Mepit rajoittavat brexitin negatiivisia vaikutuksia kansalaisiin 

Mepit äänestävät toimista matkailun, liikenteen, Erasmus-ohjelman ja sosiaaliturvan alalla, jotta kansalaisille ja yrityksille koituisi mahdollisimman vähän häiriötä brexitistä.

Parlamentin ja neuvoston pyynnöstä komissio on ehdottanut varautumistoimenpiteitä, joilla pyritään lieventämään brexitin vaikutuksia siinä tapauksessa, että Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta.

Varautumistoimenpiteet eivät vastaa EU-jäsenyyden tai mahdollisen siirtymäkauden tuomia etuja. Ne ovat väliaikaisia ja ne pannaan toimeen vain, jos Britannia hyväksyy vastaavat toimenpiteet.

Keskiviikkona äänestetään kiireellisessä menettelyssä seuraavista toimista:


Äänestys: keskiviikkona 13.3.
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys