európsku komisiu, aby nestiahla návrh smernice o materskej dovolenke, ktorého prijatie blokuje už štyri roky Rada ministrov EÚ. Parlament tiež vyzval ministrov, aby pokračovali v rokovaniach a dohodli sa na spoločnej pozícii ako východiska pre následné vyjednávania s poslancami na finálnom znení legislatívneho textu. (Čítať ďalej: Materská dovolenka: Poslanci naliehavo žiadajú Radu, aby obnovila rokovania )

 

Prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom

Plenárne zasadnutie Spravodlivosť a vnútorné veci / Hospodárske a menové záležitosti20-05-2015 - 13:49
Money Laundry  

Mená konečných vlastníkov podnikov budú uvádzané v centrálnych registroch členských štátov, ktoré budú prístupné pre vnútroštátne orgány aj pre osoby s legitímnym záujmom, napríklad investigatívnych novinárov. Vyplýva to z dohody s Radou, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Nová smernica by mala pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým trestným činom a financovaniu terorizmu. Poslanci tiež schválili nové pravidlá umožňujúce jednoduchšie vystopovanie finančných transferov. (Čítať ďalej: Prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom )

 

Olive trees: MEPs demand action to halt spread of killer bacteria

Plenary Session Agriculture20-05-2015 - 13:45

The EU must take effective measures to prevent the spread of Xylella fastidiosa bacteria beyond Italy, where it is severely damaging olive trees, says a resolution passed by Parliament on Wednesday. MEPs welcome EU import restrictions on plants from affected areas in third countries but say more may be needed. They also urge that growers be compensated for their losses, and suggest stepping up funding for research to combat the bacteria, which may attack other plants. (Read more: Olive trees: MEPs demand action to halt spread of killer bacteria )