Äänestys e-kirjojen arvonlisäveron alentamisesta 

Euroopan parlamentti äänestää torstaina esityksestä, jonka myötä EU-kansalaiset maksaisivat vähemmän e-kirjoista. Esitys sallisi jäsenmaiden alentaa e-kirjojen arvonlisäveroa paperisten kirjojen tasolle.

Euroopan parlamentti äänestää torstaina komission esityksestä sallia jäsenmaiden alentaa e-kirjojen arvonlisäveroa painotuotteiden arvonlisäveron tasolle.


Tällä hetkellä e-kirjojen arvonlisäveron minimitaso EU:ssa on 15 %, kun taas vähimmäisarvonlisävero painotuotteille on 5 %. Poikkeustapauksissa jäsenmaat eivät ole velvoitettuja perimään arvonlisäveroa ollenkaan näistä tuotteista.


Ei keskustelua

Äänestys: torstaina 1.7.

Menettely: kuuleminen