Ilmastotoimet: EU:n tiekartta vuoteen 2050 

Euroopan parlamentti keskustelee kasvihuonepäästöjen pitkän aikavälin vähennystavoitteista neuvoston ja komission kanssa. Päätöslauselmasta äänestetään torstaina.

Keskustelun keskiössä on komission tuore tiedonanto, jossa määritetään mahdolliset poliittiset vaihtoehdot EU:lle Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanemiseksi. Keskustelun jälkeen mepit äänestävät päätöslauselmasta, jossa he tuovat esille omat suosituksensa.

Myös Eurooppa-neuvosto hyväksyy strategian tänä vuonna.

Taustatietoa

Pariisin sopimuksen allekirjoittaneita osapuolia on pyydetty kertomaan vuoteen 2020 mennessä kasvihuonepäästöjen pitkän aikavälin vähennystavoitteensa vuoteen 2050 saakka. ”Puhdas maapallo kaikille” -tiedonannossaan (28.11.) komissio esitti strategisen, pitkän aikavälin vision ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä. Visio sisältää kahdeksan mahdollista etenemistapaa.

Tämän keskustelun tarkoituksena on, että EU:n olisi mahdollista hyväksyä vuoteen 2020 mennessä kunnianhimoinen strategia ja toimittaa se UNFCCC:lle. Lisäksi tavoitteena on määrittää EU:n tuleva ilmasto- ja energiapolitiikka.

Keskustelu: keskiviikkona 13.3.
Äänestys: torstaina 14.3.
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma