Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Nyheder

Pressemeddelelser

 
 
 
 

Ugen i Strasbourg: bankunion, udstationerede arbejdstagere, naturkatastrofer

Plenarmøde Institutioner18-04-2014 - 09:00
 

En reform af Europas banksystem, hurtigere støtte til medlemslande, der bliver ramt af naturkatastrofer og strengere kontroller for udstationerede arbejdstagere ... Det var det sidste plenarmøde før de europæiske valg i maj, men MEP'erne nåede at godkende mange nye love, der vil gavne europæerne i de kommende år. Her er en oversigt over de vigtigste lovforslag, som blev vedtaget i denne uge. (Læs mere: Ugen i Strasbourg: bankunion, udstationerede arbejdstagere, naturkatastrofer)

 
 

Human rights: North Korea; persecution in Pakistan; vulnerable groups in Syria

Plenary Session Humanitarian aid / Development and cooperation17-04-2014 - 16:35

The EP passed three resolutions on Thursday, supporting the recommendations of the UN Commission of Inquiry into human rights violations in North Korea; expressing deep concern at the increase in sectarian violence and religious intolerance in Pakistan; and condemning the recent attacks against religious and ethnic communities and the suffering of women and children in Syria. (Read more: Human rights: North Korea; persecution in Pakistan; vulnerable groups in Syria)

 
 

Ukraine: MEP'erne kræver sanktioner mod russiske energiselskaber

Plenarmøde Eksterne forbindelser17-04-2014 - 13:00

EU bør optrappe sanktionerne mod individuelle russere og være klar til at indføre økonomiske sanktioner mod Rusland omgående, sagde MEP'erne i en afstemning torsdag. De opfordrede også til tiltag mod russiske virksomheder og deres datterselskaber, særligt inden for energisektoren, og Ruslands aktiver i EU, på baggrund af den destabiliserende vold i det østlige og sydlige Ukraine. (Læs mere: Ukraine: MEP'erne kræver sanktioner mod russiske energiselskaber)

 
 

The end of the EP's seventh term will be followed by a presidential debate, election night, the formation of new political groups and the constitution of the new Parliament. (Read more: Series of events from end of seventh EP term to constitution of new EP)

 
 

Ukraine: MEPs call for EU sanctions against Russian energy firms

Plenary Session External relations17-04-2014 - 12:44

The EU must step up sanctions targeting individual Russians and be ready to impose economic sanctions on Russia immediately, MEPs said in a vote on Thursday. They also called for EU measures against Russian firms and their subsidiaries, especially in the energy sector, and Russia's EU assets, against a background of violence designed to destabilise the east and south of Ukraine. (Read more: Ukraine: MEPs call for EU sanctions against Russian energy firms)

 
 

Q & A: Hvad er "legale” stoffer"?

Plenarmøde Folkesundhed17-04-2014 - 12:29
Drug test in a laboratory.©BELGA_SCIENCE  

Europa-Parlamentet stemte den 17. april om et udkast til regler, der vil gøre det muligt hurtigt at tilbagetrække skadelige psykoaktive stoffer fra EU-markedet. I en særskilt afstemning vedtog MEP'erne også regler for strengere straffe med fængsel på op til 10 år for kriminelle, der overtræder forbuddet mod skadelige psykoaktive stoffer. (Læs mere: Q & A: Hvad er "legale” stoffer"?)

 
 

Drugs: MEPs back rules to take harmful “legal highs” off the market faster

Plenary Session Justice and home affairs17-04-2014 - 12:26
The display on a table top represents one of Europe's biggest illegal synthetic drugs laboratories  

Draft rules to ensure that harmful psychoactive substances, known as "legal highs", are withdrawn rapidly from the EU market were approved by Parliament on Thursday. MEPs sought to protect the health and safety of young people from these drugs, whilst ensuring that trade in lower risk substances for industrial and commercial uses is not hindered. Criminals who breach the ban on the most harmful substances could face up to ten years in jail. (Read more: Drugs: MEPs back rules to take harmful “legal highs” off the market faster)

 
 

EU-støtte til katastroferamte lande skal udbetales hurtigere

Plenarmøde Regionalpolitik16-04-2014 - 19:21
L'Aquila, Italy - The fifth anniversary of the L'Aquila earthquake will be marked on 06 April 2014  

EU-støtte til EU's medlems- og ansøgerlande ved oversvømmelser eller andre naturkatastrofer vil fremover kunne udbetales hurtigere og mere effektivt takket være nye regler for EU's Solidaritetsfond (EUSF), som Parlamentet godkendte onsdag. Ændringerne, som der allerede er indgået aftale om med EU's ministre, betyder blandt andet, at fristen for at søge om støtte ved naturkatastrofer forlænges fra 10 til 12 uger, samt at 10% af støtten kan forudbetales. (Læs mere: EU-støtte til katastroferamte lande skal udbetales hurtigere )

 
 

New Fisheries Fund, signed and sealed, concludes EU fisheries policy reform

Plenary Session Fisheries16-04-2014 - 18:36
Fishermen pull out their nets from water aboard the fishing boat "Kanedevenn" as they fish sardines on September 24, 2013 in Quiberon, western France.  

Operating rules for European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) aid to help fishermen to comply with new Common Fisheries Policy (CFP) requirements were endorsed by Parliament on Wednesday. EMFF aid will help fishermen to observe the discard ban, e.g. by buying more selective fishing gear, but will also be used to improve safety and working conditions, data collection and port infrastructure. All this will help to make EU fisheries more sustainable. (Read more: New Fisheries Fund, signed and sealed, concludes EU fisheries policy reform)

 
 

EU skal bremse udbredelsen af invasive plante- og dyrearter

Plenarmøde Miljø16-04-2014 - 18:10
Asian tiger mosquito feeding on a human blood.  

Nye EU-tiltag skal stoppe fremmede plante- og dyrearter eller insekter, som f.eks. dræbersnegle og mink, fra at komme ind i EU eller begrænse de økologiske og økonomiske skader forårsaget af dem, der alligevel kommer ind, sagde Parlamentet onsdag. Loven forbyder indførelse af arter, der er erklæret af "særlig bekymring" og kræver mere og bedre koordineret indsats fra medlemslandene for at håndtere truslen. (Læs mere: EU skal bremse udbredelsen af invasive plante- og dyrearter)