Parlamentti äänestää kellojen siirtelyn lopettamisesta 

Euroopan parlamentti äänestää tiistaina kellojen siirtelyn lopettamisesta vuodesta 2021 alkaen.

Parlamentin esityksen mukaan EU-jäsenmaat päättäisivät kellojen siirtelyn lopettamisen myötä uudesta pysyvästä ajastaan. Kesäaikaa suosivat maat siirtäisivät kellojaan näin viimeisen kerran maaliskuussa vuonna 2021. Talviajan valitsevat maat taas siirtäisivät kelloja viimeisen kerran lokakuussa vuonna 2021.

Mepit haluavat EU-jäsenmaiden koordinoivan kellojen siirtelyn lopettamisen, jotta sisämarkkinoiden toiminnalle ei koituisi haittaa.

Taustatietoa

Vastauksena kansalaisten aloitteisiin Euroopan parlamentti vaati helmikuussa 2018 Euroopan komissiota tarkastelemaan kesäaikadirektiiviä ja tarpeen vaatiessa laatimaan muutosehdotuksen.

Komission kyselyyn vastasi 4,6 miljoonaa EU-kansalaista, joista 84% kannatti kellojen siirtelyn lopettamista. Euroopan komissio laati kyselyn jälkeen ehdotuksen, josta parlamentin ja neuvoston tulee nyt päästä sopuun.

Keskustelu: maanantaina 25.3.
Äänestys: tiistaina 26.3.
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys