Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Nyhetsrummet

Pressmeddelanden

 
 
 
 
Loggan för Europeiska Karlspriset för ungdomar 2015  

Sökandet har börjat efter 2015 års vinnare av Europeiska Karlspriset för ungdomar har börjat. Är du mellan 16 och 30 år och har organiserat ett projekt med en europeisk dimension? Du har på dig fram till den 23 februari att ansöka med ditt projekt och ta chansen att vinna pengar så väl som en resa till Aachen och Europaparlamentet. (Läs mer: Deadline för att ansöka till Europeiska Karlspriset, nu 23 februari – ta chansen )

 
 

Chatta med Manfred Weber om aktuella EU-frågor

Övrigt Institutioner30-01-2015 - 12:44
Bildcollage på parlamentets Facebook-profil och Webers profil.  

Det är tuffa tider – den Europeiska unionen möter många utmaningar i form av krisen, arbetslöshet, invandringsfrågor, globalisering och ett antal olika säkerhetsfrågor. Vad innebär framtiden för unionen? Diskutera på Facebook tillsammans med Manfred Weber, som är ordförande för den största politiska gruppen i parlamentet, EPP (European People's Party), där bland annat moderater och kristdemokrater ingår. (Läs mer: Chatta med Manfred Weber om aktuella EU-frågor )

 
 

Fishermen will have two years to “adapt” before sanctions for failing to comply with the new Common Fisheries Policy (CFP) discard ban take effect, under a tentative deal struck by Parliament and Council on Thursday, with European Commission help. The agreement amends the “omnibus” regulation setting out detailed arrangements for enforcing the ban. (Read more: Discard ban: MEPs delay enforcement of sanctions on fishermen who fail to comply )

 
 
Maroš Šefčovič i Energiutskottet den 26 januari.  

EU löper ständig risk att drabbas av avbrott i energiförsörjningen. "Tio procent av våra hushåll har inte råd med ordentlig uppvärmning och alltför mycket energi slösas bort", sade Maroš Šefčovič, vice-ordförande i kommissionen, med ansvar för energiunionen, under ett möte med Miljö- och Energiutskotten den 26 och 27 januari. Han presenterade sin vision för hur energiunionen ska tackla dessa utmaningar. Den 5-6 februari hålls även ett interparlamentariskt seminarium i Turkiet om energisäkerhet. (Läs mer: Energiunionens utmaning: att säkra Europas energiförsörjning )

 
 

Climate change: MEPs discuss roadmap to Paris conference

Plenary Session Environment28-01-2015 - 20:16
The logo of the upcoming UN Climate Change Conference, the Cop 21 summit in Paris, on January 14, 2015. ©BELGA/AFP/J.Demarthon  

The roadmap to the 21st UN climate conference, in Paris (France) in December, was debated by MEPs, the Latvian Presidency and Commissioner Arias Cañete on Wednesday. The conference of parties (COP21) to the UN Convention on Climate Change aims to deliver a worldwide climate agreement to replace the Kyoto Protocol. (Read more: Climate change: MEPs discuss roadmap to Paris conference )

 
 

Juncker plan welcomed by most political groups

Plenary Session Economic and monetary affairs28-01-2015 - 19:33
Euro illustration  

The Commission vice-president for growth and investment, Jyrki Katainen, called on Parliament on Wednesday to do its utmost to ensure the Juncker plan for strategic investment would be up and running by June. He stressed the importance of the plan's three pillars: the fund itself, the project pipeline and the completion of the internal market. (Read more: Juncker plan welcomed by most political groups )

 
 

ISDS och regleringsfrågor – känsliga delar i handelsavtalet med USA i fokus

Övrigt Handel med tredje land28-01-2015 - 18:46
Två fartyg © BELGA_AGEFOTOSTOCK  

EU:s och USA:s förhandlingar om ett frihandelsavtal, TTIP, fortsätter. Avtalet, som väntas skapa nya jobb och stimulera ekonomin på båda sidor Atlanten innehåller också känsliga delar, som tvistlösningsmekanismen ISDS, där icke nationella skiljedomstolar avgör fall där företag kan ha diskriminerats. Den 27 januari möttes utskotten för internationell handel och rättsliga frågor med en rad experter för att belysa frågorna. (Läs mer: ISDS och regleringsfrågor – känsliga delar i handelsavtalet med USA i fokus )

 
 

Livesändning: Kammaren debatterar färdplan för klimatavtal i Paris

Plenarsammanträde Miljö28-01-2015 - 18:06
Nyhetsgrafik om klimatförändringarna  

På onsdagskvällen den 28 januari diskuterar ledamöterna färdplanen fram till ett nytt internationellt klimatavtal i Paris, tillsammans med representanter från rådet och EU-kommissionen. Länder måste förhandla fram ett nytt avtal då det gällande Kyotoprotokollet löper ut år 2020. Vid FN:s klimatsamtal i Lima i december arbetade experter, politiker och organisationer med att förbereda slutförandet av ett avtal i Paris i december 2015. Vår nyhetsgrafik visar hur växthusgaser påverkar klimatet. (Läs mer: Livesändning: Kammaren debatterar färdplan för klimatavtal i Paris )

 
 

Parlamentet ger sina åsikter om bekämpning av terrorism

Plenarsammanträde Rättsliga och inrikes frågor28-01-2015 - 16:59
MEPs give their views on measures to tackle terrorism during a debate with Commissioner Dimitris Avramopoulos today in the EP hemicycle  

Åtgärder för att bekämpa terrorism, som förslaget om passageraruppgifter, EU:s polisbyrå Europols roll, bättre informationsutbyte, bekämpande av radikalisering och den planerade europeiska säkerhetsagendan var ämnet för en parlamentsdebatt med inrikeskommissionären Dimitris Avramopoulos på onsdagseftermiddagen. Under nästa plenarsammanträde, 9-12 februari, röstar parlamentet om en resolution om frågan inför februaritoppmötet, som ska handla om terrorismbekämpning. (Läs mer: Parlamentet ger sina åsikter om bekämpning av terrorism )

 
 

Ledamöter debatterar insatser mot terrorism

Plenarsammanträde Rättsliga och inrikes frågor28-01-2015 - 13:51
Ett pass skannas vid en gränskontroll ©BELGA_ZUMAPRESS  

Attackerna i Paris nyligen har fått medlemsländer och EU-institutioner att omvärdera sin säkerhetspolitik, och föreslå nya initiativ i kampen mot terrorism. På onsdag debatterar ledamöter dessa å andra åtgärder mot terrorism tillsammans med kommissionär Dimitris Avramopoulos i kammaren. Bland åtgärderna finns bland annat åtgärder för att förebygga radikalisering och tillgång till vapen, samt EU:s säkerhetsagenda för 2015-2020, och förslag om passageraruppgifter. Se debatten live från kl 15. (Läs mer: Ledamöter debatterar insatser mot terrorism )