Uudet EU-säännöt väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi 

Uudet EU-säännöt tarjoavat paremman suojan laittoman tai harmillisen toiminnan ilmiantajille, jotka ovat työympäristössä päässeet käsiksi tietoon laittomuuksista.

Mepit äänestävät tiistaina uusista EU:n laajuisista säännöistä väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi. Säännöistä on jo päästy alustavaan sopuun parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden välillä. Säännöillä luodaan yritysten sisäisiä menetelmiä ja viranomaiskanavia EU-lain rikkomusten ilmoittamista varten, suojataan ilmiantajia kostotoimilta kuten pelottelulta ja häirinnältä sekä mahdollistetaan tukitoimia ilmiantajille esimerkiksi oikeusavun muodossa.

Viimeaikaiset skandaalit kuten LuxLeaks, Panaman paperit ja Cambridge Analytican tapaus ovat osoittaneet väärinkäytösten ilmiantajien paljastuksien merkityksen, kun pyritään estämään yhteiskunnalle haitallisia EU-lain rikkomuksia.

Keskustelu: maanantaina 15.4.
Äänestys: tiistaina 16.4.
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
Lehdistötilaisuus: tiistaina 16.4. klo 16.00 esittelijän kanssa