Muita aiheita agendalla 

Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:

 • EU:n ja Yhdysvaltain väliset kauppaneuvottelut: Parlamentti päättää tuestaan
 • Turvallisuus ja rajat: tehokkaampaa tiedonjakoa muista kuin EU-kansalaisista
 • Puhdas ilma: mepit vaativat EU:n standardien parempaa toimeenpanoa
 • Eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantaminen vahvistaa osallistavaa demokratiaa
 • Järjestämättömät lainat: uudet toimet tappioiden kattamiseksi
 • Rahanpesuun sekaantuneiden maiden musta lista
 • Äänestys ehdokkaista rahoitusmarkkinoiden valvontaelimien johtoon
 • Tavaroiden ja palveluiden pitää olla paremmin vammaisten ja vanhusten saatavilla
 • Euroopan valuuttarahaston perustaminen
 • Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen
 • EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus
 • Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
 • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen
 • Sisäisen turvallisuuden rahaston perustaminen
 • Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet
 • Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta
 • Suuntaviivat vuoden 2020 talousarviota varten
 • Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa
 • Kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano ja tulokset