Parlamentti äänestää kannastaan EU:n tuleviin suhteisiin Venäjän kanssa 

Päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että EU:n tulisi pysyä avoimena mahdollisuudelle asettaa uusia pakotteita Venäjälle, mikäli maa jatkaa kansainvälisen oikeuden rikkomista.

Mepit ehdottavat, että EU:n tulisi tarkastella uudestaan nykyistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta ja rajoittaa yhteistyötä Venäjän kanssa yhteistä etua koskeviin aloihin kuten terrorismin ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Tiiviimmät suhteet olisivat mahdolliset vain, jos Venäjä panee toimeen nk. Minskin sopimukset itäisen Ukrainan sotatoimien lopettamisesta ja alkaa noudattamaan kansainvälistä oikeutta.

EU:n tulisi lisäksi olla valmiudessa asettaa uusia pakotteita, erityisesti henkilöihin kohdistuvia pakotteita, Venäjälle. Mepit huomauttavat lisäksi, että pakotteiden tulisi olla oikeassa suhteessa Venäjän aiheuttamiin uhkiin.

Viime joulukuussa, neuvosto pidensi taloudellisten pakotteiden kestoa 31.7.2019 saakka.

Keskustelu: maanantaina 11.3.
Äänestys: tiistaina 12.3.
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma