Europarlamenttivaalit 2019: parlamentin paikkajako ja EU:n vaalilain uudistus 

Euroopan parlamentin jäsenten määrää tulisi leikata tämänhetkisestä 751:stä 705 jäseneen Britannian erottua EU:sta, todetaan päätöslauselmaluonnoksessa, josta keskustellaan ja äänestetään parlamentin täysistunnossa keskiviikkona.

Päätöslauselmaluonnoksessa mepit ehdottavat paikkamäärän leikkaamisen lisäksi, että brittimepeiltä brexitin myötä vapautuvista 73 paikasta 46 paikkaa jätettäisiin varastoon tulevaa varten. Loput 27 vapautuvaa paikkaa jaettaisiin 14 aliedustetun EU-maan kesken.


Mepit äänestävät myös ehdotuksesta perustaa yleiseurooppalaiset vaalilistat, jotka kattaisivat koko EU:n alueen.


Päätöslauselmaluonnoksessa korostetaan lisäksi, että paikkajako astuu voimaan vain, jos Britannia lähtee EU:sta. Muussa tapauksessa tämänhetkiset järjestelyt pysyisivät voimassa.


Vaalilain uudistus


Myöhemmin keskiviikkona meppien odotetaan vaativan EU-maiden hallituksia saattamaan EU:n vaalilain uudistuksen loppuun. Yleiseurooppalaisten listojen oikeusperustan luominen edellyttää vaalilain uudistusta. Meppien odotetaan vaativan neuvostoa purkamaan tämänhetkinen pattitilanne, joka on estänyt edelliset yritykset uudistaa eurooppalaisia vaaleja koskevat säännöt.


TaustatietoaMarraskuussa 2015 Euroopan parlamentti päätti käyttää 223 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja oikeuksiaan panna alulle EU:n vaalisäädöksen uudistuksen.


Seuraavaksi


Neuvosto käsittelee parhaillaan parlamentin vaalilain uudistusta koskevaa esitystä. Neuvoston päätöksen pitää olla yksimielinen, minkä jälkeen parlamentin tulee vielä hyväksyä päätös. Myös EU:n jäsenvaltioiden tulee hyväksyä uudistukset omien perustuslakiensa vaatimusten mukaisesti.


Euroopan parlamentin äänestettyä kokoonpanostaan asia siirtyy Eurooppa-neuvoston käsittelyyn. Lopullinen päätös Euroopan parlamentin kokoonpanosta seuraavalla kaudella vaatii EU:n päämiesten yksimielistä tukea. Tämän jälkeen parlamentin tulee vielä hyväksyä päätös.


Keskustelu: Keskiviikkona 7.2.

Äänestys: Keskiviikkona 7.2.

Menettely: Lainsäädäntöaloite, neuvostolle esitettävä suullisesti vastattava kysymys

Lehdistötilaisuus: Keskiviikkona 7.2. 15.30 Suomen aikaa esittelijöiden Danuta Hübner (EPP, Puola) and Pedro Silva Pereira (S&D, Puola) kanssa

#EP2019