LULUCF: Äänestys metsien hiilinieluista osana ilmastopolitiikkaa 

Euroopan parlamentti äänestää suunnitelmasta, jonka tavoitteena on kasvattaa metsien sitoman hiilidioksidin määrää, ns. hiilinieluja, ja leikata kasvihuonepäästöjä. Parlamentti äänestää myös hiilidioksidipäästöjen leikkaustavoitteista liikenne-, maatalous-, rakennus-, ja jätesektoreille.

Euroopan parlamentti äänestää metsien hiilinieluja koskevasta lainsäädännöstä, josta parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet alustavaan sopuun. Uusien sääntöjen myötä EU-maiden tulee taata, että metsiin, viljelymaihin ja niittyihin sitoutuu hiilidioksidia niistä ilmakehään vapautuvia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä. Metsä ja maaperä sitovat hiilidioksidia, mutta esimerkiksi hakkuut vapauttavat hiilidioksidia ilmakehään.


Vuoden 2030 jälkeen jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään hiilidioksidin poistumia niin, että metsään sitoutuvan hiilidioksidin määrä ylittää metsistä vapautuvien päästöjen määrän. Tämä vastaa Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n pitkän aikavälin tavoitteita.


Päästövähennystavoite päästökaupan ulkopuolisille sektoreille


Parlamentti äänestää myös lakiesityksestä, jonka myötä vuoteen 2030 mennessä päästökaupan ulkopuolisilta sektoreilta, eli liikenteestä, maataloudesta sekä rakennus- ja jätesektoreilta aiheutuvia CO2-päästöjä on vähennettävä 30 prosenttia EU:ssa. Nämä alat tuottavat noin 60 % EU:n kasvihuonepäästöistä.


Näin pyritään toteuttamaan EU:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaista sitoumusta leikata kasvihuonepäästöjä kaikilla aloilla 40 %:a vuoden 1990 tasoon verrattuna.


Keskustelu: Maanantaina 16.4.

Äänestys: Tiistaina 17.4.

Menettely: Tavallinen lainsäätämismenettely

Lehdistötilaisuus: Tiistaina klo 16 Suomen aikaa

#EUESR #LULUCF #ParisAgreement