Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Nyhetsrummet

Pressmeddelanden

 
 
 
 

Ledamöter diskuterade effektivare kamp mot terrorism och radikalisering

Övrigt Rättsliga och inrikes frågor17-04-2015 - 12:29
 

”Säkerhetsläget i Europa har förändrats dramatiskt de senaste åren”, sade Claude Moraes (S&D, Storbritannien), ordförande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, efter att hans utskott hållit en utfrågning om terrorismbekämpning den 14 april. Vid utfrågningen diskuterade ledamöter och experter utvecklingen av terroristhot, vilka policyverktyg EU har och kampen mot extremism och radikalisering. (Läs mer: Ledamöter diskuterade effektivare kamp mot terrorism och radikalisering )

 

Legal affairs MEPs back plans to facilitate recovery of small debts

JURI Judicial cooperation16-04-2015 - 12:31

Plans to improve and broaden the use of a simplified procedure for low-value cross-border claims to recover money from abroad, so as to cut costs and paperwork for both consumers and businesses, were backed by the legal affairs committee on Thursday. (Read more: Legal affairs MEPs back plans to facilitate recovery of small debts )

 

Live: Ledamöter debatterar kampen mot människohandel i EU:s utrikespolitik

Övrigt Mänskliga rättigheter16-04-2015 - 09:00
Personer vandrar i öken  

Mer än 20 miljoner kvinnor, barn och män beräknas vara offer för människohandel runt om i världen. På torsdagen den 16 april diskuterar därför parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter ”kampen mot människohandel i EU:s externa relationer” vid en utfrågning. Utfrågningen börjar kl 9, följ den live via vår webbplats. (Läs mer: Live: Ledamöter debatterar kampen mot människohandel i EU:s utrikespolitik )

 

100 år sen folkmord på armenier: dags att normalisera turk-armeniska relationer

Plenarsammanträde Yttre förbindelser15-04-2015 - 19:31
Minnesdagen för folkmordet på armenierna är 24 april ©BELGA_DPA_J.Kalaene  

Armenien och Turkiet bör utnyttja hundraårsminnet av det armeniska folkmordet som ett lämpligt tillfälle för att upprätta diplomatiska förbindelser, öppna gränsen och lägga grunden för ekonomisk integration, säger Europaparlamentet i en resolution som antogs på onsdagen. Parlamentets ledamöter betonar vikten av att Turkiet erkänner folkmordet på armenierna för att bana väg för en verklig försoning mellan de turkiska och armeniska folken och hyllar påve Franciskus uttalande i frågan. (Läs mer: 100 år sen folkmord på armenier: dags att normalisera turk-armeniska relationer )

 

Parlamentet röstade på onsdagskvällen ja till en ändring i EU:s budgetram för 2014-2017 för att förenkla utbetalningen av EU-medel till 300 nationellt förvaltade program, fördelade i alla EU-länder. Dessa program startade för sent för att kvalificera för utbetalningar under 2014. I och med ändringarna i budgetramen kan 21,1 miljarder euro som inte använts under 2014 nu överföras till budgetåren 2015-2017. (Läs mer: Ja till överföring av EU-medel till 2015 för försenade nationella program )

 

Stoppa diskriminering av romer - inför minnesdag för förintelsen av romer

Plenarsammanträde Grundläggande rättigheter15-04-2015 - 19:04

Parlamentet krävde krafttag för att stoppa diskriminering av, hatbrott och hets mot romer i en resolution kammaren antog på onsdagskvällen. Ledamöterna vill också att den andra augusti ska erkännas som en minnesdag för förintelsen av romer under andra världskriget. (Läs mer: Stoppa diskriminering av romer - inför minnesdag för förintelsen av romer )

 

Plenarsessionens öppnande

Plenarsammanträde Institutioner15-04-2015 - 17:24

Plenarsammanträdet inleddes med en tyst minut för de migranter som drunknat i Medelhavet och för offren i attacken mot studenter på universitetet i Garissa, Kenya. Parlamentets talman Martin Schulz krävde också internationella krafttag för att underlätta situationen för flyktingarna i Yarmuklägret i Syrien. (Läs mer: Plenarsessionens öppnande )

 

Spaniens kung Felipe VI besöker parlamentet

Övrigt Institutioner15-04-2015 - 15:21
Felipe VI och talman Schulz skakar hand  

Den spanske kungen Felipe VI besökte Europaparlamentet på onsdagen den 15 april under en turné till EU-institutionerna i Bryssel. Han mötte parlamentets talman Martin Schulz samt ledarna för de politiska grupperna för att diskutera olika politiska frågor. Kungen tog också tillfället i akt för att träffa spanska parlamentariker. (Läs mer: Spaniens kung Felipe VI besöker parlamentet )

 

Handelsavtal mellan EU & USA: 14 utskott säger sin mening

Övrigt Handel med tredje land15-04-2015 - 13:53
USA:s och EU:s flagga framför sedlar  

Europaparlamentet arbetar med sin ståndpunkt om frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership). Utskottet för internationell handel ansvarar för att skriva ett utkast till parlamentets rekommendationer, men 13 andra utskott kommer att bidra med sina yttranden. Enligt planeringen ska ledamöterna debattera och rösta om parlamentets ståndpunkt i kammaren före sommaren. (Läs mer: Handelsavtal mellan EU & USA: 14 utskott säger sin mening )

 
Happy children with healthy food ©BELGA_MASTERFILE_Norbert Kramer  

The EU and its member states must invest more effort and money in promoting healthy eating and the consumption of local foodstuffs amongst children, said the agriculture committee said on Tuesday when it amended draft rules on schemes to provide fruit, vegetables and milk in schools. (Read more: Milk and fruit in schools: agriculture MEPs promote healthy eating )