Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

Pressiteated

 
 
 
 

Euroopa Liidu tulevik: parlament esitab oma nägemuse

Muu Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Institutsioonid24-02-2017 - 11:09
 

Kas Euroopa Liit praegusel kujul suudab seista vastu väljakutsetele ja on võimeline täitma seatud eesmärke? Euroopa Parlament on teinud tööd senise ülesehituse täiendamise nimel ning võttis 16. veebruaril vastu kolm raportit, mis koondavad ettepanekud ühenduse suutlikkuse tõstmiseks, inimeste usalduse taastamiseks ja majanduse vastupidavamaks muutmiseks. Kolme raporti autorid tutvustavad kolmes videolõigus oma seisukohti. (Loe lähemalt: Euroopa Liidu tulevik: parlament esitab oma nägemuse )

 
Ma'ale Adumimi nimeline Iisraeli asundus Läänekaldal ©AP Images/European Union-EP  

Palestiinat külastab sel nädalal viiest saadikust koosnev parlamendi delegatsioon. Selle juht Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL, CY) ütles neljapäeval, 23. veebruaril Jeruusalemmas, et Iisraeli hiljutine otsus rajada Läänekaldale 3000 uut asunduskodu kujutab endast taaskordset Palestiina enesemääratlusõiguse rikkumist. Iisraeli asunduspoliitika oli täiskogul arutelul 14. veebruaril. (Loe lähemalt: EP delegatsioon Palestiinas: asunduste laiendamine ohustab rahuprotsessi )

 

Parlament toetab bioloogiliste pestitsiidide laiemat kasutuselevõttu

Täiskogu istung Põllumajandus / Keskkond22-02-2017 - 15:13
 

Kuigi keemilised putukatõrjemürgid soodustavad oluliselt taimekasvu, kaasneb nendega potentsiaalne risk nii inimeste kui loomade tervisele ja keskkonnale. Euroopa Toiduohutusameti andmetel sisaldab 45 protsenti meie poolt tarbitavast toidust pestitsiidide jääke. Parlament soovitab rohkem kasutada bioloogilist päritolu pestitsiide ja kiirendada nende turule lubamise protsessi, seisab täiskogul 15. veebruaril kinnituse saanud resolutsioonis. Ülevaate teeb EuroparlTV. (Loe lähemalt: Parlament toetab bioloogiliste pestitsiidide laiemat kasutuselevõttu )

 

Pabriks: CETA on Euroopale oluline nii geopoliitiliselt kui majanduslikult

Muu Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus20-02-2017 - 17:42
Artis Pabriks esindab parlamendis Rahvapartei fraktsiooni ja Lätit  

ELi-Kanada vabakaubandusleping sai Euroopa Parlamendilt 15. veebruaril heakskiidu ja see tähendab, et suure osa vastastikustest importtollidest kaotav lepe saab osaliselt toimima hakata juba aprillist. „CETA kinnitamine näitab, et järgime ühiselt tervet mõistust ja ei allu populismile,“ ütles parlamendi raportöör Artis Pabriks pärast hääletust antud intervjuus. Tema sõnul ei tule Euroopa aina protektsionistlikumas maailmas vabakaubanduseta toime. (Loe lähemalt: Pabriks: CETA on Euroopale oluline nii geopoliitiliselt kui majanduslikult )

 

Kas tunned ära talverüüs Euroopa pealinnad?

Muu Kultuur20-02-2017 - 17:15
 

Oleme pannud kokku ühe talvise mängu – sinu ülesandeks on tunda fotodel ära talverüüs Euroopa Liidu pealinnad. Käivita mäng ja pane end proovile! (Loe lähemalt: Kas tunned ära talverüüs Euroopa pealinnad? )

 

Kokkuvõte veebruari täiskogust: CETA, Trudeau, võitlus terrorismiga, ELi tulevik

Täiskogu istung Institutsioonid / Väliskaubandus / Rahvusvaheline kaubandus / Välissuhted / Majandus ja rahandus17-02-2017 - 11:26
 

Saadikud andsid veebruari täiskogul heakskiidu ELi-Kanada vabakaubandusleppele ja esimese Kanada peaministrina pidas parlamendis kõne Justin Trudeau. Euroopa ideele keskendus oma pöördumises Austria president Alexander Van der Bellen. Hääletuse läbisid kolm parlamendi omaalgatuslikku raportit, mis koondavad seisukohad Euroopa Liidu tuleviku kohta. Samuti said kinnituse terrorismivastased meetmed. (Loe lähemalt: Kokkuvõte veebruari täiskogust: CETA, Trudeau, võitlus terrorismiga, ELi tulevik )

 

Parlament esitas oma nägemuse Euroopa tuleviku kohta

Täiskogu istung Euroopa tulevik / Euroopa integratsioon / Institutsioonid16-02-2017 - 17:05

EL peab Lissaboni lepingu võimalusi maksimaalselt ära kasutama, kui soovib võimendada oma tegutsemissuutlikkust, taastada kodanike usalduse ning muuta eurotsoon välistele löökidele vastupidavamaks. Et edasi liikuda, on aga tarvis põhjalikku reformi. Selline oli parlamendi poolt neljapäeval vastu võetud, Euroopa Liidu tulevastele arengutele pühendatud kolme resolutsiooni peamine sõnum. (Loe lähemalt: Parlament esitas oma nägemuse Euroopa tuleviku kohta )

 

Saadikud soovivad uusi robootikat käsitlevaid õigusnorme

Täiskogu istung Tööstus16-02-2017 - 14:56
Child playing with robot  

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ütlevad saadikud, et kiiresti muutuva robootika valdkonna jaoks on vaja ELi tasandil reegleid, mis paneks paika eetikastandardid ja vastutuse jagamise isejuhtivate autode õnnetuste korral. (Loe lähemalt: Saadikud soovivad uusi robootikat käsitlevaid õigusnorme )

 

Parlament teeb tööd ohu kõrvaldamiseks: tutvu terrorismivastase õigusloomega

Muu Justiits- ja siseküsimused / Julgeolek ja kaitse16-02-2017 - 14:44
 

Terroriaktide ettevalmistamisele kaasaaitamine, sealhulgas vastaval eesmärgil toimuv reisimine, muutub Euroopa Liidus karistatavaks, sätestab neljapäeval, 16. veebruaril täiskogul vastu võetud uus direktiiv. Samuti sai kinnituse määrus, mille alusel hakkab ELi välispiiril toimuma nii ühenduse kui kolmandate riikide kodanike süstemaatiline kontroll. Terrorismi vastu suunatud õigusloomest saab ülevaate meie infograafiku abil. (Loe lähemalt: Parlament teeb tööd ohu kõrvaldamiseks: tutvu terrorismivastase õigusloomega )

 

Uued reeglid terrorismivastase võitluse tõhustamiseks

Täiskogu istung Justiits- ja siseküsimused16-02-2017 - 14:22

Neljapäeval kiitsid saadikud heaks ELi terrorismivastase võitluse raamistiku täiendamise eelnõu, et seista vastu uutele ohtudega nagu nn. välisvõitlejad ja üksikründajad. (Loe lähemalt: Uued reeglid terrorismivastase võitluse tõhustamiseks )