Yhtiöveropäätösten automaattinen tietojenvaihto EU-maiden välillä  

Komissio on esittänyt, että EU-maat velvoitettaisiin vaihtamaan monikansallisia yrityksiä koskevia veropäätöstietoja. Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat aloitteesta maanantaina ja äänestävät tiistaina. Verotuksen avoimuuden lisäämiseen ja yhtiöveron kiertämisen estämiseen tähtäävän komission esityksen taustalla ovat toimittajien esille tuomat ”Luxleaks” -paljastukset.

EU:n valtiovarainministerit, jotka pääsivät esityksestä yhteisymmärrykseen kokouksessaan 6.10., päättivät heikentää huomattavasti komission ehdotusta.

Parlamentin talous- ja raha-asiain valiokunnan kokouksessa lokakuun puolessa välissä ehdotus puolestaan sai laimean vastaanoton. Mepit ovat kritisoineet avoimuuden lisäämiseen tähtäävän aloitteen heikennystä "hukattuna mahdollisuutena”. Valiokunta suhtautui erityisen kriittisesti siihen, että jäsenvaltiot rajasivat komission valtuuksia käyttää veropäätöksiä koskevia tietoja. Esityksen mukaan komissio voisi ainoastaan tarkastaa, että tiedot vastaavat direktiivin vaatimuksia.

Mepit haluaisivat, että uudet säännöt koskisivat kaikkia kansallisia veropäätöksiä sen sijaan että ne koskevat ainoastaan rajat ylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia. Mepit perustelivat kantaansa sillä, että myös kansallisilla veropäätöksillä on vaikutuksia yli rajojen.

Keskustelu: maanantaina 26.10.  
Äänestys: tiistaina 27.10.
Menettely: kuulemismenettely
Lehdistötilaisuus: tiistaina 27.10. klo 15:00 (klo 16 Suomen aikaa)
#luxleaks #TaxTransparency