Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Nyhetsrummet

Pressmeddelanden

 
 
 
 

Development MEPs urge EU countries to stick to foreign aid commitments

DEVE Development and cooperation20-04-2015 - 18:48

Development MEPs urged EU member countries to respect their Official Development Assistance (ODA) target of 0.7% of national income and to set timetables for reaching it by 2020. It also highlighted the need to mobilise domestic resources efficiently in developing countries and stressed the importance of private-sector contributions in a resolution on financing development adopted on Monday. (Read more: Development MEPs urge EU countries to stick to foreign aid commitments )

 

Strategic Investment Fund: committees back Juncker Plan, but not programme cuts

ECON BUDG Budget / Economic and monetary affairs20-04-2015 - 18:14

A negotiating brief on the “Juncker” plan for a European Fund for Strategic Investments (EFSI) to guarantee growth and job-creating investment was backed by the Budgets and Economic and Monetary Affairs committees on Monday evening. But MEPs contested plans to feed the fund from the EU research and transport investment budgets, and called for more parliamentary control over its leadership and goals. (Read more: Strategic Investment Fund: committees back Juncker Plan, but not programme cuts )

 
 

Utskotten för budget- respektive ekonomiska frågor röstar den 20 april om inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Fonden är grundläggande för EU:s investeringsplan på 315 miljarder euro, som ska klara av underskottet av investeringar orsakade av den ekonomiska krisen. Initiativet som lanserades av EU-kommissionen under Jean-Claude Juncker, ska inte innebära någon extra ekonomisk börda för skattebetalarna. Läs mer om fonden och följ omröstningen från kl 16.45. (Läs mer: Ledamöter röstar om ny fond som ska sätta EU:s investeringsplan i verket )

 
Solen reflekteras I Europaparlamentsbyggnadens fönster  

Ledamöter röstar i veckan om EU-kommissionens investeringsplan på 315 miljarder euro, den så kallade Juncker-planen vars syfte är att stimulera EU-ekonomin, samt om säkerhetsutrustning. En ny arbetsgrupp om robotteknik träffas för första gången, och ledamöter diskuterar också om en uppmaning till den schweiziska regeringen att respektera landets avtal med EU om migration. Parlamentets politiska grupper kommer att förbereda nästa veckas plenarsession. (Läs mer: EP i veckan: 315 miljarder euro till EU:s ekonomi, konsumentskydd och robotar )

 

Ledamöter diskuterade effektivare kamp mot terrorism och radikalisering

Övrigt Rättsliga och inrikes frågor17-04-2015 - 12:29
 

”Säkerhetsläget i Europa har förändrats dramatiskt de senaste åren”, sade Claude Moraes (S&D, Storbritannien), ordförande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, efter att hans utskott hållit en utfrågning om terrorismbekämpning den 14 april. Vid utfrågningen diskuterade ledamöter och experter utvecklingen av terroristhot, vilka policyverktyg EU har och kampen mot extremism och radikalisering. (Läs mer: Ledamöter diskuterade effektivare kamp mot terrorism och radikalisering )

 

Legal affairs MEPs back plans to facilitate recovery of small debts

JURI Judicial cooperation16-04-2015 - 12:31

Plans to improve and broaden the use of a simplified procedure for low-value cross-border claims to recover money from abroad, so as to cut costs and paperwork for both consumers and businesses, were backed by the legal affairs committee on Thursday. (Read more: Legal affairs MEPs back plans to facilitate recovery of small debts )

 

Live: Ledamöter debatterar kampen mot människohandel i EU:s utrikespolitik

Övrigt Mänskliga rättigheter16-04-2015 - 09:00
Personer vandrar i öken  

Mer än 20 miljoner kvinnor, barn och män beräknas vara offer för människohandel runt om i världen. På torsdagen den 16 april diskuterar därför parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter ”kampen mot människohandel i EU:s externa relationer” vid en utfrågning. Utfrågningen börjar kl 9, följ den live via vår webbplats. (Läs mer: Live: Ledamöter debatterar kampen mot människohandel i EU:s utrikespolitik )

 

100 år sen folkmord på armenier: dags att normalisera turk-armeniska relationer

Plenarsammanträde Yttre förbindelser15-04-2015 - 19:31
Minnesdagen för folkmordet på armenierna är 24 april ©BELGA_DPA_J.Kalaene  

Armenien och Turkiet bör utnyttja hundraårsminnet av det armeniska folkmordet som ett lämpligt tillfälle för att upprätta diplomatiska förbindelser, öppna gränsen och lägga grunden för ekonomisk integration, säger Europaparlamentet i en resolution som antogs på onsdagen. Parlamentets ledamöter betonar vikten av att Turkiet erkänner folkmordet på armenierna för att bana väg för en verklig försoning mellan de turkiska och armeniska folken och hyllar påve Franciskus uttalande i frågan. (Läs mer: 100 år sen folkmord på armenier: dags att normalisera turk-armeniska relationer )

 

Parlamentet röstade på onsdagskvällen ja till en ändring i EU:s budgetram för 2014-2017 för att förenkla utbetalningen av EU-medel till 300 nationellt förvaltade program, fördelade i alla EU-länder. Dessa program startade för sent för att kvalificera för utbetalningar under 2014. I och med ändringarna i budgetramen kan 21,1 miljarder euro som inte använts under 2014 nu överföras till budgetåren 2015-2017. (Läs mer: Ja till överföring av EU-medel till 2015 för försenade nationella program )

 

Stoppa diskriminering av romer - inför minnesdag för förintelsen av romer

Plenarsammanträde Grundläggande rättigheter15-04-2015 - 19:04

Parlamentet krävde krafttag för att stoppa diskriminering av, hatbrott och hets mot romer i en resolution kammaren antog på onsdagskvällen. Ledamöterna vill också att den andra augusti ska erkännas som en minnesdag för förintelsen av romer under andra världskriget. (Läs mer: Stoppa diskriminering av romer - inför minnesdag för förintelsen av romer )