Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Pressiteated

 
 
 
 

MEPs call on the EU to step up cooperation with Africa after the Valletta summit

Plenary Session Institutions / Immigration25-11-2015 - 18:48

The EU must take concrete steps to tackle the migration crisis and terrorism, such as building a partnership to this end with Africa, said MEPs in Wednesday’s debate with EU foreign policy chief Federica Mogherini and Nicolas Schmit, representing the Council Presidency. The debate focused on the outcomes of the EU-Africa summit in Valletta (Malta) on 11-12 November and the G20 one in Antalya (Turkey) on 15-16 November. (Read more: MEPs call on the EU to step up cooperation with Africa after the Valletta summit )

 

Saadikud: Ärge võrdsustage põgenikke terroristidega, vaid tõhustage julgeolekut

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused25-11-2015 - 17:59

Poliitiliste punktide võitmise huvides põgenike võrdsustamine terroristidega tekitab vaid viha ja pettumust, mis on terroristlike gruppidega liitumise ajendajaks, ütlesid paljud saadikud kolmapäeval toimunud arutelul. Selle asemel, et lubada Euroopa vabaduste ja tolerantsuse õõnestamist, peaksid ELi liikmesriigid tegelema julgeoleku tõhustamisega, parandades koostööd julgeolekuasutuste vahel, ja investeerides terrorismiga võitlemiseks vajalikesse oskustesse ja tehnoloogiatesse. (Loe lähemalt: Saadikud: Ärge võrdsustage põgenikke terroristidega, vaid tõhustage julgeolekut )

 

Parlament soovib ELi strateegiat noorte radikaliseerumise vastu võitlemiseks

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused25-11-2015 - 17:50
Inside of a penitentiary ©AP Images/ European Union-EP  

Terrorirünnakud Pariisis näitasid veelkord vajadust ELi ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse järele, et ära hoida radikaliseerumist ja võidelda terrorismiga, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud reastavad mitteseadusandlikus resolutsioonis konkreetsed ettepanekud ekstremismiga võitlemise strateegiaks, sh meetmed radikaliseerunud vangide eraldamiseks kinnipidamisasutustes ja vaenu õhutava infosisu eemaldamiseks internetis. (Loe lähemalt: Parlament soovib ELi strateegiat noorte radikaliseerumise vastu võitlemiseks )

 

Parlament tegi üleskutse ettevõtete maksustamise muutmiseks

Täiskogu istung Maksundus25-11-2015 - 17:42
TAXE vote results_  

Kolmapäeval võeti täiskogu istungil toimunud hääletusel vastu resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks muutmiseks Euroopas. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles leppima kokku reeglites, mille alusel peaksid nn. hargmaised ettevõtted kohustuslikus korras esitama andmed teenitud kasumi ja makstud maksude kohta riigiti. (Loe lähemalt: Parlament tegi üleskutse ettevõtete maksustamise muutmiseks )

 
Raportöörid Elisa Ferreira ja Michael Theurer  

Rahvusvahelised suurfirmad peavad makse maksma seal, kus teenitakse tulu, seisab EP maksuotsuste erikomisjoni lõppraportis, mille täiskogu kiitis heaks kolmapäeval, 25. novembril. Raportöörid Elisa Ferreira ja Michael Theurer ootavad muutusi ausama maksukonkurentsi suunas, kuid tunnistavad, et komisjoni edukaks toimimiseks vajalike vastuste saamine suurfirmadelt ja liikmesriikidelt ei olnud lihtne. (Loe lähemalt: Raportöörid Ferreira ja Theurer: maksuotsuste erikomisjonis tehtu on teetähiseks )

 

EU needs to boost its steel industry, say MEPs

Plenary Session Industry25-11-2015 - 14:51

The House debated anti-dumping measures and sustainable initiatives to support the European base metals industry, including steel, with the Industry Commissioner, Elżbieta Bieńkowska, on Tuesday evening. It will vote in December on a draft resolution prepared by Edouard Martin (S&D, FR). (Read more: EU needs to boost its steel industry, say MEPs )

 

Parlament võttis vastu ELi 2016. aasta eelarve

Täiskogu istung Eelarve25-11-2015 - 14:27

Kolmapäeval toimunud hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu ELi 2016. aasta eelarve, milles kehtestati kulukohustuste kogusummaks 155 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 143,9 miljardit eurot ning mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamendil õnnestus vähendada kärpeid, mida nõukogu soovis ning suurendada rahastust rändekriisi leevendamise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi jaoks. (Loe lähemalt: Parlament võttis vastu ELi 2016. aasta eelarve )

 
President of the Italian Republic Sergio Mattarrella delivers a formal address to the European Parliament on Wednesday 25 of November 2015  

"It is by effectively increasing cooperation between member states - from security apparatus to intelligence activities - that we, together, can defeat terrorism, make our citizens safer and preserve our way of life", President of the Italian Republic Sergio Mattarella told MEPs during a formal sitting on Wednesday. Mr Mattarella spoke about the future of the EU, and in particular how EU countries should respond to the threat of terrorism and the challenges of migration. (Read more: “Tackle terrorism in the light of our values” says Italy’s President Mattarella )

 

Don’t allow recycling of plastics that contain toxic phthalate DEHP, warn MEPs

Plenary Session Public health25-11-2015 - 13:46

The EU Commission should not authorise the recycling of plastics that contain the banned softener diethylhexyl phthalate (DHEP), to make soft PVC items such as footwear and floor coverings, because it poses a reproductive toxicity threat to exposed workers and could render their male foetuses sterile, says a non-binding resolution adopted by Parliament on Wednesday. (Read more: Don’t allow recycling of plastics that contain toxic phthalate DEHP, warn MEPs )

 

Mustangi režissöör: filmi põhiidee seisneb pürgimises vabaduse poole

Täiskogu istung Kultuur25-11-2015 - 10:03
 

"Algselt oli mu eesmärgiks näidata, kuidas on olla naine. Türgi puhul on see aga veelgi teravam ja päevakajalisem küsimus," ütleb režissöör Deniz Gamze Ergüven, kelle film Mustang võitis tänavu parlamendi filmiauhinna LUX. Prantsuse-Türgi päritolu Ergüveni sõnul propageerib tema teos Euroopa väärtusi. (Loe lähemalt: Mustangi režissöör: filmi põhiidee seisneb pürgimises vabaduse poole )